Zetatalk: Menetetty ote - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 19.10.2003 , http://www.zetatalk.com/index/zeta39.htm , suomentanut Olli)

Jos Valkoisen Valheemme, eli sen että ilmoitimme napasiirtymän tapahtuvan toukokuun 15. päivä vuonna 2003, tarkoitus oli saada vallanpitäjät paljastamaan korttinsa siten, että kansalaisille olisi selvää, että vallanpitäjillä ei ollut mitään aikomusta ilmoittaa heille tulossa olevasta napasiirtymästä - edes "viimeisinä päivinä" - vaan he aikoivat saartaa kansalaiset rannikoilla sijaitseviin kaupunkeihin, joista tulisi kuolemanloukkuja napasiirtymän yhteydessä, niin miksi tarvittiin kuukausien mittainen viive? Eikö muutama viikko olisi riittänyt? Kuten olemme todenneet, niin astrofysikaalisesti paras mahdollinen Valkoisen Valheen päivämäärä oli toukokuun 15. päivän tienoilla ja tämä oli osaltaan syy siihen, miksi valitsimme juuri tämän päivämäärän. Toinen syy näin aikaiselle Valkoisen Valheen päivämäärälle vuonna 2003 oli se, että näin vallanpitäjiä ei saatu ainoastaan paljastamaan korttinsa vaan myös menettämään otteensa vallasta maailmassa. Kuinka tämä tapahtui näinä toukokuun 15. päivän jälkeisinä kuukausina?

Toukokuun 15. päivän lähestyessä vallanpitäjät suhtautuivat hyvin vakavasti ennusteisiimme siitä, että Maapallon muutokset tapahtuisivat "piakkoin" ilmoittamamme toukokuun 15. päivän jälkeen. Tämän ennusteemme vakuuttavuus perustui monien muiden ennusteidemme hämmästyttävän tarkkaan toteutumiseen, mutta ennen kaikkea ilmoittamiemme Planeetta X:n sijainnin koordinaattien paikkansa pitävyyteen. Ihmiskunnan astrofysiikan teoriat eivät tuottaneet mitään havaintojen kanssa yhtäpitävää tulosta, kun taas Planeetta X:n hehkuva olemus oli oikeilla laitteilla selvästi havaittavissa aina niissä koordinaateissa, jotka me olimme ilmoittaneet jo viikkoja tai kuukausia aiemmin. Vallanpitäjät aikoivat kaapata hallintaansa kaikki Maapallon tärkeät öljykentät, sillä he olettivat öljyn olevan napasiirtymän jälkeisen maailman valuutta. USA:n armeija oli tarkoitus asettaa valvomaan näitä öljykenttiä. Tarvittaviin toimenpiteisiin piti ryhtyä hyvissä ajoin ennen Planeetta X:n sivuutuksen aiheuttamaa Maapallon pyörimisliikkeen hidastumista ja pysähtymistä, ja niinpä vallanpitäjille tuli pakottava tarve hyökätä Irakiin huolimatta siitä, että YK vastusti hyökkäystä tai että vallanpitäjillä ei ollut todisteita Irakin yhteyksistä syyskuun 11. päivän terrori-iskuun tai muihinkaan terrori-iskusuunnitelmiin.

Alaskan öljykenttien katsottiin olevan hallinnassa. Venezuelaa pidettiin helppona tapauksena, jossa tarvitsi vain syrjäyttää vallassa oleva presidentti. Puolustuskyvyttömän Saudi-Arabian valtaaminen nähtiin helppona laajennuksena Irakin miehitykselle. Norjan öljykentät olivat käytännössä ilman puolustusta. Pohjois-Pakistanin öljykentille johtavat öljyputket olivat jo hallinnassa ja Nigeria oli kuin tarjottimella pyytäessään USA:lta apua sisäisten levottomuuksiensa hallitsemiseen. Niinpä, kun vallanpitäjien tarkoitus oli päästä hallitsemaan kansalaisia napasiirtymän jälkeisessä maailmassa hallitsemalla täysin tulevaisuuden valuuttaa eli maailman öljyvaroja, hyökkäys Irakiin oli välttämätön ja sotasuunnitelmat edistyivät laaditun aikataulun mukaisesti. Mitä on tapahtunut tämän kuukausien mittaisen viiveen aikana? USA:n armeija, joka lähetettiin Irakiin vasten tahtoaan ja jolle annettiin käsky siirtyä Nigeriaan ja oletettiin toteuttavan sen kuin lauman robotteja, kapinoi, eikä sen enää voida olettaa noudattavan Valkoisen Talon antamia käskyjä. Yleinen mielipide Irakiin hyökkäämisen tarpeellisuudesta on kääntynyt vahvasti hyökkäystä vastaan, kun todisteita perusteluina käytetyistä joukkotuhoaseista ei ole löytynyt. Niinpä maailman kaikken öljykenttien haltuunotto on vaarantunut ja näyttää menetetyltä, koska vallanpitäjät eivät voi enää luottaa tässä suuressa suunnitelmassa keskeisenä tekijänä olleeseen USA:n armeijaan.

