Zetatalk: Otteita nettikeskustelun aikana syntyneistä päivityksistä (18.10.2008) - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 18.10.2008, http://www.zetatalk.com/index/zeta479.htm , suomentanut Olli)

...

Otaksutteko tämän taloudellisen laman pahenevan napasiirtymän lähestyessä vai pitävätkö eri valtioiden pankeille maksamat tuet tilanteen kurissa?

Tällä hetkellä vallitsee jähmettynyt tilanne. Järjestelmään pumpataan niin paljon rahaa, että liikkeellä olevan rahan määrä vastaa yritysten ja yksityishenkilöiden tarvitsemien lainojen suuruutta. Enempää ei tarvita, koska kaikki ovat varuillaan ja aiempi kulutusvillitys on laantunut. Näin tapahtui myös 1930-luvun suuren laman aikaan, kun yritystoiminnan laajeneminen lähes pysähtyi ja ne, jotka eivät olleet joutuneet työttömiksi, olivat erittäin tarkkoja rahankäyttönsä suhteen. Tilannetta tullaan kutsumaan "taantumaksi", mutta jos todelliset työttömyysluvut olisivat tiedossa, niin sitä täytyisi kutsua lamaksi.

...

Luin artikkelin NASDA-maatalousjärjestön 13-16.8.2008 järjestetystä kokouksesta. Toimittajan mukaan paikalla oli hänen lisäkseen vain yksi tunnetun kansallisen maatalousjulkaisun toimittaja, jota pyydettiin kärkevään sävyyn poistumaan paikalta heti, kun kokous aloitettiin. Myös artikkelin kirjoittajalta evättiin pääsy kokouksen salaiseen bilateraaliseen neuvotteluistuntoon. Ottaen huomioon maailmanlaajuisen ruuantuotantotilanteen voisivatko Zetat kertoa, mistä asioista näissä neuvotteluissa keskusteltiin ja miksi toimittajat eivät saaneet olla paikalla?

Me olemme jo usean vuoden ajan toistuvasti maininneet, että ruuan varmuusvarastoja on tyhjennetty ja nyt ne ammottavat tyhjyyttään. Esimerkiksi vilja-, limppujuusto- ja maitojauhevarastot ovat käytännössä tyhjiä. Vanha ohjesääntö siitä, että näiden varastojen avulla tulisi voida ruokkia kaikki kansalaiset kuuden viikon ajan, kumottiin, kun täytyi vakuuttaa kansalaisille, ettei ruokapula ole todellinen. Iso-Britannia on alkanut tänä vuonna kehottaa kansalaisia syömään vähemmän ja olemaan tuhlaamatta ruokaa. Ainoa ruoka-ainepula, josta on uutisoitu, on riisin vähyys, jonka vaikutukset kohdistuivat lähinnä kehitysmaihin, joissa riisi on tärkein ruoka-aine. USA:n tilanne on kehno. Tänä vuonna ei viljan puskurivarastoja täytetty lähinnä tulvien aiheuttamien sadonmenetysten takia. Kokouksen osallistujat keskustelivat sellaisista asioista kuin hintojen jäädytyksestä, säännöstelystä ja kansalaisten kehottamisesta siirtymään käyttämään vaihtoehtoisia ruoka-aineita, esimerkiksi enemmän kasviksia ja vähemmän viljan avulla kasvatettujen eläinten lihaa.

Zetat selittivät jonkin aikaa sitten, että New Yorkin pörssissä toimii tarvittaessa "syöksysuojatiimi" estämään osakekurssien "syöksymisen" liian jyrkästi käyttäen apuna USA:n puolustusministeriön omistamia puolustusvälineteollisuuden arvopapereita. Miksi tätä tiimiä ei käytetty nähtyä tehokkaammin äskettäisen osakkeiden hintojen jyrkän syöksyn yhteydessä vai oliko tilanne niin hämmentävä, että se sai kaikki ymmälle? Sitten viime maanantaina Aasian pörsseistä alkaen indeksit alkoivat kivuta ripeästi ylöspäin ja DowJones-indeksikin nousi vaivatta 938 pistettä. Kaiken tämän väitettiin johtuvan huhusta, että USA:n hallitus noudattaisi Britannian esimerkkiä ja "kansallistaisi" muutamia keskeisiä pankkeja tai ainakin "ostaisi" suuren osuuden niistä estääkseen pankkien ajautumisen konkurssiin. Voisivatko Zetat kertoa meille, mitä todella tapahtui?

