Zetatalk: Otteita nettikeskustelun aikana syntyneistä päivityksistä (20.6.2009) - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 20.6.2009, http://www.zetatalk.com/index/zeta517.htm , suomentanut Olli)

...

Uusi viljapeltokuvio. (http://www.cropcircleconnector.com/2009/westkennettavenue/westkennettavenue2009.html)

Tämä on aito viljapeltokuvio eikä siis ihmisten tekemä. Sitä täydennettiin kahden päivän aikana, jotta saatiin parempi vaikutelma siitä, kuinka tilanne etenee ajan kuluessa. Me olemme selittäneet, että Planeetta X tulee olemaan kaikkien ihmisten nähtävissä viimeisinä napasiirtymää edeltävinä viikkoina. Tietenkin Planeetta X on jo nyt toisinaan nähtävissä Toisena Aurinkona tai pyrstöllisenä valopisteenä SOHO-satelliitin ottamissa kuvissa, mutta viimeisinä napasiirtymää edeltävinä viikkoina Planeetta X näkyy niin selvästi, ettei kukaan voi kiistää sitä. Planeetta X näkyy Auringon kokoisena kappaleena, joka lähestyy Auringon suunnasta. Ensivaiheessa se tulee näkymään epäsäännöllisenä juovikkaana ympyränä. Seuraavana päivänä sen pyrstökin näkyy jo selvästi. Kolmantena päivänä pyrstöstä erottuu selvästi kuiden muodostamat spiraalin muotoiset vanat, jollaiset näkyivät myös silloin, kun Planeetta X saapui aurinkokuntaan vuonna 2003 (www.zetatalk.com/teams/rogue/nancy30.htm)

...

Piakkoin tulee tapahtumaan auringonpimennys. Tarkoittaako tämä sitä, että pimennyksen aikana Planeetta X on paremmin näkyvillä ja monet ihmiset tulevat näkemään sen?

Tähän saakka toimintamalli on ollut se, että vastaavan kaltaisten pimennysten aikaan tilannetta on manipuloitu siten, että mitään ennakoidusta poikkeavaa ei ole annettu näkyä, jotta ne, jotka eivät osaa käsitellä tosiasioita, eivät järkyttyisi näiden poikkeavien havaintojen takia. Jossakin vaiheessa tämä käytäntö tulee tietenkin muuttumaan ja totuuden ANNETAAN tulla julki muutenkin kuin Maapallon vaappumisliikkeen muodossa tai siten, että Planeetta X esiintyy satunnaisesti ihmisten kuvaamissa videoissa tai SOHO-satelliitin ottamissa kuvissa. Mutta sitä me emme kerro, että missä vaiheessa tämä käytäntö tulee muuttumaan.

...

Haluaisin tietää, miksi Planeetta X näkyy vain yhdessä SOHO satelliitin ottamista monista kuvista? (http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/REPROCESSING/Completed/2009/c3/20090602/20090602_1518_c3_512.jpg). Onko mahdollista, että tällainen kuva on päässyt NASA:lta julkisuuteen vahingossa? Jos on näin, niin miksi he eivät ole korjanneet virhettään ja muokanneet kuvaa jälkikäteen?

Jos kuva pääsee lipsahtamaan julkisuuteen vahingossa, niin NASA ei uskalla vaihtaa sitä, koska tällainen toiminta saisi taatusti liikkeelle väitteitä siitä, että kuvia manipuloidaan ja tietoa pimitetään. Me olemme aiemmin maininneet, että kuvien käsittelyssä käytetään tietokoneohjelmia, jotka korvaavat kuvaan Planetta X:n sijaintipaikalle tavanomaista avaruutta kuvaavia pikseleitä. Tällä tavalla jokainen kuva "normalisoidaan" nopeasti ja kuvat voidaan julkaista niin nopeassa tahdissa kuin ihmiset odottavat ne julkaistavan. Mutta Planeetta X ei ole aina kuvassa siinä kohtaa, jossa nuo tietokoneohjelmat olettavat sen olevan. Kyse ei ole niinkään siitä, että Planeetta X siirtyisi nopeasti, vaan siitä, että itse SOHO-satelliitti liikkuu. Maapalloa kohti suuntautuu nyt monia erilaisia hiukkasvirtauksia, joiden olemassa oloa ihmiskunta ei enimmäkseen tiedosta ja avaruudessa olevat satelliitit joko väistävät näitä virtauksia tai virtaukset vetävät niitä puoleensa. Myös jotkut SOHO-satelliitin ottamia kuvia käsittelevät ihmiset ovat hämmentyneitä tai kyllästyneet asioiden pimittämiseen ja saattavat päästää muokkaamattomia kuvia lipsahtamaan julkisuuteen. Toimintalogiikka on siis se, että kun kuva on päässyt julkisuuteen tai epäillään, että joku on ehtinyt jo nähdä sen, niin on parasta jättää se sikseen.