Voiko kulissien takana tapahtumia ohjaileva taho, eli suuret pääomat ja niiden omistajat, toipua tästä tilanteesta? Lahjottavissa olevia päättäjiä on lahjottu jo pitkään. Ne päättäjät, jotka ovat sitoutuneet tekemään sen, minkä he katsovat velvollisuudekseen, ovat havahtuneet todellisuuteen. Ne, jotka aiottiin jättää pulaan, ovat havahtuneet huomaamaan sen, että ketkä oli tarkoitus ottaa mukaan napasiirtymän varalta laadittuihin pelastussuunnitelmiin ja ketkä oli tarkoitus jättää oman onnensa nojaan, eivätkä he enää aio tukea vallanpitäjiä, jotka aikoivat jättää heidät pelastussuunnitelmiensa ulkopuolelle. Köyhimmät kansalaiset ovat huomanneet ympäröivän yhteiskunnan muuttuvan aina vain huonompaan suuntaan nykyisten vallanpitäjien toimien seurauksena. Kansalaiset ovat kuunnelleet vallanpitäjien esittämiä valheita ympärillään havaitsemiensa Maapallon muutosten syistä ja he eivät enää luota vallanpitäjiin eivätkä varsinkaan heidän antamiin lausuntoihin. Lyhyesti sanottuna vallanpitäjät ovat menettäneet otteensa. Tämä tilanne pakottaa vallanpitäjät vetäytymään omiin suojiinsa eristäytyneinä peläten hyökkäystä ja varastelua. Näin ollen nykyiset vallanpitäjät eivät ole johtavissa asemissa napasiirtymän jälkeisessä maailmassa - aivan kuten oli tarkoituskin.

--------------------------------------------------------------

Zetatalk: Miksi toukokuun 15. päivä? - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 17.10.2003 , http://www.zetatalk.com/index/zeta38.htm , suomentanut Olli)

Kuten kanavamme Nancyn tekemästä tähtikuvioiden sijaintikartasta voidaan nähdä, toukokuun 15. päivä oli sellainen päivämäärä, jolloin valtaapitävää eliittiryhmää voitiin huijata. Tämä eliittiryhmä ei kontrolloi ainoastaan maailman rahavirtoja vaan myös sitä, ketkä menestyvät politiikassa. Kuten totesimme syyskuun 21. päivä antamassamme viestissä, että vallanpitäjät joutuivat edelleen toimimaan sokkona, aurinkokuntaan Auringon lähelle saapuvaa taivaankappaletta on vaikea havaita Maapallolta käsin ja sen etäisyyden määrittäminen edellyttää riittävän kauas Maapallosta lähetettyjen luotainten avulla tapahtuvaa kolmiomittausta. Vallanpitäjillä ei ollut tällaista näkymää toukokuun 15. päivä eikä heillä ole ollut sitä sen jälkeenkään, koska kaikki heidän luotaimensa ovat kokeneet joko meidän tai meidän kanssamme samojen päämäärien eteen työskentelevien avarusveljiemme aiheuttamia toimmintahäiriöitä. Valitsimme toukokuun 15. päivämääräksi, koska sitä edeltävänä ajankohtana Planeetta X:n rata näytti olevan niin lähellä Aurinkoa, että olisi vaikeaa päätellä onko Planeetta X Auringon takana, edessä vaiko sen vierellä, kuten tähtikuvioiden asemasta Aurinkoon nähden tänä päivämääränä ja kahtena sitä seuraavana kuukautena voidaan nähdä. Tämä saattaa kuulostaa ihmeelliseltä niiden mielestä, jotka ovat tottuneet ajattelemaan, että tähtien ja planeettojen sijainti tiedetään aina tarkalleen. Mutta Planeetta X näyttäytyy useana haamukuvana aiheutuen punaisen valon taittumisesta painovoimakenttien vaikutuksesta, sen mukana kulkevasta laajasta pölypilvestä ja kuiden muodostamista vanoista - nämä kätkevät taakseen itse Planeetta X:n siten, että sen sijainnin optinen havaitseminen on vaikeaa. Vallanpitäjät tarvitsivat tätä tarkoitusta varten infrapunalaitteiston ja he lähettivätkin avaruuteen tällaisella laitteistolla varustetun luotaimen elokuun 25. päivä, mutta sekin meni pian epäkuntoon. Jos äskettäinen yritys suistaa Planeetta X radaltaan ydinpommeja räjäyttämällä epäonnistui puutteellisten sijaintitietojen takia, niin mitä vallanpitäjät yrittivät tehdä 15. toukokuuta?

