Zetatalk: Otteita ZetaTalk-päivityksistä (19.2.2011) - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 19.2.2011, http://www.zetatalk.com/ning/19fe2011.htm , suomentanut Olli)

Niin sanotuilla magneettisilla vuosikolmanneksilla on sanottu olevan vaikutusta Planeetta X:n liikehdintään. Voimmeko siis olettaa kunkin uuden vuosikolmanneksen alkamisen tuovan tullessaan "lisää ongelmia"? "Muutosaste 7" -tapahtumat käynnistyivät tämän nyt meneillään olevan magneettisen vuosikolmanneksen alkaessa. "Muutosaste 9" -tapahtumien on ennustettu tapahtuvan yhden magneettisen vuosikolmanneksen aikana. Voimmeko me odottaa "muutosaste 7"- ja "muutosaste 8" -tapahtumien toteutuvan yhden vai useamman magneettisen vuosikolmanneksen aikana?

Kuten me olemme selittäneet, niin Maapallolla on oma magneettikenttänsä ja Auringon magneettikentällä on siihen suuri vaikutus. Itse asiassa Auringon magneettikentän vaikutus ulottuu jopa aurinkokuntanne äärirajojen ulkopuolelle. Mutta Aurinkokin on vielä suuremman magneettikentän vaikutuksen alainen ja tämä magneettikenttä sykkii kolme kertaa yhden Maapallon vuoden aikana. Tätä sykettä voidaan verrata siihen ilmavirtaukseen, minkä tien laidassa kävelevä ihminen kokee, kun rekka-auto ajaa ohi. Jos rekka-auto ajaa hitaasti, niin kävelijä ei juurikaan huomaa ilmavirtausta, mutta jos rekka-auto ajaa lujaa, niin ilmavirtaus voi olla hyvinkin voimakas. Myös maa voi vavahdella rekka-auton ajaessa ohi. Lujaa ajavan rekka-auton synnyttämä vaikutus on suurin juuri sillä hetkellä, kun se kulkee ohi ja vähenee sen jälkeen. Jalankulkija voi rentoutua ja edetä nopeammin, kun hänen ei tarvitse varautua ohi ajavien rekka-autojen aiheuttamiin tuulenpuuskiin.

Näin ollen magneettisen vuosikolmanneksen vaihtuessa Maapallon vaappumisliike voi voimistua tai lieventyä tai muuttua erilaiseksi. Kaikki nämä muutokset vaikuttavat mannerlaattojen liikehdintään. Selvästikin siis juuri magneettisten olosuhteiden muutos vaikuttaa Maapallon vaappumisliikkeeseen magneettisen vuosikolmanneksen alkaessa ja loppuessa. Juuri tästä syystä monet viljapeltokuviot esittävät kolminaisuutta. Vuoden 2004 joulukuussa Sumatralla tapahtunut 9,5 Richterin maanjäristys tapahtui magneettisen vuosikolmanneksen loppuessa ja "muutosaste 7" -tapahtumat käynnistyivät samoin magneettisen vuosikolmanneksen päättyessä joulukuussa 2010. Kuitenkaan joulukuussa päättyvä magneettinen vuosikolmannes ei ole kaikkein voimakkain ja sitä seuraava magneettinen vuosikolmannes on vieläkin lievempi. "Muutosaste 7" -tapahtumien käynnistymisessä olennaista olikin juuri muutos, jonka myötä tapahtui mannerlaattojen uudelleen asemoitumista ja kun tällainen uudelleen asemoituminen on käynnistynyt, niin se ei lopu itsestään.