Me kerroimme jokin aika sitten, että "syöksyntorjuntatiimi" voi toimia vain silloin, kun heillä on käytössään yhteistyökumppaneita, jotka ostavat osakkeita, kun heitä kehotetaan niin toimimaan. Kurssisyöksyn tai paniikin välttämiseksi osakekauppiaita kehotetaan olemaan myymättä osakkeita ennen kuin sopiva ostaja on järjestetty. "Syöksyntorjuntatiimi" käytti apuna puolustusvälineteollisuuden edustajia, jotka tässä tapauksessa ostivat osakkeet. Näiden yritysten annettiin vastapalveluksena veloittaa tuotteistaan korkeampi hinta eli sopimukset neuvoteltiin uusiksi. Tästä toiminnasta on viime aikoina ollut yllin kyllin todistusaineistoa. Me korostimme edellisessä kommentissamme sitä asiaa, että saattaa tulla aika, jolloin kaikki osapuolet luopuvat yhteistyöstä ja tiimi ei enää toimi, vaan osakkeet myydään mahdollisimman nopeasti eikä odoteta sopivan ostajan järjestämistä. Tämä aika on nyt koittanut!

...

Koska todellinen markkinahinta peittyy valtion maksamien tukien taakse, niin tuleeko kukaan (pankit, rahoituslaitokset, yksityiset ihmiset) enää luottamaan markkinoiden kykyyn määrittää hyödykkeiden todellinen arvo vai tuleeko tästä osa sitä perimmäistä syytä, jonka vaikutuksesta pyydetty ja todellinen hinta tulevat eroamaan toisistaan rajusti, kuten Zetat ovat viime aikoina toistuvasti todenneet?

DowJones-ideksi on lähestymässä todellista arvoaan, vaikkakaan ei vielä ole siellä. USA:n asuntomarkkinat tulevat edelleen olemaan lamassa. Muut hyödykkeet tulevat löytämään oikean hintatasonsa kysynnän ja tarjonnan kautta.

Tulemmeko me näkemään esimerkkejä teollisuustuotannon siirtämisestä sellaisille maantieteellisille alueille ja sellaisiin tuotteisiin, jotka sopivat nykyistä paremmin napasiirtymän jälkeisiin olosuhteisiin? Esimerkki tällaisesta on uusiutuvien energianlähteiden käytön lisääminen, jota Zetat ovat maininneet vähäeleisesti ohjailtavan, jotta elämä olisi helpompaa napasiirtymän jälkeisissä olosuhteissa?

Me otaksumme ihmisten alkavan harrastaa enemmän puutarhanhoitoa ja pitävän kotieläimiä olosuhteiden sen salliessa. Perheiden välinen vaihtokauppa tulee todennäköisesti yleistymään esimerkiksi siten, että omenoiden kasvattaja sopii vaihtokaupasta naapurissa asuvan siankasvattajan kanssa tai mekaanikko korjaa naapurin auton saaden korvaukseksi käytettyjä huonekaluja. Ystäväperheiden muuttaminen asumaan samalle seudulle, jota tapahtuu jo tälläkin hetkellä, nopeuttaa sopeutumista sellaiseen yhteisölliseen elämään, joka tulee olemaan välttämätöntä napasiirtymän jälkeisissä olosuhteissa.

...

Miksi bensiinin hinta on nyt niin alhainen verrattuna muutaman kuukauden takaiseen tasoon? Yrittävätkö öljy-yhtiöt edelleen auttaa McCainin voittoon vaaleissa? Onko muita "piiloyllätyksiä", joiden Zetat otaksuvat tulevan ilmi presidentinvaalien jälkeen?

Bensiinin hinnan muodostumista ei ole koskaan selvitetty perusteellisesti kansalaisille. Tällaisessa selvityksessä pitäisi kertoa, paljonko öljyntuottajat raakaöljystä veloittavat, paljonko jalostus ja jakelu maksaa ja mikä on lopullinen kuluttajahinta. Tällainen selvitys osoittaisi selvästi sen, kuka huijaa. Koska jalostus- ja jakelukustannukset eivät ole nousseet ratkaisevasti, niin on kaksi mahdollista tahoa, joiden vaikutuksesta amerikkalaiset kuluttajat ovat muutaman viimeksi kuluneen vuoden aikana joutuneet maksamaan yhä korkeampaa hintaa. Joko öljyntuottajat tai öljy-yhtiöt ovat tämän kohonneen hintatason takana. On totta, että OPEC ei ole myynyt öljyä USA:lle niin edullisesti kuin aikaisemmin, mutta tämän asian merkitys on hyvin pieni. Suurempi merkitys on ollut öljy-yhtiöiden kasvaneella provisiolla, mikä on aiheutunut siitä, että he olivat varmoja siitä, että Bush/Cheneyn hallinto ei koskaan paljastaisi asiaa tai rankaisisi yhtiöitä tällaisesta toiminnasta. Nähdessään, että Hillary Clinton ei voittanut demokraattisen puolueen esivaaleja - asia, joka toteutuessaan olisi varmistanut McCainin voittavan presidentinvaalit - öljy-yhtiöt yrittävät hätääntyneinä auttaa McCainia voittamaan vaalit. McCain on perinteisesti suosinut öljy-yhtiöitä ja on ollut yhtä voimakkaasti "öljymies" kuin Bush. Niinpä poistaakseen yhden mahdollisen McCainiin liitettävän kritiikin kohteen, öljy-yhtiöt ovat tinkineet omista voitoistaan paljon toivoen, että Valkoinen Talo olisi jatkossakin republikaanien hallussa.

