Zetatalk: Otteita ZetaTalk-päivityksistä (19.3.2011) - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 19.3.2011, http://www.zetatalk.com/ning/19mr2011.htm , suomentanut Olli)

...

Japanissa sattunut voimakkuudeltaan 9 suuruinen maanjäristys ei tapahtunut Japanin eteläsaarilla, mistä Zetojen ennustamien "muutosaste 7" -tapahtumiin liittyvien Japanin maanjäristysten pitäisi alkaa. Oliko kyseessä siis ennustamaton järistys?

Tämä maanjäristys oli Japanin kannalta järkyttävä tapahtuma, mutta se ei ollut ensimmäinen ennustamiemme "muutosaste 7" -tapahtumien mukainen Japaniin kohdistuva järistys. "Muutosaste 7" -tapahtumien aikana Japani tulee kokemaan eteläsaarilta alkavan maanjäristysten sarjan, joka jatkuu sitten pohjoissaarille. Tämä tapahtunut järistys oli kyllä voimakkuudeltaan samanlainen kuin nämä järistykset tulevat olemaan, mutta vielä ei ole tapahtunut kaikkia tulossa olevia Japanin maanjäristyksiä edeltäviä "muutosaste 7" -tapahtumia. Indonesian oletettiin vajoavan ilman mitään suurempia paikallisia maanjäristyksiä ja me kutsuimme tätä hiljaiseksi sopeutumiseksi. Etelä-Amerikan kierähdyksen yhteydessä on oletettavissa voimakkuudeltaan 8-9 suuruisten paikallisten maanjäristysten sarja. Afrikan mantereen kierähtäminen ja vajoaminen tulee tapahtumaan ilman mainittavia järistyksiä, kun taas New Madridin siirroksen uudelleenasemoitumisen yhteydessä tulee esiintymään voimakkuudeltaan 8-9 suuruisia maanjäristyksiä. Varsinkin New Madridin siirroksen uudelleenasemoituminen tulee hämmentämään monia, sillä järistykset alkavat ensin lievinä ja voimistuvat ja taajenevat siten, että voimakkuudeltaan 6-7 suuruiset maanjäristykset alueella ovat yleisiä ennen kuin tapahtuu se voimakkuudeltaan yli 9 järistys, jonka yhteydessä siirroksessa tapahtuu suuri repeytyminen. Näin ollen maanjäristyksiä saattaa esiintyä jossakin päin ennen varsinaisia "muutosaste 7" -tapahtumia, mutta tällaiset järistykset eivät ole merkki siitä, että "muutosaste 7" -tapahtumat olisivat edenneet.

Kun maanjäristykset aiheutuvat mannerlaattojen liikkeistä, niin niitä luulisi esiintyvän koko laattojen liitospinnan alueella eikä vain hyvin pienellä alueella. Kuinka tämä on mahdollista? Minkälaisia ja kuinka suuria siirtymiä järistysten yhteydessä oikein tapahtuu? ...

Mannerlaattojen liikkuessa niiden sauma-alueilla tapahtuu monenlaisia ilmiöitä - törmäyksiä, vajoamista toisen laatan alle, sivuttaista liukumista ja laattojen erkaantumista toisistaan. Törmäyksen tapahtuessa mannerlaatta painautuu toista vasten ja useimmiten toinen laatta liukuu joko toisen päälle tai alle. Tällaisten törmäysten yhteydessä esiintyy poikkeuksetta voimakkuudeltaan 8-10 suuruisia maanjäristyksiä. Japani, Andit, Pohjois-Amerikan länsirannikko ja Himalaja ovat alueita, joilla esiintyy tällaisia ilmiöitä. Tällaisten törmäysten yhteydessä suurin paine kohdistuu yhteen pisteeseen, jossa sitten tapahtuu maanjäristys.

Tällä hetkellä Tyyni valtameri puristuu kokoon samalla, kun Atlantti levenee. Kaikki tämä aiheutuu siitä rasituksesta, jonka synnyttää päivittäinen Maapallon vaappumisliike, jonka puolestaan saa aikaan Planeetta X:n synnyttämät magneettiset veto- ja työntövoimat. Kuun asennolla ja sen synnyttämällä vetovoimalla ei juurikaan ole merkitystä tämän ilmiön esiintymisessä. Tyynen valtameren pohjan mannerlaatat laskostuvat pitkin Havaijilta Society-saarille saakka ulottuvaa saarivanaa. Ihmiset eivät juurikaan huomaa tätä liikehdintää, koska syvällä merenpohjassa ei ole seismografista tutkimuslaitteistoa, mutta ilmiö on toisinaan havaittavissa siitä, että meriveden pinnan korkeutta mittaavat poijut osoittavat veden pinnan korkeuden olevan aina ajoittain suurempi Tyynen valtameren jommalla kummalla reunalla.