Vaikkakin on selvää, että joulukuun loppu on ollut muutoksen aikaa, niin se ei kuitenkaan ole suurimpien muutosten aikaa. Kesäajan magneettinen vuosikolmannes on kaikkein voimakkain eli silloin rekka-auto ajaa kaikkein kovinta vauhtia. Niinpä kun Planeetta X lähestyy Maapalloa siten, että molemmat planeetat tuntevat magneettisen vuosikolmanneksen päättymisen ja molemmat reagoivat siihen, niin juuri kesäajan magneettisen vuosikolmanneksen alkaessa tapahtuu suurimpia muutoksia. Me olemme ennustaneet napasiirtymän tapahtuvan magneettisen vuosikolmanneksen lopulla ja napasiirtymää edeltävien viimeisten viikkojen tapahtumien toteutuvan yhden magneettisen vuosikolmanneksen aikana. Mutta sitä me emme voi kertoa, että miten "muutosaste 8"- ja "muutosaste 9" -tapahtumat sijoittuvat magneettisiin vuosikolmanneksiin nähden. Ei ole syytä olettaa, että yksi jakso kestäisi vain yhden vuosikolmanneksen tai että nämä jaksot olisivat välttämättä sidoksissa lainkaan magneettisiin vuosikolmanneksiin, sillä hyvin monet eri tekijät vaikuttavat Planeetta X:n etenemiseen radallaan ja siitä aiheutuvaan Maapallon suorittamaan liikehdintään.

...

New Yorkissa on tapahtunut paljon viemärihuoltokanavaräjähdyksiä tämän vuoden aikana. Onko niihin syynä jokin muukin kuin pelkkä runsas lumi? (http://www.reuters.com/article/2011/02/04/us-weather-manholes-idUSTRE71374I20110204). Ankara talvi saa aikaan viemärihuoltokanavaräjähdyksiä New York Cityssä. Ennätykselliset lumisateet tekevät kaupungin olosuhteista vieläkin haastavampia, kun tämän vuoden aikana on tapahtunut jo 65 viemärihuoltokanavaräjähdystä tai -tulipaloa. Mistä ne oikein aiheutuvat? Lyhyesti sanottuna: talvesta. Laajalle alueelle New York Cityssä ja Westchesterissä sähköä toimittava Consolidated Edison -yritys kertoo räjähdysten syynä olevan kaduille levitetyn suolan ja sulavan lumen yhdessä aikaansaama vaikutus. Kun suolainen vesi kohtaa kuluneen kaapelin tai maanalaisen kytkentärasian, niin tuloksena saattaa olla tulipalo tai räjähdys.

Huolimatta siitä, että kaiken tämän väitetään aiheutuvan pelkästään runsaasta sulavasta lumesta ja kaduille levitetystä suolasta, niin todellisuudessa nämä asiat eivät aiheuttaisi 65 räjähdystä. Jos ne jotakin aiheuttaisivat, niin korkeintaan sähkökatkoksia. Ovatko nämä sähköasennukset täysin ammattitaidottomien henkilöiden tekemiä? Sähkökaapelit ja kytkentärasiat eivät tietenkään sijaitse tunnelien pohjalla! Vallanpitäjien täytyy antaa tapahtumille jokin selitys, jotta ei tarvitsisi mainita Maapallon muutoksia, ja sään käyttäminen syypäänä on yleisesti hyvänä pidetty ratkaisu. New York City on rakennettu kallion päälle ja pilvenpiirtäjien perustukset lepäävät suoraan kallion päällä, mutta tämä ei estä sitä, että metaanikaasua voisi kerääntyä näiden perustusten alla sijaitsevien kalliokerrosten väliin. Itse asiassa nämä perustukset ovat sinänsä yksi osa tätä ongelmaa. Maapallon voimakkaan vaappumisliikkeen aikana venymäalueille syntyy maanvajoama-aukkoja ja halkeamia, koska maa kokee ensin vetoa yhteen suuntaan ja sitten toiseen suuntaan. Tämän vaikutuksesta pehmeä maa-aines ja aiemmin mahdollisesti syntyneet ontot kohdat vajoavat synnyttäen vajoama-aukon. Samalla tavoin ontot kohdat voivat olla täyttyneet metaanikaasulla ja venymäliikkeen aikana metaanikaasu voi nousta ylöspäin. Jos työnnät maahan sauvan ja liikuttelet sitä edestakaisin, niin mitä syntyy? Sauvan eri puolilla sijaitseva maa ja kivet siirtyvät sivuun, jolloin muodostuu väylä, jota pitkin kaasut voivat virrata ylöspäin.

...

