Zetatalk: Piiskansiima - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 14.4.2004 , http://www.zetatalk.com/index/zeta89.htm , suomentanut Olli)

Mitä tapahtuu Maapallolle, jota Auringon hiukkaspyyhkäisyt työntävät jaksottaisesti kohti Planeetta X:ää, kun useita planeettoja kokoontuu 'pysähtymismerkin luo' ja pysähtyy siihen niiden edessä olevan Planeetta X:n aiheuttamien valtavien painovoimahylkimisvoimien vaikutuksesta? Planeetta X on massaltaan 23 kertaa niin suuri kuin Venus, Maapallo tai Maapallon pimeä kaksoisplaneetta, jotka kaikki kolme ovat suunnilleen samankokoisia. Halkaisijaltaan Planeetta X on vain 4 kertaa niin suuri kuin nämä kolme planeettaa. Normaalisti Auringon hiukkaspyyhkäisyt vain aiheuttavat aurinkokunnan sisäosien planeettojen liikkeen kiertoradoillaan, vastapäivään Auringon ympäri. Hiukkaspyyhkäisyjen aiheuttamat tönäisyt ovat niin lempeitä, että ihmiset eivät niitä edes huomaa ja niinpä ihmiskunta olettaa planeettojen liikkeen ja kiertosuunnan johtuvan muista tekijöistä. Ihmiset havaitsevat hiukkaspyyhkäisyjen vaikutukset vain silloin, kun ne aiheuttavat mullistuksia ja tuhoa ennustettavissa olevin väliajoin. Hiukkaspyyhkäisyjen vaikutukset tulivat havaittaviksi ainoastaan kesällä 2003, kun Maapallo kiertyi radallaan Auringon takaa kohti Planeetta X:ää, joka oli saapunut aurinkokunnan ulko-osista sen sisäosiin kohti Maapallon rataa, jossa se kohtasi Maapallon 25.12.2003. Sen jälkeen hiukkaspyyhkäisyt ovat vaikuttaneet Maapalloon erilaisin aikavälein, koska ne ovat osuneet joko Planeetta X:n vaikutuksesta radallaan päinvastaiseen suuntaan kulkevaan tai hiukkaspyyhkäisyjen ja Planeetta X:n yhteisvaikutuksesta paikallaan pysyvään Maapalloon vaihtelevasti. Maapallo kohtaa hiukkaspyyhkäisyjä useammin kuin mitä se kohtaisi kulkiessaan normaalia rataansa hiukkaspyyhkäisyjen edellä.

Tällä hetkellä hiukkaspyyhkäisyt vaikuttavat Maapallon tilanteeseen kahdella tavalla:

Kun Venus on samalla tavalla pysähtynyt radallaan Maapallon vasemmalle puolelle ja Mars oikealle puolelle ja kun Maapallo ei voi poiketa sivulle radaltaan näiden kahden planeetan vaikutuksen takia eikä siirtyä paljoakaan kiertoratatasoa ylemmäs tai alemmas siellä vaikuttavien kaikki planeetat samalla kiertoratatasolla pitävien Auringon navoilta lähteneiden hiukkasten Auringon keskustaa kohti kulkevien paluuvirtausten takia, Maapallo on jumissa. Nyt Maapalloa on lähestymässä sen pimeä kaksoisplaneetta kuroen välimatkaa umpeen ripeään tahtiin ja vain kuukausia Maapallon perässä yhteisellä jaetulla kiertoradalla. Mitä tulee tapahtumaan, kun tämä Venuksen ja Maapallon kokoinen pimeä kaksoisplaneetta tulee lähelle? Takuulla se pysähtyy radallaan, mutta muutakin tapahtuu. Tässä tilanteessa Auringon hiukkaspyyhkäisyillä on ponnahdusvaikutus Maapalloon.

Näin syntyy tilanne, jossa Maapalloon kohdistuu kaksi kertaa niin paljon vaikutuksia kuin tällä hetkellä ja jokainen näistä Maapalloa kohti Planeetta X:ää työntävästä tekijästä lisää Maapallon kallistumista ja joutumista syvemmälle Planeetta X:n magneettikenttään. Maapallo ei voi perääntyä Planeetta X:stä vaan saattaa itse asiassa kimmota sitä kohti kohdatessaan takanaan olevan kaksoisplaneetan yrittäessään tehdä niin. Tämän johdosta Maapallo osallistuu yhä lisääntyvässä määrin väistämättömään magneettiseen peliin Planeetta X:n kanssa. Maapallon pyörimisliike tulee hidastumaan selvästi tähän mennessä tapahtunutta hidastumista enemmän. Tähän saakka Maapallon kiertoradallaan etenemisen pysähtyminen on peittänyt alleen tämän pyörimisliikkeen hidastumisen havaitsemisen. Maapallo tulee kallistumaan tai asemoitumaan Planeetta X:n muodostaman valtavan magneetin mukaisesti ja mahdollisesti kokemaan sellaisia ponnahdusvaikutuksia ja pyörähtämisiä, joita emme suostu paljastamaan vielä tässä vaiheessa. Jos Maapallo on tähän saakka pystynyt välttämään eteenpäin hiipivää Planeetta X:ää perääntymällä radallaan, niin mikä aiheuttaisi sellaiset äärimmäiset vaikutukset aiheuttavat napasiirtymät, joista Maapallon pinnanmuodostus on todisteena? Maapallo on loukussa ja magneetit, Maapallo ja Planeetta X, kohtaavat toisensa ja tässä vuorovaikutuksessa pienempi osapuoli Maapallo on väistämättä myös häviävä osapuoli.