Zetatalk: Vihjeitä tulevien tapahtumien aikataulusta - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 18.7.2004 , http://www.zetatalk.com/index/zeta133.htm , suomentanut Olli)

Olemme selittäneet, että viljapeltokuvioissa esiintyvä Aurinkoa ympäröivä kaari kuvaa Planeetta X:n magneettista vaikutusta, joka asettuu korvaamaan Auringon magneettikentän hallitsevan vaikutuksen, kun Planeetta X on liikkumassa yhä lähemmäs täsmälleen Maapallon ja Auringon välillä olevaa kohtaa. Tämä on jälleen kerran esitetty äskettäin Southfieldiin ilmestyneessä viljapeltokuviossa, jossa tämä lähestyminen on esitetty tulevan Auringon sivulta ja alkeishiukkasten paluuvirtauksien ruuhkauttaman planeettojen kiertoratatason alapuolelta. Sinä aikana, joka on kulunut Italian ja Southfieldin viljapeltokuvioiden piirtoajankohtien välillä, tämä Planeetta X:n magneettikentän vaikutus Maapalloon on lisääntynyt 50-60 % ja tämän lisääntymisen perusteella tapahtumia tarkasti seuraavat voivat tehdä päätelmiä tulevienkin tapahtumien aikataulusta. Viljapeltokuvioiden tekijät ovat asettaneet kuvionsa sopivasti pellolla olevien viivojen suuntaisesti korostaakseen tätä kasvuprosenttilukua.

Southfield : 15.7.2004
Italia : 2.6.2004

Olemme selittäneet, että Planeetta X:n tai Maapallon magneettinen asemoituminen on viljapeltokuvioissa esitetty aikajanalle sijoitettujen viivojen avulla. Tämä asemoituminen voi olla joko Auringon magneettikentän voimaviivojen suuntainen tai rinnakkainen. Vastaavalla tavalla epäsymmetrisessä kuviossa näiden planeettojen erilaiset sijainnit kuvaavat tulossa olevia tapahtumia kuten planeettojen erilaisia sijainteja. Jos kuviossa on esitetty kaksi viivaa, tämä tarkoittaa rinnakkaista asemaa yhdelle planeetalle, mutta kaksoisviivat kuvaavat kahta rinnakkain olevaa planeettaa. Vastaavasti vaakasuuntaiset viivat kuvaavat sitä, että useampi kuin yksi planeetta on asemoitunut päittäin Auringon magneettikentän voimaviivojen mukaisesti. Mitä sitten kuvataan Pegsdonin kuviossa, jossa on selvästi esitetty 23 asteen kulma eli se kulma, jossa Planeetta X poistuu aurinkokunnan keskustasta, kun taas se kulma, jossa Planeetta X lähestyy Aurinkoa planeettojen kiertoratatason alapuolelta on 32 astetta? Tästäkin kuviosta terävä-älyinen tarkkailija voi saada vinkkiä tapahtumien aikataulusta, koska Aurinkokunnan sisäosissa on nyt kolme magneettista planeettaa: Merkurius, Maa ja Planeetta X. Pegsdonin kuviossa esitetään kolme vaakasuuntaista päittäin asemoitumista, sitten yksittäinen rinnakkain asettuminen, mikä kuvaa Planeetta X:n asemoitumista rinnakkain Auringon kanssa, sen jälkeen häiriintynyttä kenttien vaihtelua kuten ennustamamme Planeetta X:n tekemä 270 asteen kierähdys saa aikaan Maapallossa ja Merkuriuksessa, ja kaikki tämä tapahtuu ennen kuin Planeetta X poistuu kauemmas, jolloin se asemoituu Auringon magneettikentän voimaviivojen mukaisesti.

Pegsdon : 10.7.2004
Wisconsin : 4.7.2003

Olemme maininneet, että viljapeltokuvioissa esiintyvä sädekehällä varustettu ympyrä tarkoittaa Aurinkoa, joka tämän vuoden aikana onkin usein nähty sädekehän kanssa. Mitä sitten kuvaavat Auringon molemmille puolille piirretyt lisäauringot? Jos kerran planeettojen kiertoratatasolla tapahtuu alkeishiukkasten virtausta takaisin Aurinkoon päin, niin nämä hiukkaset sinkoavat ulos Auringosta sen navoilta. Nämä hiukkaset eivät ole magneettisia hiukkasia, jotka kulkisivat navalta toiselle, vaan ne palaavat takaisin Aurinkoon välttääkseen ruuhkautumista. Näin tehdessään ne kulkevat planeettojen kiertoratatason ylä- tai alapuolella mahdollisimman kaukana siitä pisteestä, josta ne poistuivat Auringosta. Niinpä Auringon pohjoisnavalta poistuneet hiukkaset palaavat takaisin kiertoratatason alapuolelta ja Auringon etelänavalta poistuneet hiukkaset kiertoratatason yläpuolelta. Tähän liikehdintään osallistuvat hiukkaset ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa samaan tapaan kuin sähkömagnetismiin liittyvät hiukkaset vaikuttavat toisiinsa. Tämä virtaus jatkuu ennallaan riippumatta Planeetta X:n liikkeistä, mutta syy sille, että Maapallo on tällä hetkellä kallistunut 23 asteen kulmaan ei ole sattuma. Kuten olemme selittäneet, Planeetta X asettuu poistuessaan 23 asteen kulmaan planeettojen kiertoratatasoon nähden ja kuten Beckhamptonin viljapeltokuvio esittää, tällä hiukkasten virtauksella on lisääntyvässä määrin tärkeä merkitys nyt, kun Planeetta X:n Maapallon sivuutuksen hetki lähestyy.

Beckhampton : 15.7.2004
Rabley : 30.6.2004
Belgia : 21.6.2004

Selkeästi kesäkuista 'hyönteiskuviota' muistuttava Windmillin viljapeltokuvio on monimutkaisempi ja antaa vihjeitä siitä mitä tapahtuu, kun Planeetta X kulkee planeettojen kiertoratatason läpi. Nelinkertaisia jälkivärinöitä, sitten viisinkertaisia, sitten toistensa kanssa limittäin meneviä jälkivärinöitä siten että edellinen on vielä käynnissä kun uusi jo voimistuu, luoden heijastusvaikutuksia ja leviten laitamille kiertoratatason alle haihtuen äkkiä. Niille, jotka ihmettelevät sitä, että mitä nämä jälkivärinät ovat, suosittelemme tutustumista kanavamme Nancyn keräämään aineistoon ilmiöstä, jota hän kutsuu 'hiukkaspyyhkäisyiksi', joita tapahtuu kun Auringon hiukkaspyyhkäisyt moukaroivat valtavan Planeetta X:n eteen pysähtyneitä planeettoja, jolloin niiden on pakko törmäillä toistensa vaikutuskenttiin ja ne kimpoilevat edestakaisin. Tämä viljapeltokuvio tarjoaa vihjeitä tulevien tapahtumien aikataulusta niille, jotka tarkkailevat näitä hiukkaspyyhkäisyjä ja niiden esiintymistiheyttä.

Windmill Hill : 17.7.2004
Milkhill : 26.6.2004