Tarkastellessani meriveden korkeutta mittaavien poijujen lähettämiä tietoja huomasin hämmästyksekseni, että kaikki pohjoiselta Tyyneltä valtamereltä aina Tasmanian alueelle saakka sijaitsevat poijut osoittavat normaalia suurempaa pinnankorkeutta tai sitten meren pohja on vajonnut. Olin juuri tottunut siihen, että merenpohja aaltoili, kun magma kulki pohjoiselle Tyynelle valtamerelle Maapallon vaappumisliikkeen aikana kohottaen sen alueen merenpohjaa virraten sitten takaisin Aasiaan kohottaen Indo-Australian mannerlaattaa (jolloin Indonesia alkoi jälleen vajota). Mistä aiheutuu tämä veden äkillinen virtaaminen Alaskasta Tasmaniaan! Tämähän on täysin uusi ilmiö!

Jos Indonesiaa kannatteleva mannerlaatan kieleke vajoaa huomiota herättämättömästi, niin millainen vaikutus olisi Mariaanien ja Filippiinien mannerlaattojen laskostumisella? Mariaanien saaret sijaitsevat Mariaanien mannerlaatan itäosassa ja niinpä Mariaanien haudan laskostuminen ja Mariaanien mannerlaatan kallistuminen synnyttäisi poikkeavuutta vuorovesien korkeuksissa saarten eri puolilla. Filippiinien mannerlaatan reunamilla tapahtuu yhtä paljon maanjäristyksiä kuin Indonesiaa kannattelevan mannerlaatan kielekkeen alueellakin, mutta jo tällä hetkellä Filippiinien saarten alle liukuvan Filippiinien mannerlaatan laskostuminen tapahtuu huomiota herättämättömästi. Sen kallistuma on lisääntynyt ja sen länsireuna sukeltaa yhä syvemmälle magmaan samalla kun itäreuna siirtyy lännemmäs. Tätä on vaikea havaita ellei sitten tarkastele tilannetta merenpohjalta käsin! Mutta onko tuo kysymyksessä mainittu meriveden pinnan korkeutta mittaavien poijujen käyttäytyminen merkki siitä, että tämä prosessi on nyt käynnistynyt? Mannerlaattojen laskostuminen vähentää vedelle käytettävissä olevaa tilavuutta ja siten vesi nousee ylöspäin ja tämä kohouma pyrkii tasaantumaan joka suuntaan. Mariaanien ja Filippiinien mannerlaattojen laskostuminen on siis alkanut!

Indonesia vajoaa nyt hyvin hitaasti. Tuleeko Indonesiaa kannatteleva mannerlaatan kieleke taipumaan ja vajoaminen nopeutumaan yhden päivän aikana vai vajoaako Indonesia edelleen hitaasti, kunnes se on vajonnut Zetojen ennustaman noin 25 metriä?

Me olemme todenneet, että 18.12.2010 tekemämme ennuste siitä, että Indonesiaa kannatteleva mannerlaatan kieleke vajoaisi 2-3 viikon aikana, osoittautui virheelliseksi, sillä mannerlaatat alkoivat aaltoilla. Kun tällainen aaltoilu alkaa, niin se yleensä jatkuu jonkin aikaa hitausvoimien vaikutuksesta. Näin ollen nyt, kun hidasta vajoamista on tapahtunut jo kuuden viikon ajan, emme ole vielä siinä vaiheessa, että vajoaminen olisi saavuttanut suurimman arvonsa. Nancy on pannut merkille sen, että kun merenpinnan korkeutta mittaavat poijut osoittavat Indo-Australian mannerlaatan kohoavan Sumatran ja Jaavan kohdalta, niin silloin vajoaminen nopeutuu, mikä onkin loogista, koska tällöin toisen mannerlaatan kieleke voi painua kohonneen mannerlaatan alle. Mutta tämä ei ole ainoa vajoamisnopeutta määrittävä tekijä. Filippiinien ja Mariaanien mannerlaatat ovat nyt alkaneet laskostua, mikä tulee nopeuttamaan vajoamista, sillä tämä laskostuminen kasvattaa Indonesiaa kannattelevaan mannerlaatan kielekkeeseen kohdistuvaa painetta.