Zetatalk: Venymävyöhykkeet - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 11.9.2004 ja 14.12.2005, http://www.zetatalk.com/index/zeta155.htm , suomentanut Olli)

Siinä missä ihmiskunta ajattelee suuria maanjäristyksiä tapahtuvan alueilla, joilla esiintyy mannerlaattojen toistensa alle painumista napasiirtymää edeltävänä aikana, myös repeytymispisteissä esiintyy muutoksia. Napasiirtymän jälkeen seuraa aina vuosisatoja kestävä jälkisysäysten jakso, jonka aikana mannerlaattojen kosketuspisteet antavat periksi ja sallivat jännityksen jakautua tasaisemmin laajemmalle alueelle. Nämä kosketuspisteet sijaitsevat yleensä vajoama-alueilla, koska niiden kohdalla ylempi laatta painaa alempaa laattaa alaspäin. Repeytymispisteet sijaitsevat siellä, missä kosketuspisteiden jännitys laukeaa ja mannerlaatat irtoavat toisistaan, eikä niiden olemassa oloa tiedosteta useinkaan muulloin kuin silloin, kun maanpinta vajoaa yllättäen. Niinpä sellaisilla seuduilla kuin St. Lawrencen väylä, Punainen meri, Kenian repeämä Afrikassa ja Parana-joki Buenos Airesin lähistöllä ei juurikaan esiinny maanjäristyksiä eikä koskaan voimakkaita maanjäristyksiä. Mutta napasiirtymää edeltävänä aikana Maapallon kuorta kiskotaan eri suuntiin, se repeilee ja mannerlaattoihin kohdistuu vääntövoimaa, jonka vaikutuksesta ne asemoituvat uudella tavalla toisiinsa nähden. Myös repeytymäalueilla esiintyy tällöin muutoksia.

Samoin kuin USA:n itäosissa aiemmin tänä syksynä esiintyneen maankuoren venymän aiheuttamien halkeamien ja niistä nousseen hajun yhteydessä tapahtui, saadaan nyt jatkuvasti uusia todisteita siitä, että Pohjois-Amerikan manner on vääntövoiman vaikutuksen alainen. Onko jokin yhdistävä tekijä Ozarkissa joulukuun 14. päivä hajonneen padon, Oklahomassa 11. joulukuuta yllättäen ilmenneiden kuumien lähteiden ja Lontoon lähistöllä 11. joulukuuta tapahtuneen öljynjalostuslaitoksen räjähdyksen välillä? Kaikki nämä paikat sijaitsevat venymäalueella. Onko näillä mitään yhteistä sen kanssa, että Afrikan venymäalueella tapahtui maanjäristyksiä joulukuun 5. päivä? Kyllä on, sillä vääntövoimavaikutus lisääntyy ja venyttää Atlanttia, vääntää Pohjois-Amerikan laattaa vinosti siten, että Uusi Englanti siirtyy idemmäs ja Meksiko lännemmäs, Afrikan laatta vajoaa Intian valtamereen Afrikan mantereen siirtyessä idemmäs, kun sen kärki on tiukasti paikoillaan Etelänavan lähistöllä ja Ison Britannian länsialueet vajoavat, kun Atlantin valtameren pohjan halkeama laajenee ja venyy ja sen reuna-alueet vajoavat.

Hämmennyksessä olevat tutkijat etsivät syitä mullistuksille, jotka saavat heidän perinteisen käsityksen Maapallon geologiasta pikku hiljaa murtumaan. Kivikiteet erkanevat toisistaan eivätkä puristu toisiaan vastaan ja siten maanjäristyksiä ei tapahdu. Venymäalueilla maanpinta tuntuu vajoavan sen tukirakenteiden heikentyessä ja se tapahtuu äänettömästi. Niinpä kaasu- ja vesiputket rikkoutuvat, koska maaperä liikkuu, tehtaat ja jalostamot, joissa on tiiviisti asennettuja kaasuputkia, räjähtävät, kun putkien liitoskohtia vedetään auki ja sillat luhistuvat niiden tukipisteiden pettäessä. Myös maanalaiset kaasu- ja vesivarastot menettävät tiiviin kantensa ja purkautuvat. Lontoon räjähdyksen tapauksessa lähistöllä olleiden henkilöiden ennen räjähdystä kuulema jyrinä ei taatusti johtunut terrorismista vaan maan liikkumisesta, joka aiheutti liikettä jalostamon putkiston liitoksissa ja metallin hankausta metalliin tuottaen kipinöitä ja aiheuttaen räjähdyksen.

Mitä on nyt tapahtunut, kun venymäalueilla tapahtuu selvästi lisääntyvää liikettä? Me olemme toistuvasti todenneet, että Maapallon muutokset eivät vähene vaan lisääntyvät napasiirtymän lähestyessä. Tämä ei tapahdu suoraviivaisesti, sillä mitä lähemmäs Planeetta X Maapalloa tulee sitä voimakkaampaa on mannerlaattoihin kohdistuva vääntövaikutus ja napa-alueiden huojunta, jossa Maapallon pohjoisnapa siirtyy nopeasti poispäin Planeetta X:stä ja takaisin päivittäin. Huojunnasta tulee yhä selvempää ja rajumpaa. Maapallon päivittäisen pyörimisliikkeen aikana mannerlaattoja tuupataan taaksepäin Atlantin länsiosissa ja eteenpäin Atlantin itäosissa. Pohjois-Amerikan manner siirtyy idemmäs ja Etelänapamanner lännemmäs, mikä aiheuttaa viistoa vetovaikutusta, joka todennäköisesti tulee pian aiheuttamaan muutoksia New Madridin siirroksessa. Pohjoisnapaa tuupataan kauemmas ja sen annetaan palautua takaisin päivittäin Maapallon pyöriessä ja tämä vaappuminen rasittaa kaikkia mannerlaattojen saumoja, kun laatat äkkiä liikkuvat ja sitten pysähtyvät!

Koska venymäalueilla tapahtuville ilmiöille ei ole edellä kuvaamamme asian lisäksi muuta selitystä maanjäristysten puuttuessa ja kun nämä venymäalueilla tapahtuvat onnettomuudet tulevat edelleen jatkumaan vakavina, tämä on varma merkki siitä, että niiden syy on Planeetta X:n aiheuttama vaikutus. Vai olisko syynä sittenkin kasvihuoneilmiö?