Zetatalk: Hiukkasvirtausten aiheuttamat sairaudet - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 16.11.2005, http://www.zetatalk.com/index/zeta248.htm , suomentanut Olli)

Me olemme kertoneet ZetaTalkin alusta asti, että Maapallon ytimestä tulvivat hiukkasvirtaukset voivat saada ihmiset ajoittain stressaantuneiksi. Ihmiskunta ei ole tietoinen tästä ilmiöstä, koska nämä hiukkasvirtaukset ovat ihmiselle huomaamattomia. Mikä saa eläimet aistimaan lähestymässä olevan maanjäristyksen? Juuri nämä samat sähkömagneettiset hiukkasvirtaukset. Mutta myös muutakin tapahtuu. Kesän 2003 aikana monet ihmiset tunsivat outoa uupumusta päiväsaikaan. Me selitimme silloin tämän ilmiön aiheutuvan siitä, että Planeetta X oli lähestymässä Maapallolta katsottuna Auringon suunnasta, mikä aiheutti häiriöitä Auringon hiukkasvirtauksiin. Tähän aikaan Maapallolla esiintyi myös lukuisia sähkökatkoksia tästä samasta syystä.

Maapallo on nyt saapumassa jälleen samanlaiseen tilanteeseen Planeetta X:n kierähtäessä, hidastuessa ja saapuessa pisteeseen, jossa se tulee aiheuttamaan Maapallon pohjoisella pallonpuoliskolla kolmen pimeyden päivän jakson. Tämä Planeetta X:n kierähtäminen ei ole ainoastaan hidasta vaan se on myös epävakaata siten, että tulee olemaan kausia, jolloin Maapallo tuntee Planeetta X:n magneettisen pohjoisnavan vaikutuksen ja näiden jaksojen välillä esiintyy taukoja. Tulee esiintymään sähkökatkoksia ja hiukkasvirtausten häiriöitä, jotka saavat ihmiset tuntemaan olonsa oudoksi. Kuinka tähän tilanteeseen tulee reagoida? Meidän ohjeemme on suhtautua näihin ilmiöihin samalla tavalla kuin auringonpolttamiin tai lievään vilustumiseen. Antakaa itsellenne aikaa, työskennelkää vähemmän ulkona ja viettäkää enemmän aikaa sohvalla lämpimän teekupillisen kanssa. Toimikaa samoin myös muiden outojen sairausten kanssa, sillä ne aiheuttava ilmiö on vain väliaikainen.

Zetatalk: Katastrofielokuvat - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 16.11.2005, http://www.zetatalk.com/index/zeta249.htm , suomentanut Olli)

Napasiirtymän jotakin osa-aluetta kuvaavat katastrofielokuvat eivät ole mikään uusi ilmiö. Niitä on julkaistu jo yli vuosikymmenen ajan lisääntyvässä määrin ja viime aikoina ne ovat siirtyneet enemmän esitettäviksi televisiossa, koska sitä kautta ne saavuttavat laajemman yleisön. Muutamia näistä mainitaksemme on ollut Deep Impact ja Armageddon, joissa asteroidi ja meteorit uhkasivat Maapalloa; 10.5, jossa ilmenee äkillisiä kokonaisia mantereita jakavia maanjäristyksiä: Volcano, jossa uusi tulivuori purkautuu keskellä Los Angelesia; Waterworld, jossa koko Maapallolla esiintyy selittämättömiä tulvia; Postman, jossa napasiirtymän jälkeinen hallituksen romahdus saa aikaan MadMax-jengien valtakauden; Day After Tomorrow, jossa napa-alueiden kylmyys siirtyy yllättäen uusiin paikkoihin Maapallolla muodostaen uusia jäätiköitä; Oil Storm, jossa häiriöt öljytuotteiden jakelussa aiheuttavat yhteiskunnallisen kaaoksen; Yellowstone Supervolcano, jossa pelätty tulivuorenpurkaus tapahtuukin yllättäen; ja nyt Category 7, jossa hurrikaanien voimakkuus lisääntyy ja niitä ilmenee seuduilla, joilla niitä ei ole aiemmin esiintynyt.