...

Voisivatko Zetat kommentoida 14.10.2008-tapahtumia nyt, kun tuo päivä on jo mennyt? Oliko Goodchildin "UFO, jota ei tullut" huijaus vai tapahtuiko jokin väliintulo, joka esti aluksen ilmestymisen?

Kuten selitimme muutama viikko sitten tätä asiaa meiltä kysyttäessä, avaruusalusten näyttäytymiset eivät tapahdu tällä tavoin eli siis siten, että niistä ilmoitettaisiin edeltä käsin ja siten 14.10.2008 ei tulisi tapahtumaan sellaista laajamittaista näyttäytymistä kuin oli ennustettu tapahtuvan. On kaksi mahdollista syytä, minkä takia tätä tarinaa pidettiin yllä - joko siihen uskottiin vilpittömästi tai se oli huomionkipeiden ihmisten sepittämä huijaus. Kyseessä olivat nämä molemmat, sillä alkuperäinen väite oli rehellinen harhakuvitelma ja sitä seurannutta kohua pitivät yllä huomionkipeät yksilöt. On syytä panna tulevaisuutta varten merkille, kuka teki mitäkin, sillä vastaavia tapauksia tulee varmasti ilmenemään jatkossakin.

...

Tulevatko Zetat ja muut muukalaiset jakamaan tieteellisen ja muun tietämyksensä ihmisten kanssa napasiirtymän jälkeen? Jos näin on, niin mitkä tekijät määrittävät sen, kuinka pian napasiirtymän jälkeen tämä tapahtuu. Jos näin ei ole, niin miksi ei?

Kuten me olemme ZetaTalk-sivustolla todenneet, meidän ja muiden muukalaisten ja ihmisten välinen vuorovaikutus riippuu yhteydenottoa haluavien yksilöiden valmiudesta sen toteuttamiseen. Yksilöllinen yhteydenotto toteutetaan aina. Jos yhteisö on hyväksyvällä kannalla ja ainoastaan muutama yksilö ei ole valmis, silloin tietoinen yhteydenotto koko yhteisön kanssa voi olla mahdollinen. Meidän teknologiamme jakaminen on sitten toinen juttu, koska se edellyttää sitä, että itsekeskeisiä päämääriä ajavat tahot eivät saa saada tätä teknologiaa käyttöönsä. Niinpä ryhmän täytyy olla valtaosin yhteisökeskeinen ja ehdottomasti niin vankasti yhteisökeskeisten yksilöiden johtama, ettei ole mahdollista se, että itsekeskeisten päämäärien ajajat voisivat kaapata vallan.

...

Zetat ovat sanoneet, että ihminen on kehittynyt syömään vihanneksia ja hedelmiä tai lihaa, mutta ei molempia yhtä aikaa. Kuinka niitä sitten pitäisi syödä? Päivittäin kumpaakin vai viikoittain vai kuukausittain vai aterioittain?

Vastaus tähän kysymykseen on yksinkertainen. Kuvittele olevasi metsästävä luolamies. Tapat biisonin tai mastodontin. Heimollasi on sitten lihaa, kunnes kaikki on syöty. Sitten alat keräillä muuta syötävää. Syö kuten luolamies noissa olosuhteissa.

...

Käyttävätkö Anunnakit edelleen raketteja kuten he tekivät myös Maapallolla ollessaan tuhansia vuosia sitten vai ovatko he edistyneet pidemmälle? Miksi ihmiskunta kohoaa korkeampaan ulottuvuuteen aiemmin kuin Anunnakit?

Maapallon on määrätty kohoavan korkeampaan ulottuvuuteen nyt, koska on odotettavissa suurta tuhoa aiheuttavan napasiirtymän tapahtuminen. Odotettavissa olevan kuolleisuuden vuoksi tullaan järjestämään itsekeskeisten sielujen siirtäminen vankilaplaneetoille ja suuntautumisensa vielä päättämättömien sielujen siirtäminen vesiplaneetalle, jossa he voivat jatkaa harkinta-aikaansa. Planeetta X:llä (Anunnakien kotiplaneetta, suomentajan kommentti) ei tule esiintymään näin laajaa kuolleisuutta. Tämän tekijän lisäksi Anunnakit ovat omineet kulttuuriinsa paljon negatiivisuutta itsekeskeisten muukalaisryhmien kanssa harrastamansa aiemman kanssakäymisen myötä. Tämän takia yhteisökeskeiseen suuntaan kehittyviltä sieluilta on mennyt kauemmin aikaa suuntautumispäätöksensä kypsyttelyyn. Anunnakit tarvitsivat enemmän aikaa kuin ihmiskunta.

...