Zetatalk: Otteita nettikeskustelun aikana syntyneistä päivityksistä (19.12.2009) - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 19.12.2009, http://www.zetatalk.com/index/zeta553.htm , suomentanut Olli)

(Suomentajan kommentti: ZetaTalkissa puhutaan useasti henkilöstä, josta käytetään englanninkielistä nimitystä "Puppet Master". Tällä tarkoitetaan yhtä yksittäistä henkilöä, joka ohjailee maailman tapahtumia valtavan varallisuutensa avulla. Zetat kertovat tämän kyseisen henkilön kuuluvan Rotschildin sukuun (http://fi.wikipedia.org/wiki/Rothschild) ja pysyttelevän visusti poissa julkisuudesta ja toimivan pelkästään ohjailemiensa vaikutusvaltaisissa taloudellisissa ja poliittisissa asemissa olevien "sätkynukkeihmisten" kautta. Olen tässä suomennoksessa käyttänyt tästä henkilöstä suomenkielistä termiä "Nukkemestari". Muutamat osiot tässä päivityskatsauksessa täydentävät edellisviikkoisessa päivityksessä käsiteltyjä asioita, joten kannattaa lukea myös edellisviikkoinen päivityskatsaus osoitteessa http://www.tiedontalo.net/viestit/zetatalk_12122009.htm)

...

Näyttää siltä, että sekä Obama että Zetat tukevat tietyin osin Nukkemestaria ja hänen tavoitteitaan. Kuten Zetat ovat todenneet, niin ZetaTalkia luettaessa ja tulkittaessa jokaisen on tärkeää käyttää omaa arviointikykyään. Intressit näyttävät olevan samoja sellaisissa asioissa, joiden kautta voisi olla mahdollista edistää sekä koko ihmiskunnan että Nukkemestarin etua. Tuleeko koittamaan aika, jolloin nämä intressit yhtyvät siinä määrin, että Obama voi todella saada asiat tapahtumaan oman tahtonsa mukaisesti?

Tämä asia on pitkälti ihmisten omissa käsissä ja siitä syystä me emme voi ennustaa sitä, että mitä tulee tapahtumaan. Kyse EI OLE pelkästään Nukkemestarin ja Obaman välisestä pelistä, vaan mukana on kirjaimellisesti miljoonia ihmisiä erilaisine yksilöllisine päämäärineen.

Voisivatko Zetat kertoa, missä määrin valtionpäämiehet keskustelivat suljettujen ovien takana Planeetta X:stä äskettäisessä YK:n ilmastokokouksessa Kööpenhaminassa? Syntyikö mahdollisesti jonkinlainen sopimus Planeetta X:n läsnäolon kommentoimisesta?

Planeetta X:stä keskustellaan aina, kun valtionpäämiehet voivat keskustella kasvotusten. Kuten olemme todenneet aiemminkin tätä asiaa kysyttäessä, niin suunnitelmassa EI OLE tapahtunut mitään muutosta. Kaikki keskeiset osapuolet ovat kauhistuneita ajatuksesta, että he tiedottaisivat kansalaisilleen tulossa olevista mullistuksista ja heidän kauhistuneisuutensa vain lisääntyy, kun Planeetta X ja sen liehuva pyrstö alkavat antaa yhä selkeämpiä merkkejä läsnäolostaan. Norjassa nähty spiraali, Planeetta X:n toistuvat esiintymiset SOHO-satelliitin välittämissä kuvissa ja muut vastaavat tapaukset muodostavat pulmatilanteen valtionpäämiehille, NASAlle, armeijoille ja ökyrikkaille. He eivät halua totuuden tulevan julki ja he pelkäävät tästä salaamisesta aiheutuvaa mahdollista rangaistusta, jos totuus tulee julki. Näin ollen näiltä tahoilta ei ole odotettavissa minkäänlaisia paljastuksia lähitulevaisuudessa, mutta sellainen saattaa tulla Nukkemestarin taholta, kuten Nancy on äskettäin saanut tietää.

Joulukuun alusta lähtien Planeetta X on toisinaan näkynyt Stereo Ahead -satelliitin ottamissa kuvissa. Miksi asioita salailevat ja peittelevät tahot eivät "siivoa" sitä pois näistä kuvista?

