Zetatalk: Rinnakkain asettuneet planeetat - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 14.7.2004 , http://www.zetatalk.com/index/zeta129.htm , suomentanut Olli)

Olemme maininneet, että viljapeltokuvioissa esiintyvä ympäröivä kaari kuvaa Planeetta X:n magneettista vaikutusta, joka asettuu korvaamaan Auringon magneettikentän hallitsevan vaikutuksen. Planeetta X on kiertämässä Aurinkoa sen magneettisen etelänavan oikealta puolelta juuri planeettojen kiertoratatason alapuolella ja se on tulossa lähes suoraan kohti Maapalloa, joka on pysähtyneenä kieroradallaan. Planeetta X:n liikerata on sellainen, että se kulkee Maapallon pohjoisnavan yli, mutta ennen tätä tulee tapahtumaan paljon muuta. Olemme kertoneet kuinka Planeetta X kallistuu kiertäessään Auringon etelänavan ja että tämä ilmiö saa Maapallonkin kallistumaan siten, että Aurinko nousee liian pohjoisesta ja että keskipäivän Aurinko sijaitsee kaakossa ja liikkuu vakaasti tähän suuntaan huolimatta siitä, että kesäpäivän seisaus on jo ohitettu. Olemme maininneet, että Planeetta X saattaa asettua lähes vaakatasoon magneettisten voimaviivojen mukaisesti, jolloin sen magneettinen etelänapa suuntautuu ulospäin luoden vastustamattoman vetovoiman Maapallon magneettiseen pohjoisnapaan, joka kallistuu Planeetta X:ää kohti siten, että Maapallolta katsottuna Aurinko nousee lähes pohjoisnavan ylle - ilmiö, jonka tuskin voidaan selittää aiheutuvan kasvihuoneilmiöstä tai terrori-iskuista. Olemme maininneet siitä mahdollisuudesta, että Planeetta X pyörähtää 270 astetta asettuessaan rinnakkain Auringon magneettikentän kanssa siten, että se jatkaa pyörimistään jo alkaneen liikkeen suuntaan sen sijaan, että se asettuisi tähän asentoon nytkähtämällä takaisin päin. Olemme maininneet myös, että Maapallo reagoi tähän mahdolliseen pyörähtämiseen jollakin tavalla.

Planeetta X:n, Maapallon ja Auringon välisiä vuorovaikutuksia kuvailevissa viljapeltokuvioissa esitetään useita Planeetta X:n ja Maapallon välisiä sijainteja.

Ensimmäinen sijainti esittää planeetat vieretysten ilman niitä toisiinsa yhdistävää viivaa. Tämä kuvaa tilannetta, jossa Auringon magneettikenttä hallitsee kumpaakin planeettaa eli tilannetta, joka vallitsee ennen kuin Planeetta X asettuu Maapallon ja Auringon väliin, jolloin sen magneettikenttä korvaa Auringon magneettikentän Maapallon magneettisen asemoitumisen määrittäjänä. Tämä tilanne vallitsee nyt, kun molemmat planeetat sijaitsevat Auringon magneettisilla voimaviivoilla ja vaikka Planeetta X nykii Maapalloa, se ei ole hallitsevassa asemassa, koska Maapallo ponnistelee pysyäkseen edelleen asemoituneena Auringon magneettikentän mukaisesti.

Toinen sijainti esittää planeetat niin lähellä toisiaan, että ne näyttävät olevan kiinni toisissaan - pienempi Maapallo suuremman Planeetta X:n kasvannaisena. Tämä esitys kuvaa voimakasta ja tilapäistä magneettista vuorovaikutusta, jollainen saattaa esiintyä Planeetta X:n pyörähtäessä 270 astetta, jolloin planeettojen magneettiset navat ovat hetkellisesti asemoituneet päittäin. Siinä missä kuvaamamme kaltainen napasiirtymä tapahtuu nopeasti, noin tunnin aikana, tämä 270 asteen pyörähdys tapahtuu hitaammin eikä siten saa aikaan Maapallon kuoren irtoamista ytimestä. Mehän olemme maininneet, että napasiirtymä tapahtuu, kun Planeetta X liikkuu nopeasti ulos aurinkokunnan keskustasta paetessaan sitä valtavaa alkeishiukkasten kasaantumisen aiheuttamaa painetta, jonka sen läsnäolo planeettojen kiertoratatasolla aiheuttaa.

Kolmas sijainti esittää planeetat välimatkan päässä toisistaan. Tätä välimatkaa kuvaa planeettojen välille piirretty viiva. Tämä tilanne voi esiintyä vain silloin, kun magneetit ovat asemoituneet vierekkäin, jolloin kummankin planeetan napojen kautta kulkevat magnetismihiukkaset vaativat jonkin verran tilaa. Kuten olemme todenneet, tämä on se tilanne, jossa Maapallon pyörimisliike hidastuu ja lopulta pysähtyy, koska Atlantin Valtameren pohjassa sijaitseva magneettinen halkeama asettuu ja pysyy rinnakkain Planeetta X:n magneettikentän mukaisesti. Tämä tilanne esitetään viljapeltokuvioissa esiintyväksi viimeisenä vaiheena tässä tapahtumasarjassa, koska tämä tilanne vallitsee juuri ennen napasiirtymän tapahtumista.

Tapahtumat etenevät siis siten, että ensin Planeetta X saa aikaan Maapallon kallistumista ja huojumista kiertäessään Auringon etelänavan ja kallistuessaan itse Auringon magneettikentän voimaviivojen mukaisesti. Sitten Planeetta X lukitsee Maapallon tiukkaan päittäiseen lukkoasentoon itsensä kanssa noustessaan Auringon magneettikentän voimaviivojen poikki kiertoratatasolle, jolloin se asettuu lähes vaaka-asentoon Auringon magneettikentän voimaviivojen mukaisesti. Sitten Planeetta X jatkaa edelleen tätä alkanutta pyörimisliikettään kierähtäen 270 astetta asemoituakseen magneettisesti rinnakkain Auringon kanssa ja tämän kierähtamisen aikana myös Maapallo kääntyilee kunnes sekin on asemoitunut magneettisesti rinnakkain Planeetta X:n kanssa ja Maapallon pyörimisliikkeen hidastuminen alkaa. Koko tätä tapahtumasarjaa kuvailevat viljapeltokuviot vaikuttavat hajanaisilta ja sekavilta, sillä tämän tanssin eri vaiheissa olevat planeetat on piirretty heittelehtivästi eri puolille peltoa. Liikkuvatko planeetat tämän tapahtumasarjan aikana? Kyllä, mutta tämä on jälleen yksi tämän tapahtumasarjan osa-alue, josta me emme suostu toistaiseksi kertomaan enempää, koska vallanpitäjät eivät vieläkään aio tiedottaa kansalaisille kaikkea sitä, minkä he tietävät eivätkä ole järjestäneet tiedotusvälineitä käyttöön siten, että myös kansalaiset saisivat halutessaan kuulla meidän viestimme samanaikaisesti heidän kanssaan. Tarkoitamme tällä suoria televisio- ja radiolähetyksiä. Mutta ellei näin tapahdu, niin valmistautukaa sellaiseen planeettojen väliseen magneettiseen tanssiin, joka ylittää ihmisten mielikuvituksenkin.

Tsekki : 4.7.2004

Italia : 2.6.2004

Eastfield : 20.6.2004

West Kennett : 13.7.2004

Puola : 15.5.2004

Gopher : 21.6.2004