Nämä katastrofielokuvat, ja varsinkin televisiota varten tehdyt, esittävät lisääntyvässä määrin hallituksen yhtenä ongelman osana. Tämä on selvä kehityssuunta ja siihen sisältyy selkeä viesti. Sekä elokuvassa Day After Tomorrow että Category 7 esitettiin pahantahtoinen varapresidentti, joka vaati yritysten oikeuksia pidettävän etusijalla kansalaisten suojelemisen kustannuksella. Tämä oli selvä viittaus USA:n varapresidentti Dick Cheney'een. Elokuvissa Yellowstone ja Category 7 FEMA-järjestön esitetään suojelevan ensisijaisesti liittovaltion valtarakenteita kansalaisten kustannuksella. Elokuvassa Yellowstone päätös pitää moottoritiet vapaina FEMA:n toimenpiteitä varten saattaa miljoonat koteihinsa loukkuun jäävät ihmiset tuhoon. Elokuvissa Day After Tomorrow, Category 7 ja 10.5 tiedemiesten varoituksiin ei aluksi kiinnitetä huomiota. Toinen kehityssuunta on se, että aiemmat elokuvat esittävät hallituksen ratkaisevan ongelman, kun taas myöhemmät elokuvat esittävät hallituksen enimmäkseen vain reagoivan tilanteeseen. Kolmas kehityssuunta esittää kaikkivaltiaan ja muutenkin ylimielisen USA:n hallituksen pakotettuna polvilleen ja pyytävän muita valtioita kuten Meksikoa apuun.

Yksi kehityssuunta on esittää hallitus yhtenäisen pelastajajoukon sijaan yksilöinä, joista jotkut ottavat tilanteen haltuun, kapinoivat yhteistä linjaa vastaan ja kertovat kansalaisille asioiden todellisesta tilasta. Elokuvassa Deep Impact presidentti oli tyyni johtaja, koko hallintokoneisto toimi häiriöttä ja kansalaiset hyväksyivät mukisematta arvonnan, jossa valittiin turvapaikkoihin pääsevät eli tehtiin valinta kuka saa elää ja kuka kuolla. Elokuvassa Armageddon NASA oli pelastaja. Kansalaisille tiedotettiin tilanteesta vasta viimeisessä vaiheessa, koska hallitus työskenteli kiireisenä pelastusoperaation parissa. Tämä kuvaa selvää anteeksipyyntöä siitä, että Planeetta X:n lähestymisestä ei ole kerrottu kansalaisille samalla, kun Tähtien Sota -ohjuspuolustushankkeen kaltaisia yrityksiä syöstä Planeetta X pois radaltaan hahmoteltiin ja kokeiltiin. Uudemmat elokuvat esittävät vallanpitäjien joutuvan mukaan tapahtumien pyörteisiin vastentahtoisesti ja vaatien olojen säilyttämistä ennallaan suojatakseen omat ja yrityselämässä toimivien kumppaneidensa asemat. Onko tässä yhtäläisyyksiä Bushin hallintoon?

Niille, jotka ihmettelevät tätä katastrofielokuvien suunnanmuutosta, me korostamme ennustamaamme 'mestausprosessia', joka aiheutuu siitä, että todelliset vallanpitäjät ovat yhä lisääntyvässä määrin pettyneitä Bushin hallinon toimintaan. Vaikkakin tämä pettymys tuli selvästi havaittavaksi vuoden 2004 vilpillisten USA:n presidentinvaalien jälkeen, joissa todelliset vallanpitäjät halusivat Kerryn voittavan, sitä esiintyi jo Bushin ensimmäisellä kaudella johtuen Bushin hallinnon ylimielisestä ja kapinallisesta suhtautumisesta Israeliin. Niinpä Bush kumppaneineen on salailu- ja peittelytoiminnan ongelma, josta tehdään syntipukki. Koska Bush hallinnoi NASAa ja Hubble-teleskooppia ja on koko planeetan suurin uhittelija käyttäen USA:n armeijaa apunaan taivuttamaan muut valtiot tahtoonsa, kansalaiset tulevat olemaan tyytyväisiä tähän syntipukkivalintaan. Todellisten vallanpitäjien tahto ja vaikutus näkyy myös siinä, että elokuvissa esitetään johtajien ja sankareiden nousevan esiin tavallisten kansalaisten joukosta katastrofitilanteessa. Sanoma on siis se, että ihmisten tulee luottaa enemmän omaan apuunsa kuin hallinnon järjestämään apuun ja pelastukseen.

Koulutetaanko näiden elokuvien avulla ihmisiä niihin ilmiöihin, joita Maapallolla on odotettavissa Planeetta X:n tulossa olevan sivuutuksen aikana? Taatusti. Rohkaistaanko ihmisiä luottamaan enemmän omaan apuun kuin hallituksen järjestämään apuun ja pelastukseen? Epäilemättä. Osoitetaanko kansalaisille Bushin hallintoa syntipukiksi siitä, että kansalaisille ei ole kerrottu ajoissa tulossa olevista asioista? Selvästi. Vastaako Bushin hallinto tästä koulutusprosessista? 'Mestaustoiminnan' laajuutta kuvaa se, että Bushin hallinnolta ei edes kysytä mielipidettä asiasta vaan heidät on jätetty täysin tämän toiminnan ulkopuolelle.