Zetatalk: Maailmojen Neuvoston ensimmäinen hyökkäys asioiden salailutoimintaa kohtaan - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 19.3.2012, http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/battle-of-the-cover-up , suomentanut Olli)

Reversed = kääntynyt , Normal = normaali

Maapalloa näyttää 30 tunnin ajan pommittaneen magneettinen virtaus joka tuli ERI SUUNNASTA, kuin Aurinko. Normaalisti magnetosfääriä kuvaavissa simulaatioissa näkyy oikealta eli Auringon suunnasta tuleva virtaus, jota kutsutaan termillä ”jousishokki”(Bow shock, Alue magnetosfäärissä, missä aurinkotuuli hidastuu yliääninopeudesta ääntä hitaammaksi). Mutta alkaen maaliskuun 12. päivä kello 14:00 normaaliaikaa (UTC) ja jatkuen maaliskuun 13. päivään klo 21:00 (UTC) saakka tämä virtaus kääntyi ympäri. Huomatkaa, että Maapallon magnetosfääri ei vaihtanut suuntaansa. Vain Maapalloon kohdistuvan ulkopuolisen magneettisen virtauksen suunta muuttui. Koska Planeetta X sijaitsee yhä Auringon puolella Maapallon ja Auringon välissä, niin mikä aiheutti tämän virtauksen suunnan muutoksen?

Syynä ei todellakaan ollut Aurinko, tuo eliitin suuri suosikki niiden Maapallon muutoksien aiheuttajaksi, jotka oikeasti aiheutuvat Planeetta X:n läsnäolosta. NASA:n äskettäinen varoitus siitä, että voimakas auringonpurkaus synnyttäisi magneettisia häiriöitä, jotka aiheuttaisivat ihmisille monenlaisia ongelmia, osoittautui aiheettomaksi. Aikooko NASA nyt väittää, että Maapallo joutui ulkoavaruudesta tulleen magneettimyrskyn kohteeksi? Jos NASA on valmistautunut käyttämään magneettimyrskyä selityksenä poikkeaville ilmiöille, niin miksi tätä selitystä ei tässä tapauksessa käytetty? Selityksien keksimisen sijasta NASA poisti kaikki magneettivirtauksen kääntymistä osoittavat todisteet ja vaikeni täysin. Jos ulkoavaruudesta olisi ollut tulossa magneettimyrsky, niin NASA:n olisi pitänyt välineillään pystyä havaitsemaan se jo hyvissä ajoin ja tiedottaa asiasta etukäteen. Näinhän ei nyt tapahtunut ja maailman tiedemiehet ovat kyllä tietoisia tästä ristiriidasta.

Planeetta X on lähestynyt Maapalloa oikealta sellaisessa asennossa, että sen magneettinen pohjoisnapa on suuntautunut Maapalloa kohti. Planeetta X:n magneettinen pohjoisnapa työntää Maapallon magneettista pohjoisnapaa poispäin ja siten Maapallo on joutunut yhä voimistuvaan vaappumisliikkeeseen. Yllättäen tämä magneettisen virtauksen suunnan muuttuminen EI VAIKUTTANUT lainkaan Maapallon vaappumiseen, eivätkä lentäjät tai laivojen kapteenit raportoineet kompassiensa käyttäytyneen oudosti. Magneettinen virtaus vain ”näytti” tulevan toisesta suunnasta niitä rekisteröiville satelliiteille. On yksinkertaista järjestää toiseen suuntaan kulkeva magneettinen virtaus AINOASTAAN noiden satelliittien kohdalle. Tämä tapaus saa taatusti kansainväliset tiedemiespiirit kuiskuttelemaan ja Internetin keskustelualueet vilkkaiksi pohtimaan sitä, että mikä kumma vaikuttaa Maapallon magnetosfääriin?

Me lupasimme, että Maailmojen Neuvosto aloittaa sodan asioiden salailua vastaan. Me kerroimme, että tämä sota olisi sarja shokkeja eliitin salailuja vastaan. Tämä tapaus oli näistä ensimmäinen. Me kerroimme, että nämä shokit olisivat täysin odottamattomia, eivätkä edes Nancy tai hänen ryhmäläisensä osasi niitä odottaa. Mitähän seuraavaksi on tulossa?