Filippiinien mannerlaatta kallistuu, painuu Filippiinien saarten alle ja kohoaa toiselta laidaltaan Mariaanien saarten kohdalta. Myös Mariaanien mannerlaatta kallistuu ja painuu Mariaanien saarten alle. Tämä liikehdintä vähentää Tyynen valtameren keskiosiin kohdistuvaa painetta, mutta Tyynen valtameren pohjoisosaan kohdistuvan rasituksen vähentäminen edellyttää Japanin alueella tapahtuvia uudelleenasemoitumisia. Mannerlaattojen kartasta voi nähdä, että Japanin äskettäinen maanjäristys tapahtui täsmälleen siinä kohdassa, jossa Tyynen valtameren pohjan kokoonpuristumisen synnyttämä jännite on suurin. Nyt kun uudelleenasemoitumista on tapahtunut, niin Filippiinien ja Mariaanien mannerlaattojen laskostuminen voi jälleen edetä. Tämä prosessi saattaa edellyttää uudelleenasemoitumisia Japanissa tai kohoamassa olevan Uuden Seelannin alueella. Se piste, johon kulloinkin kohdistuu suurin rasitus, saattaa vaihdella, ja tämä rasitus helpottaa, kun tapahtuu maanjäristys.

Alkavatko "asioista tietävien" valtioiden hallitukset nyt suhtautua aiempaa vakavammin ZetaTalkin sanomaan?

ZetaTalk on otettu vakavasti aina alustaan eli vuodesta 1995 asti. Näin on ollut siksi, että noin 2000 MJ12-ryhmän jäsentä tiesivät sen, että me "palvelus-toiselle" (STO) -suuntautuneet Zetat välitimme viestejä kanavallemme Nancylle. Keskeinen kysymys oli se, että pitikö meidän kuvauksemme tulossa olevasta napasiirtymästä paikkansa, sillä ihmisillä on usein tapana vääristää totuutta omien päämääriensä edistämiseksi ja niinpä meidänkin otaksuttiin mahdollisesti toimivan samalla tavalla. Itse asiassa "palvelus-itselle" (STS) -suuntautuneet Zetat olivat aiemmin säännöllisesti valehdelleet MJ12:n jäsenille ja monille ihmisille tuottaa vaikeuksia tunnistaa yksilön todellinen suuntautuminen, koska vain harva ihminen on kypsä ja viisas sielu, joka pystyy näkemään ulkokuoren taakse. Me kerroimme, että Planeetta X saapuu aurinkokuntaan ja kulkee aurinkokunnan läpi vuoden 2003 alkupuolella. Planeetta X lähestyikin täsmälleen meidän ilmoittamiemme koordinaattien mukaisesti, mutta se ei kulkenut aurinkokunnan läpi ennustamamme aikataulun mukaisesti, joten meidän ennusteisiimme suhtauduttiin edelleen skeptisesti.

Mutta kaikki muut meidän ennusteemme ovat olleet huomiota herättävän tarkkoja ja paikkansa pitäviä, vaikkakin jotkut epäilijät edelleen olettavat, että Indonesia ei tule vajoamaan niin paljon kuin me olemme ennustaneet sen vajoavan. Näiden mullistusten kohteena olevien valtioiden vallanpitäjien aikomuksena oli syyttää tulvimisesta voimakkaita sateita ja ilmaston lämpenemisen aiheuttamaa meriveden pinnan kohoamista. Tiedotusvälineissä näiden asioiden kerrottiinkin olevan tulvien syynä ja monilla alueilla väitettiin esiintyneen runsaita sateita, vaikka todellisuudessa useilla alueilla ei ollut satanut lainkaan moneen päivään tai viikkoon. Vain muutamat alueiden asukkaat epäilivät virallisia selityksiä, mutta kun tulvavedet eivät laskeneet ja tulva tuli selvästi mereltä päin, niin tilanne muuttui. Nyt asukkaat vaativat korvauksia menetetyistä sadoista ja siitä, että ranta-alue on muuttunut niin paljon, että kalastajat eivät pääse aluksineen merelle. Levollisten indonesialaisten kasvojen hymy on nyt muuttunut synkäksi ilmeeksi.