Kuten olemme selittäneet aiemmin, kaikki ZetaTalk-materiaali, joka viittasi napasiirtymän tapahtuvan toukokuun 15. päivä, oli osa Valkoista Valhettamme. Tähän kuului ennustuksemme Planeetta X:n näkyvyydestä paljain silmin 7,3 viikkoa ennen tuota päivämäärää. Kun sitten maaliskuun lopussa tehtiin ensimmäiset havainnot paljain silmin näkyvästä välillä häipyvästä punertavasta kohteesta ilmoittamissamme koordinaateissa, nämä havainnot tukivat vahvasti ennustettamme napasiirtymän tapahtumisesta toukokuun 15. päivä. Kaikki tämä oli suunniteltu vallanpitäjien huijaamiseksi. Vältimme tunnollisesti kommentoimasta mitään arviota Planeetta X:n etäisyydestä Maapallosta keväällä 2003 antaen ihmisten spekuloida tätä asiaa keskenään. Kieltäydyimme myös antamasta tarkkaa tietoa Planeetta X:n etenemisnopeudesta ja puhuimme tästä asiasta vain suuntaa antavasti todeten sen lähestyvän nopeasti aurinkokunnan ulko-osiin ja sen nopeuden hidastuvan painovoimaan liittyvän hylkimisvoiman vaikutuksesta sen lähestyessä Aurinkoa. Kanavamme Nancy on osoittanut useita kohtia ZetaTalkissa, jotka osoittavat, että toukokuun 15. päivä ei voinutkaan olla oikea ajankohta. Näihin lukeutuu se, että totesimme Planeetta X:n sukeltavan 32 astetta planeettojen kiertoratojen tason alapuolelle, kun taas toukokuun 15. päivälle antamamme koordinaatit osoittivat Planeetta X:n sijaitsevan vain 7 astetta kiertoratatason alapuolella. Totesimme myös marrakuussa 2001 antamassamme viestissä, että emme anna tarkkaa päivämäärää, koska se antaisi vallanpitäjille mahdollisuuden kohdella kansalaisia epäoikeudenmukaisesti.

Kuitenkin, koska jotakin oli nähtävissä lähestyvän Maapalloa toukokuun 15. päivän lähestyessä, NASA varautui nopeaan Maapallon pyörimisliikkeen pysähtymiseen ja Planeetta X:n sivuutukseen ja piti ydinräjähteillä varustettuja luotaimiaan toimintavalmiina tuon viikon ajan. Yrittivätkö he suistaa Planeetta X:ää radaltaan ydinpommeilla tuona viikkona? Kyllä. Tietenkin he havaitsivat, että Planeetta X ei ollut lähistöllä ja niinpä he ohjasivat luotaimet ulkoavaruuteen vaarattomina, koska niissä olevien pommien laukaisemiseen tarvittaisiin Maapallolta lähetetty signaali, vaikka ne joskus päätyisivätkin takaisin Maapallon pinnalle. Mahdollinen Maapallolle saakka näkyvä valonvälähdys oli tarkoitus selittää johtuvaksi käynnissä olleesta terrori-iskuharjoituksesta (operaatio TOPOFF), joka oli käynnistetty juuri tuona viikkona ja jonka jälkeen valmiustaso pidettiin oranssina pitkän aikaa, mikä olisi mahdollistanut täyteen hälytysvalmiuteen ja sotatilalakiin siirtymisen erittäin nopeasti. Tämä toiminta paljasti vallanpitäjien kortit, heidän päämääränsä, mikä oli pitää kansalaiset saarrettuina koteihinsa tiedottamatta heille mitään lähestyvästä vaarasta ja estäen heitä siirtymästä turvaan, koska se olisi häirinnyt eliittiä valmistautumasta mullistukseen. Jos olisimme ilmoittaneet jonkun muun päivämäärän, vaikkapa maaliskuun 15. tai heinäkuun 15, Planeetta X:n lähestyminen olisi ollut havaittavissa ja meidän Valkoinen Valheemme todistettavissa vääräksi, koska se kulma, jossa Planeetta X näkyy Maapallolta katsottuna olisi mahdollistanut sivusuuntaisen liikkeen havaitsemisen eikä pelkästään sitä kohtisuoraa liikettä, joka teki Planeetta X:n etäisyyden arvioimisen mahdottomaksi. Toukokuun 15. päivän jälkeen hämmennystila jatkui, kun Planeetta X jatkoi nopeaa kulkuaan kohti Aurinkoa, sukelsi 32 asteen kulmaan planeettojen kiertoratojen tason alapuolelle, kulki sivulle kiertäen Auringon ja nousi takaisin planeettojen kiertoratatasolle. Miksi se näytti olevan Auringon vieressä koko tämän liikesarjan ajan? Planeetta X:n lähettämät punaisen valon säteet taipuvat hyvin voimakkaasti lähintä painovoimakenttää kohti, mikä tässä tilanteessa oli Aurinko, ja vain tältä taipuneelta suunnalta Maapallon suuntaan ohjautuneet säteet on nähtävissä Maapallon pinnalla olevan havaitsijan silmin tai valokuvassa. Niinpä Planeetta X näytti olevan Auringon vieressä, vaikka se ei ollutkaan.