Suomennosta ja keskustelua aiheesta löytyy myös osoitteesta http://nibirunpaluu.ning.com/profiles/blogs/maailmojen-neuvoston-ensimmainen-hyokkays-eliitin-salailua-kohtaa

- - - - - - - - - - - - - - - -

Ote ZetaTalk-päivityksestä 17.3.2012 (http://www.zetatalk.com/ning/17mr2012.htm), suomentanut Arto, suomennos löytyy myös osoitteesta http://nibirunpaluu.ning.com/profiles/blogs/maaliskuu-17-2012-www-poleshift-ning-com-sivuston-tarkeimmat-kysy

Zetat ovat hiljattain selittäneet, että muutosaste 7/10 nopeutta on hidastettu, samoin kuin että heidän ennustuksensa ovat aina pahimman mahdollisen skenaarion mukaisia. Kysymys kuuluukin, että kun Zetojen ennustuksen mukaan 90% maailman väestöstä kuolee napasiirtymän seurauksena, niin onko myös tämä ennustus pahimman skenaarion mukainen? Voisiko lopputulos olla esim. vain 40%? Vai onko 90% kylmä fakta?

Tahallisesti hidastettu 7/10 muutosaste herättää paljon sekaannusta. Kuinka paljon hidastuksemme häiritsee normaaleja Planeetta X:n ohituksen vaikutuksia ja siihen liittyviä ennustuksiamme. Muutosaste 7/10 mannerlaattojen liikkumiset tapahtuvat riippumatta siitä, kuinka paljon niitä hidastetaan alussa. Jokainen päivittäisestä vaappumisesta aiheutuva nykäys yllyttää niitä liikkumaan. Laattojen liikkumisessa on eri asteita ja vaiheita mentäessä kohti napasiirtymää. Se, mitä tämä viivytys tarkoittaa on että loput vaiheet jäävät lyhyemmiksi. Muut muutosaste 7/10 vaiheet seuraavat toinen toisiaan nopeammalla tahdilla. Loppujen lopuksi 7/10 muutosasteet menevät limittäin muutosaste 8/10 tapahtumien kanssa.

He, jotka ovat sekaisin tästä tahallisesta viivyttämisestä ajattelevat asioiden tapahtuvan lineaarisesti toinen toisen jälkeen. Jos hiihtäjää pidetään jyrkällä rinteellä narun päässä, jotta hänen vauhtinsa hidastuu, mikä olisi lopputulos? Jos naru katkaistaisiin, hiihtäjä saavuttaisi normaalin nopeuden mutta rinteen alhaalla hänen nopeutensa ei ole sama mitä ilman alun hidastusta. Hänen kykynsä kiihdyttää olisi muuttunut. Tämä sama analogia pätisi maapallon muutokseen, mikäli se olisi lineaarista ja mukana olisi vain yksi liikevoima. Maan vaappuminen on liikevoima joka tapahtuu joka päivä. Sama, kuin hiihtäjä laskisi joka päivä rinteen joka jyrkkenisi päivittäin. Siinä missä hänen nopeutensa hidastuisi yhtenä päivänä, seuraavana hän saavuttaisi rinteen pohjan nopeammin ja kovemmalla vauhdilla.

Eli muutosasteiden nopeuteen vaikuttamisella on täten seurauksensa. Olemme selittäneet, ettei tällä hidastamisella ole merkitystä lopputulokseen. Siinä missä tahallinen hidastus on sallittu 7/10 alkuvaiheessa salailun paljastamiseksi, näin ei tapahdu viimeisten viikkojen saapuessa. Samoin 90% ennustettu kuolleisuus ei johdu suoraan napasiirtymästä aiheutuvista kuolemia, tai hukkumisista. Kuolemat johtuvat ennemminkin masennuksesta. Ihmiset antavat periksi koska maailma ei palaa enää koskaan entisekseen. Kuolema on valinta joka jokaisella ihmisellä on mahdollisuus tehdä.