Samaan aikaan Tyynen valtameren pohja laskostuu Japania vasten, Uusi-Seelanti kohoaa nostaen vettä Australian itärannikon jokia pitkin sisämaahan ja Indus-joen laakso on selvästikin vajonnut sen 3 metriä, joka me ennustimme Indo-Australian mannerlaatan länsireunan vajoavan. Eliitin jäsenten vatsassa alkaa kyteä kylmä pelko, kun he katsovat muutosten etenevän juuri meidän ennustamallamme tavalla. He tarkkailevat herkeämättä Etelä-Amerikan tilannetta, jossa vuorten muodostuminen Pohjois-Andien siirroslinjaa pitkin ja esimerkiksi Panaman alueella havaittava Karibian mannerlaatan vajoaminen osoittavat meidän ennusteemme jälleen pitävän paikkansa. Mitä tulee tapahtumaan siinä vaiheessa, kun kaikki nämä "muutosaste 7" -mullistukset ovat tapahtuneet ennusteemme mukaisesti? Se on vielä avoin asia ja riippuu pitkälti ihmisten tekemistä päätöksistä. Nämä yhteiskunnalliset ja poliittiset muutokset ovat osa "muutosaste 8" -tapahtumia, joihin lukeutuu myös Maapallon muutoksia ja taivaalla havaittavia ilmiöitä. Tämä onkin sitten muutosprosessin seuraava vaihe.

...

Tulevatko Zetat sallimaan ydinkatastrofin tapahtumisen Japanissa vai tulevatko he estämään sen?

Ovatko ystävällismieliset avaruusmuukalaiset saaneet luvan puuttua japanilaisen Fukushiman ydinvoimalan ongelmiin ja rajoittaa vahinkojen laajuutta? Kyllä, mutta asioihin ei ole vaikutettu niin paljon kuin olisi mahdollista vaikuttaa, koska tämän onnettomuuden kautta ihmiskunnalle halutaan tarjota mahdollisuus muutoksiin. Ihmiskunta ja varsinkin valtaapitävä eliitti on suhtautunut ylimielisesti meidän Maapallon tulevia mullistuksia koskeviin ennustuksiimme. Eliitti on ollut tietoinen ennustuksistamme aina Roswellin UFO-tapauksesta lähtien, mutta silti he ovat vain pyrkineet pelastamaan oman nahkansa ja jättämään muut ihmiset oman onnensa nojaan. Eliitin jäsenet himoavat valtaa ja vaurautta ja saastuttavat ympäristöä saamatta tästä toiminnastaan mitään rangaistusta. Itselleen he pyrkivät kuitenkin varmistamaan turvallisen ja puhtaan elinympäristön. Vaikka meidän ennusteidemme paikkansa pitävyydestä on kiistattomat todisteet, niin eliitti tekee yhä edelleen kaikkensa, jotta kansalaiset eivät saisi tietää meidän ennustuksistamme ja siksi kaikkea tuleviin mullistuksiin liittyvää tietoa pyritään yhä edelleen salailemaan ja peittelemään keksimällä ilmiöille mitä mielikuvituksellisimpia keinotekoisia selityksiä. Eliitti toivoo, että meidän ennustuksemme kuvaisivat pahinta mahdollista tilannetta ja kuvittelee voivansa todellisuudessa jatkaa toimintaa totuttuun tyyliinsä ja jättää meidän varoituksemme huomiotta.

