Zetatalk: Otteita ZetaTalk-päivityksistä (15.3.2014) - kanavana Nancy Lieder

(Julkaistu 13.3.2014, kanavoitu viikon 11/2014 aikana, http://poleshift.ning.com/forum/topics/zetatalk-chat-for-march-15-2014, suomentanut Olli)

Malaysia Airlinesin lento MH370 katosi jäljettömiin Etelä-Kiinan merellä 8.3.2014. Boeing 777 -koneessa oli 239 matkustajaa ja se oli matkalla Kuala Lumpurista Beijingiin ... (http://yle.fi/uutiset/matkustajakone_jo_tunteja_kadoksissa_aasiassa_-_kyydissa_239_ihmista/7126735?ref=leiki-uu)

Minkä syyn vuoksi lento MH370, suuri vakaasti lentävä matkustajakone yhtäkkiä katosi tutkasta? Sää oli selkeä ja kokenut kapteeni lensi Boeing 777-tyyppistä matkustajakonetta, jonka turvallisuushistoria on lähes tahraton - ja kuitenkin kone vain yhtäkkiä katosi tutkasta. Satelliitit eivät tehneet alueella minkäänlaisia havaintoja meteoreista tai ilmakehään saapuvista tulipalloista. Jos kyseessä olisi ollut mekaaninen vika, niin kone olisi ehtinyt lähettää hätäviestin. Matkustajien matkapuhelimetkaan eivät olleet onnettomuuden syynä, joten joku muu tekijä häiritsi koneen sähköjärjestelmien toimintaa. Kun merenpohjassa makaava koneen hylky aikanaan löydetään, niin kaikki pommiteoriat tulevat kumoutumaan, koska koneen vauriot eivät selvästikään ole pommin aiheuttamia. Mikä siis aiheutti tämän onnettomuuden?

Sähkömagneettiset pulssit ovat aiheuttaneet useita outoja ilmiöitä vesivoimalaitoksissa ja lentokoneissa siitä saakka, kun Planeetta X saapui aurinkokunnan sisäosiin vuonna 2003. Me olemme täsmentäneet näiden tapahtumien syitä aina, kun meiltä on sitä kysytty, mutta ihmiset vaan jatkavat toimintaansa totuttuun tapaan olettaen, että lähinaapurustoon muuttanut magneettinen jättiläinen Planeetta X ei vaikuta heidän tekniikkansa toimintaan eikä ihmisiä varoiteta mahdollisesti ilmenevistä toimintahäiriöistä. Air Francen lento 447 koki sähköjärjestelmien täydellisen toimintahäiriön koneen lentäessä Atlantin valtameren pohjassa olevan repeämän yli (http://www.tiedontalo.net/viestit/zetatalk_03062009.htm) ja Sajano-Susenskajan vesivoimalaitoksen muuntajat räjähtivät yhtäkkiä toimittuaan sitä ennen moitteettomasti 20 vuoden ajan (http://www.tiedontalo.net/viestit/zetatalk_21082009.htm). Tällaisia ilmiöitä on saanut aikaan Planeetta X:n aiheuttama sähkömagneettinen pulssi ja nyt Planeetta X on kääntämässä magneettista pohjoisnapaa yhä voimakkaammin Maapalloa kohti.

Mitä voidaan odottaa tapahtuvan jatkossa? Kun Planeetta x:n sähköisesti varautunut pyrstö suuntautui Maapalloa kohti syksyllä 2003, niin eri puolilla Maapalloa tapahtui laajoja sähkökatkoksia. Sähkömagneettinen pulssi voi aiheuttaa joko sähkökatkoksen tai ylikuormittumisen, joka puolestaan saa sähkönjakeluverkon turvalaitteet laukeamaan estääkseen muiden laitteiden vaurioitumisen. Koska turvalaiteet eivät kuitenkaan toimi äärettömän nopeasti, niin tuloksena voidaan odottaa olevan sähkölaitevaurioita kuten räjähtäneitä muuntajia ja kärähtäneitä piirilevyjä. Tietenkin myös Maapalloa kiertävät satelliitit ovat vaurioalttiita ja pian satelliittivaurioita saattaa alkaa esiintyä niin paljon, että uusia korvaavia satelliitteja ei ehditä lähettää kiertoradalle riittävän nopeassa tahdissa, jotta kaikki toiminnot voitaisiin turvata. Lentoliikenteen onnettomuusriskit kasvavat koko ajan ja sähköön ja magnetismiin perustuvat suunnistuslaitteet tulevat kokemaan yhä vakavampia toimintahäiriöitä. Kaikki tämä tulee vain lisääntymään aina siihen tuntiin saakka, jolloin napasiirtymä tapahtuu.