NASAlla ja kumppaneilla on tämä sama ongelma myös SOHO-satelliitin ottamien kuvien kanssa. Kun Planeetta X sijaitsi kuvissa aina samassa kohtaa, niin käytössä oli tietokoneohjelma, joka pyyhki tämän kohdan kuvasta ja vaihtoi tilalle näkymän, joka vastasi sillä kohtaa avaruutta näkyvää tähtitaivasta. Auringonpurkaukset ja ohi kulkevat aurinkokunnan planeetat tekivät tästä toiminnasta monimutkaisempaa, mutta niiden muutokset olivat ennalta aavistettavissa ja tietokoneohjelma voitiin laatia ottamaan ne huomioon. Mutta, kun kuvissa alkoi olla liikaa poikkeavuuksia, niin syntyi myös virheitä. YouTubesta löytyy videoita, joiden kuvissa näkyy ensin Auringon ohi kulkeva Saturnus, sitten se katoaa ja ilmestyy jälleen kuvaan uudelleen. Tämä on selvä osoitus siitä, että kuvia on manipuloitu ja NASAn edustajat ovat olleet kauhistuneita siitä, että tällaisia videoita on päässyt julkisuuteen. Tällä hetkellä Planeetta X saattaa näkyä missä kohtaa kuvaa tahansa, sillä satelliitit, Maapallo ja myös Planeetta X liikahtelevat nyt hyvin epämääräisesti. NASAn uusi käytäntö on nyt se, että kuvia lähettävät satelliitit pidetään tilapäisesti pois käytöstä, kun kuviin ilmestyy jotakin odottamatonta.

Voittehan te Zetat kertoa meille, että vuonna 2010 Planeetta X:n tilanteessa tulee tapahtumaan merkittäviä ja kriittisiä muutoksia.

Emme voi. Me emme voi paljastaa tapahtumien aikataulua millään tavoin, kuten olemme toistuvasti todenneet joka viikko.

Olisi suurenmoista, jos te Zetat voisitte antaa meille joitakin vinkkejä (apua!!) liittyen siihen, kuinka tavanomaisilla teknisillä taidoilla varustettu henkilö voisi rakentaa "vapaaenergialla" toimivan generaattorin (vaikkapa kestomagneettien avulla toimivan), siten että laite olisi valmiina auttamaan ihmisiä napasirtymän jälkeisessä maailmassa. Onko tällainen mahdollista? Te voisitte lähettää Nancyn ajatuksiin vaikkapa kuvia, piirustuksia tai ideoita. Tällä tavoin te voisitte auttaa monia ihmisiä ja ZetaTalkista tulisi välittömästi maailmankuulu. Vai eikö vielä ole aika, jolloin ihmiskunta voisi saada käyttöönsä tällaista teknologiaa?

Tämä ei ole mahdollista, koska tällaista laitetta ei käytettäisi ainoastaan yhteisökeskeisten ihmisten avuksi! Ilmeisestikin tällainen tieto auttaisi itsekeskeisiä ihmisiä ajamaan omaa etuaan ja me tarjoaisimme heille tällä tavoin apua omien päämääriensä toteuttamiseen. Ajattelepa tätä asiaa! Tästä käytännöstä ja säännöistä löytyy lisää tietoa ZetaTalkin perusosasta.

...

Miksi Planeetta X:ää ei ole nähty auringonpimennysten aikaan vuoden 2003 jälkeisenä aikana?

Siksi, että sekä avaruusmuukalaisten että Planeetta X:n läsnäoloon liittyen täytyy säilyttää epäilyksen elementti. Näin siksi, että jotkut ihmiset saattaisivat tulla hulluiksi, jos he eivät voisi enää kieltää sitä, että asiat eivät ole kuten ennen, jos auringonpimennyksen aikaan Kuu olisikin väärässä paikassa ja Planeetta X näkyisi sumeana kohteena taivaalla.

...

Olen kuullut Clif Highin kertoneen Auringon sävyn muuttuneen äskettäin ja olen samaa mieltä hänen kanssaan. Aiemmin Aurinko oli keltainen ja nyt se näyttää valkoiselta ja ajoittain sinertävältä. Haluaisin tiedustella Zetoilta sitä, että miksi Auringon sävy on muuttunut? Ovatko Auringon pohjois- ja etelänavan lähistöllä sijaitsevat auringonpilkut merkkejä siitä, että napasiirtymän tapahtuminen Maapallolla on lähellä?

Valon kulkiessa sumun läpi se hajaantuu. Samoin tapahtuu myös valon kulkiessa Planeetta X:n pyrstön läpi ja Aurinko näyttää valkoisemmalta. Maapallon ilmakehässä on monia Planeetta X:n pyrstöstä peräisin olevia kemikaaleja, jotka aiheuttavat valokehiä Kuun ja Auringon ympärille sekä aiheuttavat valaisevia pilviä ja muita poikkeavia ilmiöitä. Napasiirtymän tapahtumisen aikataulua ei voida päätellä Auringon pinnan muutosten perusteella.

...

Voisitteko kommentoida tällä viikolla avaruuteen lähetettyä ruskeita kääpiöitä ja kaksoisaurinkojärjestelmiä etsivää WISE-satelliittia? Tämän videon kohdassa 2:20 NASA:n edustaja myöntää, että tämän satelliitin avulla etsitään Planeetta X:ää tai ruskeaa kääpiötä: (http://www.jpl.nasa.gov/video/index.cfm?id=879)

NASAlla on koko ajan ollut suunnitelma siitä, mitä he kertoisivat kansalaisille silloin, kun Planeetta X:n läsnäolo alkaa olla niin ilmeinen, että sitä ei voi enää kiistää. Tämä oli heidän suunnitelmansa. He lähettivät avaruuteen infrapunaluotaimen ja löysivät sen avulla Planeetta X:n jo kauan sitten. Siellä se on ollut koko ajan ja ilmestynyt SOHO-satelliitin ottamiin kuviin aina silloin tällöin, mutta juuri nyt he kertovat löytäneensä sen!

...

Asun Los Angelesissa ja viime viikkojen aikana taivaalle on levitetty kemikaaleja tauotta. Koko taivas on nyt aivan valkoinen. Tiedän, että te sanoitte jokin aika sitten, että tästä toiminnasta ei aiheudu terveydellistä haittaa. Voitteko kertoa, että onko tämä kemikaali edelleen harmitonta? Ja voitteko kertoa myös, miksi kemikaalia levitetään taivaalle?

Kemiallista myrkyttämistä ei esiinny, vaikkakin se oli Bushin hallinnon alkuperäinen aikomus. Tällä hetkellä kemikaalivanojen levittämistoimintaa rahoittaa ja ohjaa varakas eliitti ja tämän toiminnan annetaan jatkua, koska kemikaalit auttavat pitämään Planeetta X:n poissa kansalaisten näkökentästä. Tämä asia on sekä vallanpitäjien että varakkaan eliitin intressien mukaista tällä hetkellä.

...

Tästä asiasta saattaa olla ollut kommentteja jo aiemminkin, mutta se on mielenkiintoinen seikka, että sekä Norjassa havaittu spiraali että Moskovan pyramidi-UFO nähtiin samana päivänä. Ehkäpä näiden kahden ilmiön välillä on jokin yhteys? Osoittiko Moskovan pyramidin kärki johonkin tiettyyn suuntaan? Se näytti hyvin "osoitinmaiselta". Jos Norjassa havaittu spiraali oli avautuva madonreikä, niin kulkiko sen kautta jotakin? Asteroidi? Olen utelias, sillä ehkäpä madonreikä avattiin, jotta muutoin Moskovaa uhannut asteroidi saatiin ohjattua muualle. ... Voimmeko me odottaa näkevämme lisää spiraaleita taivaalla ja jos voimme, niin missä päin maailmaa? Tai onko tulossa joitakin muita merkkejä taivaalla?

Norjassa nähty spiraali ei ollut madonreikä, vaan magneettinen pyörre, joka maadoittui keskikohdastaan, johon ilmestyi hohtava ruuvimainen kuvio. Ainoa yhteys tämän spiraalin ja UFOjen Moskovan ylle tuottaman holografin samanaikaisuudelle oli tavoite lieventää sitä järkytystä, jonka ensimmäisen magneettisen pyörteen ilmestyminen ja siitä otetut dramaattiset valokuvat aiheuttivat. Moskovan tetraedrin kärkien suunnalla ei ollut muuta merkitystä kuin se, että Moskovan asukkaita rohkaistiin katselemaan taivaalle ja ihmettelemään siellä näkyviä ilmiöitä, jotta ihmiset pystyisivät ottamaan paremmin vastaan sen telepaattisen viestin, jota UFOt heille lähettivät. Kyllä, taivaalla tullaan näkemään lisää spiraaleita sekä myös muita merkkejä, joista me emme halua tällä hetkellä kertoa tämän enempää.

...