...

Zetat sanovat, että he eivät saa antaa tarkkoja tietoja Planeetta X:n sijainnista ja napasiirtymän tapahtumisajankohdasta. Kuitenkin Zetojen selitys yhdelle äskettäiselle viljapeltokuviolle on paljolti tämän käytännön vastainen (http://www.zetatalk.com/newsletr/issue137.htm , http://www.cropcircleconnector.com/2009/yatesbury2/yatesbury2009b.html). ZetaTalkin sisältöön perehtyneet tietävät, että napasiirtymätapahtuma alkaa siitä, kun Planeetta X ja Maapallo asettuvat rinnakkain ja Maapallon magneettinen pohjoisnapa alkaa kallistua voimakkaasti Auringosta poispäin, minkä johdosta Maapallolla esiintyy kolme pimeää päivää. Tuon viljapeltokuvion selityksestä voidaan havaita hienovarainen vihje siitä, että napasiirtymätapahtumaketjun loppu on hyvin lähellä. Eikö tämä ole ristiriidassa Zetojen mainitsemien sääntöjen kanssa?

Esittämissäsi väitteissä ei ole mitään ristiriitaa. Viljapeltokuviot eivät kerro mitään niissä kuvattujen tapahtumien tapahtumisajankohdasta, joten kuvatut tapahtumat saattavat toteutua vasta vuosien tai jopa jo päivien kuluttua viljapeltokuvion ilmestymisajankohdan jälkeen. Myöskään meidän selityksemme Planeetta X:n kuiden tanssista ei ole millään lailla kytköksissä viljapeltokuviosta antamaamme selitykseen.

...

Eri puolilla maailmaa on viime aikoina esiintynyt poikkeuksellisen paljon UFO-havaintoja. Onko tälle ilmiölle joku erityinen syy?

Me ennustimme ZetaTalkin alkaessa, että UFO-havaintojen määrä tulee lisääntymään ja näin on tapahtunutkin. Me EMME kuitenkaan arvioineet sitä, kuinka nopeassa tahdissa näiden havaintojen määrä tulee lisääntymään, emmekä arvioi sitä nytkään. Toimimme näin siksi, että UFOjen näyttäytymisen lisääntyminen riippuu siitä, kuinka valmiita ihmiset ovat ottamaan ne vastaan siten, etteivät ne herätä liikaa levottomuutta. IHMISET määrittävät siis UFOjen näyttäytymisten lisääntymisen tahdin.

...

Jos napasiirtymä tapahtuu ennen vuoden 2010 loppua, niin oletan, että maanjäristykset ja muuta katastrofit lisääntyvät poikkeuksellisen paljon ennen kuin napasiirtymää edeltävät viimeiset viikot alkavat?

Me olemme jo useasti todenneet, että mainitsemamme keskeiset napasiirtymän läheisyyden ennusmerkit tulevat kaikki tapahtumaan yhden ja saman magneettisen vuosikolmanneksen aikana. Me olemme myös todenneet, että siihen mennessä, kun tämä tapahtuu, katastrofien aiheuttamia vahinkoja korjaavat pelastusryhmät ovat koko ajan ylityöllistettyjä. Tehkää näiden tietojen perusteella omat johtopäätöksenne.

...

Voitteko selittää tarkemmin, mitä tarkoitatte sillä, että "vuodenajat sekoittuvat toisiinsa"? Onko kyse siitä, että yhtenä päivänä on kesäinen sää ja seuraavana päivänä talvinen sää vai onko kyseessä nopeammat jopa tuntien aikana tapahtuvat muutokset?

Kylmää säätä kesällä siinä määrin, että sataa lunta. Lämpimiä säitä talvella siten, että ulkona tarkenee ilman takkia. Tämän tyyppisiä ilmiöitä, päiviä tai viikkoja kerrallaan. Muutokset ovat tuskin niin nopeita, että sää muuttuisi tunneittain.

...

Voisivatko Zetat kommentoida näitä äskettäin Amsterdamissa kuvattuja UFO-videoita? Ilmeisesti neljä eri henkilöä kuvasi samaa tapahtumaa. Kaikissa otoksissa näkyy matalalla leijuva paikallaan pyörivä kolmion muotoinen alus, joka kiihdyttää sitten nopeuttaan voimakkaasti. Onko kyseessä ihmisten rakentama alus? (http://www.youtube.com/watch?v=nPI5SbQPr1Y&eurl=http%3A%2F%2F)

Tämä on aito UFO-havainto. Hollanti tulee tietenkin olemaan veden vallassa napasiirtymän jälkeen ja jo sitä ennen napasiirtymää edeltävien viimeisten viikkojen aikana esiintyvän Maapallon voimakkaan vaappumisliikkeen vaikutuksesta. Hollantilaisia varoitetaan asiasta tällaisten UFOjen näyttäytymisten avulla.

...