ZetaTalk: Viimeiset napasiirtymää edeltävät viikot - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 14.8.2010, http://www.zetatalk.com/index/zeta582.htm , suomentanut Olli)

  • 9 päivää laajaa Maapallon vaappumisliikettä
  • 4,5 päivää Maapallon staattista nojaamista vasemmalle
  • 2,5 päivää siirtymistä kohti kolmea pimeää päivää
  • 3 pimeää päivää
  • 6 päivää, jolloin Aurinko näyttää nousevan lännestä
  • 18 Maapallon pyörimisliikkeen hidastumisen päivää
  • 5,9 päivää, jolloin Maapallon pyörimisliike on pysähtynyt

Viimeiset napasiirtymää edeltävät viikot kaikkine koukeroineen käynnistyvät, kun tietty kynnys ylittyy. Näin tapahtuu, kun Planeetta X:n, Maapallon, Venuksen ja Maapallon pimeän kaksoisplaneetan välinen "tanssi" saavuttaa käännepisteen. Me olemme aiemmin kertoneet seikkaperäisesti tästä "tanssista", jossa Maapallo, Venus ja Maapallon pimeä kaksoisplaneetta ovat Planeetta X:n aiheuttamassa "hiukkasvirtauskupissa" pomppien hermostuneesti edestakaisin. Tilanne muuttuu, kun Planeetta X siirtyy mahdollisimman kauas oikealle väistääkseen yhä lisääntyvää hiukkasvirtausta. Tällöin Planeetta X näkyy aiempaa selvemmin Maapallolle ja havainnot "toisesta auringosta" ovat yleisiä. Tästä tapahtumasta alkaa se meidän aiemmin mainitsemamme 7,3 viikon pituinen jakso, jolloin Planeetta X näkyy selvästi Maapallolle. Venus pakenee "hiukkasvirtauskupista". Myös Maapallon pimeä kaksoisplaneetta pakenee "hiukkasvirtauskupista". Näin ollen neljän planeetan välinen "tanssi" muuttuu Planeetta X:n Maapallosta ottamaksi lukko-otteeksi. Maapallon vaappumisliike tai hetkellinen kallistuminen vasemmalle tai oikealle ei enää riitä. Tilannetta voi verrata siihen, että painijat ovat tarkkailleet toisiaan ja liikuskelleet maton reunalla vuosien ajan ja nyt he syöksyvät toistensa kimppuun eikä kumpikaan voi luovuttaa. Planeetta X voittaa tämän kamppailun, tietenkin.

Kun Venus ja Maapallon pimeä kaksoisplaneetta pakenevat "hiukkasvirtauskupista", hiukkasvirtausten paine helpottaa ja Planeetta X voi siirtyä lähemmäs Maapalloa. Maapallo yrittää sopeutua ensin kääntämällä magneettisen pohjoisnapansa poispäin Planeetta X:stä niin voimakkaasti ja nopeasti, että Maapallo kallistuu vasemmalle kyljelleen ja kimpoaa sitten vastareaktiona kallistuen oikealle kyljelleen. Tästä aiheutuu Maapallon raju vaappumisliike, joka kestää 9 päivää kuten oheisessa kuvassa esitetty 16.7.2010 havaittu viljapeltokuvio esittää (http://www.cropcircleconnector.com/inter2010/czech/radejov2010a.html)). Lopulta vaappumisliike muuttuu Maapallon vakaaksi nojaamiseksi vasemmalle, mikä kestää noin 4,5 päivää. Sitten seuraa muutosvaihe, jonka aikana Maapallon magneettinen pohjoisnapa kääntyy yhä enemmän poispäin Auringosta ja lähestyvästä Planeetta X:stä kunnes lopulta seuraa kolme pimeää päivää. Tämä muutosvaihe kestää noin 2-3 päivää. Kolmen pimeän päivän jälkeen seuraa tämän Maapallon kierähdysliikkeen jatkumona kuusi päivää, jolloin Aurinko näyttää nousevan lännestä.

Sitten Maapallo suoristaa itsensä ja asettuu samansuuntaiseksi Planeetta X:n kanssa. Maapallon pyörimisliike alkaa hidastua. Tässä vaiheessa Planeetta X vetää Maapalloa puoleensa siinä määrin, että Maapallolta katsottuna Planeetta X näkyy taivaalla yhä suurenevana kohteena synnyttäen muinaisissa kirjoituksissa mainitun mielikuvan taivaalla kiemurtelevasta jättiläisestä. Maapallon pyörimisliike ei hidastu lineaarisesti vaan eksponentiaalisesti Planeetta X vetäessä Maapalloa yhä lähemmäs itseään. Maapallo voihkii, natisee ja valittaa, kun Maapallon ydin yrittää vetää kuorta mukanaan pyörimisliikkeeseen, mutta kuori on Planeetta X:n yhä kiristyvässä otteessa. Pyörimisliikkeen hidastuminen on myös epätasaista, sillä kun Atlantin valtameren pohjassa oleva repeämä on suuntautunut Planeetta X:ää kohti, pyörimisliike hidastuu, mutta kun repeämä on toisella puolella Maapalloa, niin pyörimisliike yrittää taas kiihtyä. Kaikki tämä aiheuttaa Maapallolla maanjäristyksiä ja maan venymäliikkeestä aiheutuvia onnettomuuksia. Pelastushenkilöstöllä on niin paljon tehtävää, että he eivät millään pysty suoriutumaan kaikista tehtävistään, hallinnolliset toiminnot ja palvelut ovat sekasorron vallassa ja kulkuvälineillä matkustaminen on lähes mahdotonta.