Zetatalk: Epämukava totuus - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 15.6.2006, http://www.zetatalk.com/index/zeta293.htm , suomentanut Olli)

Voisitteko kommentoida informatiivista elokuvaa nimeltä Epämukava totuus? Elokuvassa vihjataan siihen, että maapallolla on tulossa rajuja tulvia, joiden väitetään aiheutuvan kasvihuoneilmiöstä, vaikka ne todellisuudessa aiheutuvat napasiirtymästä. [Toinen kysymys] Voisitteko kommentoida Al Goren lausuntoa, jossa hän sanoi, että ihmiskunnalla on vain 10 vuotta aikaa pysäyttää kasvihuoneilmiö ja ilmaston lämpeneminen?

Al Gore on taatusti tietoinen tulossa olevasta napasiirtymästä ja Planeetta X:n vaikutuksesta maapalloa kohtaan. Presidentti Clintonin varapresidenttinä hän oli automaattisesti MJ12:n jäsen ja tuli tietämään nämä asiat sitä kautta ellei tiennyt niistä jo aiemmin. Miksi hän siis väittää maapallon muutosten johtuvan kasvihuoneilmiöstä? Gore on ainutlaatuisessa asemassa, valmiina palaamaan siihen presidentin virkaan, joka häneltä vilpillisesti evättiin. Me olemme todenneet, että USA:n armeija pitää Gorea todellisena ylipäällikkönään eikä armeija ole ainoa sitä mieltä oleva taho, että Gore on ainoa laillinen USA:n presidentti vuodesta 2000 alkaen. Vuoden 2004 vilpilliset presidentinvaalit eivät muuttaneet sitä tilannetta, että Gore on viimeinen laillisesti valittu USA:n presidentti, koska hän kyseenalaisti tappionsa. Kerry menetti tämän arvostuksen Goren tukijoiden silmissä, koska hän luovutti heti eikä edes kyseenalaistanut tappiotaan Ohiossa.

USA:n hallitus on asetettu kapinan partaalle ja ottamaan takaisin valta niiltä, jotka anastivat sen vilpillisesti sekä vuonna 2000 että 2004. Tätä kapinaa, eli paluuta lailliseen tilaan, pidättelee se, että kongressissa on republikaanienemmistö, joka on orjallisesti kuuliainen Bushille ja vaalitulosten väärentäjille sekä korkeimmalle oikeudelle. Äskettäin korkeimmasta oikeudesta on tullut arvaamaton tekijä, kun Bush on nimittänyt sinne kaksi uutta henkilöä, mutta oletus on se, että nämä henkilöt tukisivat Bushia perustuslaillisen kriisin tapahtuessa. Ääntenlaskentahuijaus tehtiin tulevaisuutta varten. Kongressin republikaanijäsenet eivät voineet jättää käyttämättä sähköisen ääntenlaskentahuijauksen mahdollistamaa Karl Roven unelman totutumista, republikaanien ikiaikaista valta-asemaa. Tämän avulla uhkailtuna he noudattivat Valkoisen Talon antamia määräyksiä. Ääntenlaskentahuijaus on äskettäin tullut julki, kun asioista päättävät tahot ovat vakaasti siirtämässä Bushin hallintoa sivuun maailman asioista päättämisestä. Näin ollen republikaanien kongressin hallinta ei enää ole taattu ja mielipidetutkimusten tulosten perusteella sitä voidaan pitää menetettynä. Näin ollen on hyvin pian käsillä aika, jolloin USA:n kansalaisille voidaan kertoa totuus laittomasta vuoden 2000 presidentinvaalituloksesta, vilpillisistä vuoden 2004 presidentinvaaleista, syyskuun 11. päivän terrori-iskuun liittyvästä salailusta, USA:n armeijan käyttämisestä Lähi-idän öljykenttien hallinnan varmistamiseen ja monista muista rikoksista.