Voisivatko Zetat täsmentää Planeetta X:n aiheuttamien sähkömagneettisten pulssien toimintamekanismia, niiden vaikutusalueen laajuutta ja kestoaikaa? Miksi tällainen pulssi vaikuttaa esimerkiksi vain yhteen lentokoneeseen? ...

Millä lailla Planeetta X:n synnyttämän sähkömagneettisen pulssin aiheuttamat sähkölaitevauriot poikkeavat auringonpurkausten tai salaman aiheuttamista vaurioista, joista ihmisillä on kokemuksia jo pitkältä ajalta? Kuten olemme usein aiemminkin maininneet, niin ihmiskunnan tiede on tietoinen vain muutaman aliatomisten hiukkasten virtauksen olemassa olosta - vain noin tuhannesosan siitä, mitä me Zetat tiedämme olevan olemassa. Näin ollen me emme voi selittää asioita viitaten ainoastaan niihin hiukkasvirtauksiin, joista ihmiskunnan tiede on tietoinen. Planeetta X:n synnyttämään purkaukseen liittyy muutakin kuin vain sähkömagneettisia ilmiöitä. Asiaan liittyy muutakin kuin pelkkää elektronien virtausta avaruudessa, jota ihmiskunnan tiedotusvälineissä on alettu kutsua "pimeiksi salamiksi". ZetaTalkin alkuaikoina annoimme selityksen, että salama kulkee sellaista reittiä, jonka elektronien kaltaiset hiukkaset ovat valmistelleet ennen salaman syntyä. Millä muulla tavoin salaman synnyttävä elektronivirtaus löytäisi reittinsä?

Maapallo on tällä hetkellä sekä Auringon että Planeetta X:n magneettikenttien otteessa. Maapallo on magneettisesti asemoitunut rinnakkain Auringon kanssa, mutta Planeetta X yrittää sopeutua Auringon magneettikenttään asettumalla Auringon magneettikentän voimaviivojen suuntaisesti, minkä tuloksena Planeetta X tällä hetkellä suuntaa magneettista pohjoisnapaansa Maapalloa kohti. Tämä voidaan havaita Alberton äskettäin punaisen suodattimen avulla ottamista valokuvista, joissa Auringon oikealla puolella sijaitseva Planeetta X suuntaa pyrstönsä kohti Aurinkoa, jolloin Planeetta X:n kuiden muodostamat vanat näkyvät Auringon vasemmalla puolella. Planeetta X:n magneettisen vaikutuksen vuoksi Maapallon oma magneettikenttä on lisääntyvässä määrin vinoutunut ja Maapallon magneettinen pohjoisnapa on siirtynyt Siperiaan ja Maapallo kokee yhä voimakkaampaa päivittäistä vaappumisliikettä.

Kuten ihmiset hyvin tietävät, niin elektronit ja magnetismihiukkaset kulkevat mielellään yhdessä. Tästä syystä johteen liikuttaminen nopeasti magneettikentässä synnyttää sähkökentän. Suuntaamalla magneettisen pohjoisnapansa Maapalloa kohti Planeetta X synnyttää pisteitä, joihin kerääntyy suuri määrä magnetismihiukkasia, mikä puolestaan houkuttelee elektroneja noihin samoihin pisteisiin. Kun kallioon kohdistuu painetta, niin syntyy myös sähköinen "kirskunta", joka varoittaa alueella olevia eläimiä ja synnyttää staattista häiriötä lähialueen radiovastaanottimissa, koska kalliossa oleva vesi johtaa sähköä helpommin, kun kallioon kohdistuu paine. Mitä tapahtuu, kun tällainen hetkellisesti paljon magnetismihiukkasia sisältävä piste muodostuu painetta kokevan veden alla sijaitsevan kallion yläpuolelle, kuten esimerkiksi taipuvan Sundan mannerlaatan kohdalle? Vesihän on tunnetusti hyvä sähkönjohde ja niinpä tämä hetkellinen voimakas paikallinen sähkömagneettinen kenttä maadoittuu ja sen kulkureitille osuvan lentokoneen sähkölaitteet kokevat toimintahäiriöitä tai vaurioituvat.

...