Kuten olemme todenneet, niin meillä ei ole lupaa puuttua omatoimisesti ihmiskunnan asioihin eikä siten myöskään antaa ihmiskunnalle tarkkaa ennakkovaroitusta jostakin tietystä yksittäisestä tulossa olevasta maanjäristyksestä, tsunamista tai muusta katastrofista. Me voimme ainoastaan selittää, missä järjestyksessä ilmiöitä tulee tapahtumaan ja tällä tavoin me olemme kuvanneet "muutosaste 7" -tapahtumia sekä napasiirtymää edeltävien viikkojen aikaisia tapahtumia. Me tiesimme, että oli odotettavissa, että Japanin pohjoisella saarella tulee tapahtumaan maanjäristys, mutta meillä ei ollut lupaa kertoa siitä ihmisille mitään. Me tiesimme myös, että alueella olevat ydinvoimalat voisivat aiheuttaa vaaratilanteen ja että niiden turvajärjestelmät tulisivat todennäköisesti pettämään. Meillä ei ole lupaa kertoa yksityiskohtaisesti sitä, että mitä kaikkia toimenpiteitä ystävällismieliset muukalaiset saivat luvan tehdä vähentääkseen ydinreaktoreiden ytimien sulamista, mutta me voimme todeta sen, että jos tilanteeseen ei olisi puututtu, niin ytimien sulaminen olisi ollut hyvin rajua ja sitä olisi tapahtunut useammassakin eri ydinvoimalassa kuin missä ongelmia nyt esiintyi. Tuloksena olisi ollut taannoista Tshernobylin katastrofiakin suurempi onnettomuus, jonka vaikutukset eivät olisi rajoittuneet ainoastaan Japaniin vaan kaikkialle, minne tuuli olisi saasteet kuljettanut aina Havaijille ja USA:n länsirannikolle saakka ja vieläkin kauemmas.

Koska eliitti Japanissa ja muualla maailmassa ei suhtautunut vakavasti meidän tekemiimme ennustuksiin, niin syntyi tilanne, jossa Japanilaiset olettivat tulvavallien kykenevän estämään meriveden vyörymisen voimalaitoksen alueelle ja siten varageneraattorit eivät jäisi veden alle ja olisivat toimintakuntoisia. Todellisuudessa tulvavallit eivät kestäneetkään ja varageneraattorit jäivät veden alle. Voimalaitoksen ylläpitäjät olettivat, että kaikki sähkölaitteet ja säätösauvat toimisivat moitteettomasti joka tilanteessa, mikä on aika sinisilmäinen oletus ottaen huomioon sen, mitä kaikkea vahinkoa voimakkuudeltaan yli 9 suuruinen maanjäristys voi saada aikaan. Mikäli ydinvoimalaitoksia ei pysäytetä hyvissä ajoin ennen maanjäristyksen tapahtumista siten, että säätösauvat saadaan ajettua kokonaan reaktorin sisään ja siten koko voimalaitos turvalliseen tilaan tapahtuipa maanjäristyksen aikana sitten mitä tahansa, niin tällaisia onnettomuuksia voi tapahtua ja tulee tapahtumaan jatkossa muilla ydinvoimalaitoksilla Japanissa ja muuallakin maailmassa. Jos ydinvoima on ainoa vaihtoehto, niin siinä tapauksessa ihmiskunnan täytyy jatkossa tulla toimeen ilman sähköä. Tarkoittaako tämä sitä, että me odottaisimme kansalaisten tyynnyttelyä haluavan ja teollisen toiminnan kautta vaurautta haalivan valtaapitävän eliitin alkavan nyt kuunnella meitä ja suhtautua meidän ennustuksiimme vakavasti? Emme odota tätä, mutta toivomme kansalaisten nostavan ääntään yhä enemmän esiin ja painostavan vallanpitäjiä luopumaan ydinvoimasta ja tutkimaan ja soveltamaan vaihtoehtoisia energiantuottoratkaisuja. Näin ollen tilanteen kehittyminen ja tulevaisuus onkin pitkälti ihmisten omissa käsissä!

...

Tuleeko Japanissa tapahtunut voimakkuudeltaan yli 9 suuruinen maanjäristys vaikuttamaan Indonesian vajoamisen nopeuteen?

Jos paine kohdassa, jossa Tyynen valtameren mannerlaatta nojaa Japanin mantereeseen oli riittävän suuri aiheuttamaan äskettäisen voimakkuudeltaan 9,1 suuruisen maanjäristyksen, niin kuinka suuren paineen luulette vallitsevan Filippiinien mannerlaatan reunalla ja Mariaanien haudan tienoilla? Juuri tästä syystä me olemme ennustaneet näiden mannerlaattojen laskostuvan "muutosaste 7" -tapahtumien yhteydessä. Mariaanien hauta kapenee kallistaen Mariaanien mannerlaattaa ja työntäen sitä Mariaanien saarten alle samalla kun Filippiinien mannerlaatta kallistuu ja työntyy Filippiinien saarten alle. Tämä prosessi on nyt käynnistynyt, mutta on tuskin vielä saavuttanut päätepisteensä. Tarkastelkaapa sitten kohtaa, jossa Tyynen valtameren mannerlaatta painautuu Indonesiaa kannattelevaa mannerlaatan kielekettä vasten. Myös tämä kohta kokee valtavaa painetta ja alueella sijaitsevat lukuisat pienet mannerlaatat ovat osoitus siitä, kuinka suuren paineen kohteena tämä alue on aiemmin ollut.