Mitä tämä merkitsee Al Gorelle? Gore on pitänyt itseään esillä julkisuudessa pitäen luentoja USA:n perustuslain suojelemisen tarpeesta ja hän on säilyttänyt kannatuksensa niiden keskuudessa, jotka pitävät häntä edelleen laillisena presidenttinä. Siihen, että voitaisiin kertoa julkisesti, että Bushin presidenttiys on laiton ja että Gore tulee asettumaan hänen tilalleen Valkoiseen Taloon, vaaditaan muutakin kuin hallituksen tuki. Kansalaisten sydämien ja mielen täytyy olla valmiita hyväksymään se huono uutinen, että Valkoinen Talo on ollut rikollisjoukkion asuttama. Tämän julkistamisen aiheuttamaa vaikutusta täytyy pehmentää kertomalla se hyvä uutinen, että joku kansalaisten arvostama ja heille tuttu henkilö, itse asiassa vuoden 2000 presidentinvaalien voittaja, tulee oikaisemaan asiat. Näin ollen todellinen syy sille, että Gore esiintyy nyt julkisuudessa puhuen kasvihuoneilmiöstä, on se, että tällä tavoin hän saa myönteistä julkisuutta. Mitä Gore voisi menettää tällä kampanjallaan? Kasvihuoneilmiö on ollut yleisimmin esillä ollut virallisesti kerrottu niiden maapallon luonnonmullistusten syy, jotka todellisuudessa aiheutuvat Planeetta X:n vaikutuksesta. Näin on menetelty, koska asioiden todellisesta tilasta tietoiset tahot ovat yhteisesti sopineet, että Planeetta X:n läsnäoloa aurinkokunnassa ei vielä voida julkisesti kertoa kansalaisille. Voiko Bush kumota Goren väittämät osoittamalla mullistusten todelliseksi syyksi Planeetta X:n? Bush on osoittanut suhtautuvansa väheksyvästi niihin toimenpiteisiin, joita kasvihuoneilmiön vaikutusten torjuminen vaatisi. Hän kieltäytyy noudattamasta Koben ympäristösopimusta vaatien, että maailman suurin fossiilisten polttoaineiden käyttäjä USA voi jatkaa nykyistä tuhlailevaa toimintaansa entiseen tapaan. Vaihtoehtoisten energialähteiden tutkimus saa Bushilta vain sanallista tukea samalla, kun hän tukee avokätisesti suurten öljy-yhtiöiden toimintaa.

Samaan aikaan USA:han kohdistuvien myrskyjen rajuus ja määrä on kasvussa. Bushin kannatus on jo nyt mielipidemittausten mukaan alhainen johtuen hänen tavastaan hoitaa Irakin sotaa ja koska työttömyys USA:ssa on lisääntynyt voimakkaasti. Nyt tulee taas uusi asia, jonka perusteella Bushin toimintaa voidaan kritisoida. USA:ssa tuhoa tekevät hirmumyrskyt ovat epäsuorasti Bushin syytä, koska hän ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin kasvihuoneilmiön hillitsemiseksi. Kansalaiset näkevät yhtäällä myötätuntoisen ja huolestuneen Goren, jolla on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä pitäisi tehdä, ja toisaalla ylimielisen ja välinpitämättömän Bushin, joka vähättelee kaikkia vaadittuja toimenpiteitä ja jonka toiminta hurrikaani Katrinan aiheuttaman katastrofin yhteydessä muodostaa jyrkän vastakohdan Gorelle. Tämä kasvihuoneilmiöön viittaaminen on nokkela veto Goren puolelta, sillä Bush ei voi mitenkään voittaa tätä erää. Bush ei voi kumota Goren väitteitä kertomalla, että mullistukset johtuvat todellisuudessa Planeetta X:stä. Tukijoidensa ja vanhojen kaveriensa asettamien odotusten takia Bush ei voi yhtäkkiä päättää, että suurten öljy-yhtiöiden täytyy muuttaa toimintatapojaan. Bush on velkaannuttanut USA:n liittovaltion niin pahoin, että vaihtoehtoisten energialähteiden edistämisen rahoittamiselle ei ole mahdollisuuksia, ellei USA vedä joukkojaan Irakista tai ellei Bush muuta kantaansa rikkaiden henkilöiden verojen alentamisesta. Bush on loukussa ja voidaan olettaa, että hän jatkaa järkähtämättömästi totutulla linjallaan samalla, kun Gore saa sympatiat puolelleen kaikilta niiltä, joiden elämään nämä luonnonmullistukset vaikuttavat. Luonnonmullistusten aiheuttamat tuhot tulevat lisääntymään USA:ssa maapallon muutosten voimistuessa ja nämä katastrofit tulevat lisäämään Bushin hallinnon tekemiin sosiaalipalvelujen leikkauksiin kohdistuvaa kiukkua. Kun koittaa aika syöstä vallasta Valkoisen Talon laittomasti vallanneet isännät, ei tule olemaan minkäänlaista epäselvyyttä siitä kenellä on kansan tuki takanaan. Mitään äänestyksiä ei tarvita, sillä Gore tulee voittamaan tämänkin erän.