Zetatalk: Maapallo piinapenkissä - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 16.4.2005, http://www.zetatalk.com/index/zeta214.htm , suomentanut Olli)

Me olemme äskettäin todenneet, että menossa oleva Maapallon vaappuminen aiheutuu vetovoimasta, jolla Planeetta X kiskoo Atlantin Valtameren pohjassa olevaa halkeamaa ja äskettäin myös siitä, että Planeetta X:n lisääntyvässä määrin Maapalloa kohti suuntautuva magneettinen pohjoisnapa työntää Maapallon magneettista pohjoisnapaa kauemmas. Me olemme maininneet, että tämän Maapallon vaappumisen johdosta Maapallo näyttää yläpuolelta katsottuna tekevän kahdeksikon muotoista liikettä ja että tämä vaappuminen luo Maapallon magneettisen etelänavan lähistölle, Andien vuorijonon tuntumaan ja Afrikan halkeaman tuntumaan pisteet, joissa magmavirrat iskeytyvät toisiaan vastaan sekä Välimeren, Japanin ja Amerikan länsirannikon alueille pisteet, joihin syntyy magman vajausta. Osoituksena näissä vajauspisteissä tapahtuvasta poikkeavasta magman virtauksesta ovat näillä alueilla asuvien ihmisten tekemät havainnot siitä, että viemäreiden vesipyörteiden suunta vaihtelee Maapallon pinnan alla sekavasti virtaavan magman vaikutuksesta. Muuta fyysistä todistetta näistä poikkeavista magmavirtauksista ei ole. Liittykö lisääntynyt tulivuorien aktiivisuuskin näihin magmavirtauksiin? Kyllä. Oletettavaa on, että pisteissä, joissa kaksi tai useampia magmavirtauksia iskeytyy toisiaan vastaan aiheuttaen Maapallon kuorea vastaan kohdistuvan iskun, esiintyy myös lisääntynyttä tulivuorien aktiivisuutta, sillä tulivuorethan ovat luonnollisia paineen alaisen magman purkautumiskanavia. Minkä muun syyn takia Maapallon magneettisen etelänavan tuntumassa sijaitsevan magmavirtausten iskeytymispisteen lähistöllä olevien tulivuorien aktiivisuus lisääntyisi kuukausia joulukuussa 2004 tapahtuneen suurehkon mannerlaattojen liikahduksen jälkeen? Miten kaikki tämä liittyy siihen, että tulivuoret ovat aktivoitumassa joka puolella maailmaa samaan aikaan? Selvästikin magmavirtaukset iskeytyvät toisiaan vastaan yhä voimakkaammin ja magma virtaa vajealueilla nopeammin. Mitä tämä sitten tarkoittaa?

Hitaassa pyörähdysliikkeessä olevaan Maapalloon kohdistuu useita keskenään ristiriitaisia voimia. Maapallo on omalla paikallaan aurinkokunnan muiden planeettojen suhteen. Tämä paikka määräytyy Auringon gravitatiivisen veto- ja hylkimisvoiman sekä hiukkasvirtausten aiheuttaman paineen perusteella. Gravitatiivinen hylkimisvoima vaikuttaa kahden toisiaan lähellä olevan taivaankappaleen välillä ja kaikki planeetat asettuvat siten, että hiukkasvirtaukset kulkevat tasaisesti siten, ettei synny hiukkasten ruuhkautumista tai vajausta. Maapallo on asemoitunut magneettisesti Auringon mukaan ja Maapallon pyörimisliike akselinsa ympäri määräytyy Auringon ytimen aineksen liikkeestä, jota Maapallon sula magma ajaa takaa tavoittamatta sitä koskaan. Kun lähestyvä Planeetta X tuo tähän yhtälöön yhden Maapallon asemoitumiseen vaikuttavan lisätekijän, myös muut tekijät ovat edelleen olemassa. Maapallo yrittää kovasti sopeutua jokaiseen tekijään ja viimeisimpänä muuttuneeseen tilanteeseen reagoivat ne Maapallon osat, jotka pystyvät kauimmin jättämään muutokset huomioimatta.