Japanin maanjäristys tapahtui juuri nyt, koska mannerlaatat ovat laskostuneet etelämpänä, joten suurin paine kohdistui nyt Japanin alueeseen. Indo-Australian mannerlaatta on kallistunut vuoden 2010 puolivälistä alkaen, minkä tuloksena Indus-joen laakso on vajonnut Pakistanin ja Intian rajan tuntumassa yli kolme metriä. Vastaavasti tämän mannerlaatan Uuden-Seelannin puoleinen reuna kohoaa, kuten Christchurchissa äskettäin tapahtuneet maanjäristykset osoittavat. Indonesia on painunut kasaan kuin haitari ja vajonnut vuoden 2010 joulukuusta lähtien. Ja meriveden pinnan korkeutta mittaavat poijut osoittavat toisinaan Mariaanien ja Filippiinien mannerlaattojen laskostuneen hieman. Mitä sitten tulee tapahtumaan seuraavaksi? Kun Japanin kohdalla on nyt tapahtunut uudelleen asemoitumista ja paine on hellittänyt, niin suurin paine kohdistuu jälleen eteläisemmille alueille. Tämä tulee jossain määrin olemaan toistuva tilanne siihen saakka kunnes kaikki Aasiaan kohdistuvat "muutosaste 7" -tapahtumat ovat toteutuneet.

...

Kun Indonesian vajoaminen on nyt tapahtunut melko hitaasti, niin onko mahdollista, ettei Zetojen ennustamaa Hong Kongiin kohdistuvaa tsunamia synny lainkaan? Kiitoksia antamastanne avusta ja opastuksesta.

Me ennustimme "muutosaste 7" -tapahtumien yhteydessä Indonesiaa kannattelevan mannerlaatan kielekkeen vajoamisen synnyttävän tsunamin, jonka vaikutukset kohdistuisivat eniten Filippiinien saarille ja Kiinan etelärannikolle. Tämä ennuste perustui siihen oletukseen, että kun Indonesian vajoaminen alkaisi, niin se jatkuisi laantumattomana 2-3 viikon ajan. Tämä vajoaminen olisi aiheuttanut vesivajauksen Etelä-Kiinan merelle, jolloin tähän vajaukseen olisi alkanut virrata vettä Bengalinlahdelta Sumatran, Thaimaan ja Malesian vajotessa. Tämä virtaava vesimassa olisi törmännyt Tyyneltä valtamereltä tulvivaan vesimassaan, jolloin ylimääräinen vesi olisi alkanut virrata pohjoisen suuntaan. Nämä vesimassat eivät virtaisi etelän suuntaan, koska vajausta täyttämään virtaisi vettä myös Australian suunnasta vajoavan Jaavan saaren ympäri.

Me ennustimme Filippiineille iskeytyvän mahdollisesti jopa yli 10 metriä korkean tsunamin, sillä me myös ennustimme Filippiinien vajoavan yli 10 metriä. Kiinan etelärannikon ja Hong Kongin me ennustimme vajoavan lähes 7 metriä ja näille alueille mahdollisesti iskeytyvän jopa 7 metriä korkean tsunamin, joka saattaisi olla pienempikin, sillä aalto saattaa menettää voimaansa kulkiessaan kauemmas pohjoiseen. Mikä on tilanne nyt, kun mannerlaattojen aaltoilu on hidastanut Indonesian alueen vajoamista? Ennustamamme kaltainen tsunami saattaa vieläkin muodostua, koska meidän ennusteemme on aiemmin ollut ja on edelleen se, että vajoaminen nopeutuu edistyessään. Tsunami saattaa olla pienempi varsinkin ottaen huomioon sen, että mannerlaattojen aaltoilu pysäyttää nyt säännöllisesti vajoamisprosessin etenemisen. Ottaen huomioon kaikkien asiaan nyt vaikuttavien tekijöiden moninaisuuden me emme anna tarkkaa arviota tämän Filippineihin ja Kiinan etelärannikolle iskeytyvän tsunamiaallon koosta. Sen verran me voimme sanoa, että tsunamiaalto ei ainakaan tule olemaan suurempi kuin mitä me aiemmin ennustimme sen olevan.

Jos et ole jo lukenut, niin lue myös: www.tiedontalo.net/viestit/zetatalk_16102010.htm