ZetaTalk: "Muutosaste 7" -tapahtumat - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 16.10.2010, http://www.zetatalk.com/index/zeta584.htm , suomentanut Olli)

"Muutosaste 7" -tapahtumien (asteikolla 1-10) ennusteessa on kyse mannerlaattojen liikkeistä ja jotta tällainen liike voisi tapahtua, niin tällä hetkellä vallitsevan mannerlaattojen toisiaan vasten lukkiutumisen täytyy jostakin kohtaa antaa periksi. Kun mannerlaatat ovat lähteneet liikkeelle ja liukuvat toisiaan vasten, niin syntyy uusia lukkiutumiskohtia, mutta ne tulevat olemaan heikompia kuin tämänhetkiset lukot ovat. Keskeisin tämänhetkinen lukko on aiemmin kertomamme mukaisesti Indo-Australian mannerlaatta, joka työntyy Himalajan alle. Kyseessä ei ole mikään heiveröinen lukko kuten Himalajan vuoriston korkeudesta voidaan päätellä. Joka tapauksessa tällä alueella esiintynyt aktiivisuus on merkki siitä, että tämän mannerlaatan liikahtaminen tulee todennäköisesti olemaan ensimmäinen "muutosaste 7" -tapahtuma. Bangladesh vajoaa ja Korallimeri kohoaa, kun Indo-Australian mannerlaatta kallistuu. Tällä hetkellä Pakistan vajoaa eikä siellä oleva tulvavesi poistu kuten aiemmin on tapahtunut samalla kun myös Indonesian mannerlaatan kielekkeellä sijaitseva Jakarta vajoaa, mikä on merkki siitä, että Indonesian vajoamiseen johtava mannerlaatan kallistuminen on jo alkanut.

Samaan aikaan Etelä-Amerikka vaikuttaa kiertyvän länteen. Hieman Etelä-Amerikan mannerlaatasta pohjoiseen sijaitsevilla saarilla Bonairella ja Trinidad-Tobagolla tapahtui äskettäin räjähdyksiä ja Andeilla on tapahtunut säännöllisesti maanjäristyksiä. Nämä asiat ovat kytköksissä toisiinsa. Indo-Australian mannerlaatta nousee ja liukuu, minkä vaikutuksesta Tyynen valtameren mannerlaatat voivat siirtyä lännemmäksi, jolloin myös Etelä-Amerikka voi siirtyä lännemmäs. Tätä liikettä edesauttaa Mariaanien haudan ja Filippiinien mannerlaatan laskostuminen. Mutta juuri Indo-Australian mannerlaatan liike sallii näiden muiden laattojen liikkumisen ja juuri tätä on nyt tapahtumassa, kuten muutosten etenemistä tarkkaan seuraavat voivat havaita. Kun Tyynen valtameren mannerlaatat ovat laskostuneet, Japanin alue muuttuu epävakaaksi. Me emme voi antaa näiden mannerlaattojen liikkeiden tapahtumiselle mitään tarkkaa ajankohtaa, mutta voimme kertoa sen, että Victorian seudulla tulvia aiheuttava tsunami tapahtuu vasta sen jälkeen, kun Japanin pohjoisella saarella on esiintynyt voimakkaita maanjäristyksiä. On myös viitteitä siitä, että New Madridin siirroksessa tapahtuisi liikettä näiden tapahtumien jälkeen.

Vaikka Pohjois-Amerikan mantereeseen kohdistuukin voimakasta jännitettä, niin se ei ole liikkunut mihinkään, koska se on tukevasti kiinni molemmilta laidoiltaan. Tyynen valtameren puolella tätä mannerlaattaa pitää paikoillaan San Andreasta pitkin kulkevan mannerlaattojen saumakohdan kitka ja Atlantin puolella laatan liikettä estää Atlantin pohjassa olevan halkeaman haluttomuus aueta. Mikä sitten muuttaa tämän tilanteen? Kun Etelä-Amerikan mannerlaatta pyörähtää lähes samaan aikaan kuin Tyynen valtameren mannerlaatat poimuttuvat, niin tämä liike repii Atlantin pohjassa olevaa halkeamaa auki sen eteläreunalta. Tällöin Afrikan mannerlaatta voi liikkua ja myös se kierähtää pudottaen Välimeren pohjaa alaspäin Algerian kohdalta. Tällöin Pohjois-Amerikan mannerlaattaa paikoillaan pitävät tekijät ovat heikentyneet ja kun Japanin alueella on tapahtunut uudelleen asemoitumista, niin Pohjois-Amerikan mannerlaatta voi liikkua aiempaa helpommin ja New Madridin siirros antaa periksi. Me emme voi antaa mitään tarkkaa määritettä myöskään Japanin alueen maanjäristysten ja New Madridin siirroksen liikkumisen välillä kuluvaan aikaan. Me emme voi antaa mitään tarkkaa aikataulua mihinkään näistä tapahtumista paitsi New Madridin siirroksessa tapahtuvan liikkeen ja Eurooppaan kohdistuvan tsunamin välillä kuluvaan aikaan. Tapahtumien kulku on näin ollen siis seuraavanlainen: