Zetatalk: Nettikeskustelun aikana syntyneitä päivityksiä (20.4.2008) - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 20.4.2008, http://www.zetatalk.com/index/zeta449.htm , suomentanut Olli)

...

Voisivatko Zetat kommentoida missä määrin USA:n presidenttiehdokaskandidaatti Barack Obama on tietoinen aiemmissa USA:n presidentinvaaleissa tapahtuneista ääntenlaskentahuijauksista? Mitä hän tietää Maapallon asioista suuren varallisuutensa johdosta todella päättävästä tahosta? Onko todennäköistä, että edes osa USA:n asuntoluottokriisin piirissä olevista osakkeista tulisi kodittomien ja köyhien saataville Obaman ollessa presidenttinä?

Obama on kuullut huhuja ääntenlaskentahuijauksista ja seurannut monissa osavaltioissa järjestettyjä Diebold-äänestyslaitteille tehtyjä testejä, joiden johdosta monet osavaltiot ovat alkaneet käyttää myös äänestyslipukkeisiin perustuvaa ääntenlaskentaa ja muita lisävarmistuksia. Obamaa ei ole esitelty Maapallon asioista todella päättävälle taholle virallisesti tai epävirallisesti ja Obama on tietoinen suuren varallisuuden haltijan vaikutuksesta Maapallon asioihin vain siinä laajuudessa, että sellainen on olemassa. Tulee vielä koittamaan se päivä, jolloin Obama esitellään asioista todella päättävälle taholle ja se tulee antamaan Obamalle vastaukset moniin rahamaailmaan ja tiedotusvälineisiin liittyviin kysymyksiin. Tämä ei tule olemaan asia, joka saa Obaman ymmälleen, mutta hän ei voi kääntää sitä myöskään tavallisten kansalaisten eduksi. Asioista todella päättävä taho on tietoinen tästä eikä ole huolissaan tästä mahdollisesta uudesta kumppanuudesta. Uusi presidentti Obama tulee kohtaamaan monenlaisia haasteita ja ratkaisemaan ne monin uusin tavoin. Obama ei tule suosimaan varakasta yhteiskuntaluokkaa tai yrityksiä kuten Bushin hallinto on tehnyt. Obaman ratkaisut tulevat olemaan hämmästyttävän selkeitä ja yksinkertaisia. Kongressin ollessa demokraattienemmistöinen ja Obaman presidenttinä ei ole juurikaan esteitä uudenlaisten ratkaisujen toteuttamiselle.

...

Tiedän, että te olette sanoneet, että USA ei hyökkää Iraniin, mutta tämä aihe on ollut taas runsaasti esillä viime aikoina. Pitääkö edelleen paikkansa, että hyökkäystä ei tapahdu?

Taatusti varapresidentti Cheney ja tietyt tahot USA:n puolustusministeriössä haluaisivat hyökkäyksen tapahtuvan, mutta hyökkäyksen estävät mekanismit ovat moninaiset ja tehokkaat. Meidän ennusteemme ei ole muuttunut.

...

Mikä oli paavin USA:n vierailun tarkoitus? (http://www.yle.fi/uutiset/haku.php?action=page&id=282121&search=benedictus)

Kuten voidaan otaksua, niin paavin vierailun todellisella syyllä ei ollut mitään tekemistä julkisuudessa esitettyjen asioiden kanssa. Mistä asioista paavi ja presidentti Bushin kolmas klooni todella keskustelivat? Paavi oli yllättynyt presidentti Bushin vaihtumisesta kakkoskloonista kolmosklooniksi, koska hän ei ollut tietoinen siitä, sillä se tapahtui meidän ja Maapallon asioista suuren varallisuutensa avulla todella päättävän tahon toimesta. Kun paavi oli saanut tietoa kloonivaihdoksesta, hän esitti ensin Bushille vierailukutsun Vatikaaniin, mutta Bushin kieltäytyessä kutsusta paavi päätti lähteä itse USA:han. Paavin aiemmin Bushin kakkoskloonin kanssa solmimat sopimukset eivät enää ole voimassa! Nämä sopimukset ja tämä vierailu liittyivät paavin henkilökohtaiseen turvallisuuteen samalla tavoin kuin Britannian kuningattaren taannoinen USA:n vierailukin. Eurooppa on suhteellisen pieni ja USA suuri. Taatusti USA:ssa on paaville hyvin varustettu ja vartioitu turvapaikka, jonne voisi siirtyä tilanteen niin vaatiessa. Tämä varapresidentti Cheneyn aiemmin paaville antama lupaus on nyttemmin kumottu.

...

Venäläinen avaruuskapseli laskeutui äskettäin yli 400 kilometrin päähän suunnitellusta paikasta. Aiheutuiko tämä venäläisten tiedemiesten osaamattomuudesta, poikkeavista tuuliolosuhteista tai Planeetta X:n aiheuttamasta Maapallon vaappumisesta? (http://www.yle.fi/uutiset/haku.php?action=page&id=282522&search=sojuz)

Syynä oli Maapallon vaappumisliike osaltaan sen vuoksi, että se aiheuttaa äkillisiä ja ennakoimattomia tuulia. Tiedemiehet eivät vielä ota vaappumisliikettä huomioon laskelmissaan. Jos heidät pakotettaisiin tekemään se, asiasta aiheutuisi monia hämmentäviä kysymyksiä ja Planeetta X:n olemassaolosta ja tulevista Maapallon mullistuksista tietävien henkilöiden joukkoa pitäisi jälleen laajentaa. Asioista vaikenemiseen vannoutuneiden ihmisten joukko kasvaa kuitenkin koko ajan, mikä on yksi syy siihen, että totuus tulee julkisuuteen jossain vaiheessa.

...