Zetatalk: Ylitetty kynnys - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 21.5.2005, http://www.zetatalk.com/index/zeta220.htm , suomentanut Olli)

ZetaTalkin alkaessa vuonna 1995 oli ainoastaan hyvin vähän asioita, jotka tukivat siinä esitettyjä väitteitä, koska Maapallon muutokset olivat silloin vasta alkaneet. Meidän varoituksen sanoihimme alettiin suhtautua vakavammin, kun sääolosuhteet alkoivat muuttua yhä poikkeuksellisemmiksi ja rajummiksi, maanjäristysten ja tulivuorenpurkausten määrä alkoi lisääntyä asteittain koko maailman laajuisesti ja maailman johtajien käyttäytyminen alkoi noudattaa muinaisten ennustusten mukaista kaavaa kahteen leiriin jakautumisineen ja sodan uhkineen. Ihmiset alkoivat tähyillä Orionin tähtikuvion suuntaan nähdäkseen merkkejä meidän siitä suunnasta lähestyväksi väittämästämme planeetasta, joka tunnetaan monella eri nimellä kuten Nibiru, Marduk, Wormwood ja viimeksi nimellä Planeetta X. Maineikkaita meidän julkaisemiamme Planeetta X:n sijainnin koordinaatteja yritettiin epätoivoisesti tehdä naurunalaiseksi, kun täsmälleen meidän jo aiemmin mainitsemassamme taivaan kohdassa alkoikin näkyä himmeää valoa, jonka koko ja kirkkaus kasvoi ja joka liikkui meidän ennusteemme mukaisesti. Sitten alkoivat pienet koko maailman laajuiset maanjäristykset, joita esiintyi aina, kun Atlantin valtameren pohjassa oleva halkeama osoitti Maapallon pyöriessä kohti Auringon toiselta puolelta lähestyvää Planeetta X:ää tai suoraan siitä pois päin. Valkoisen Talon vallanpitäjät seurasivat tarkkaan sitä, mitä tapahtuisi meidän ennusteemme mukaisena päivänä, jolloin Planeetta X sivuuttaisi Maapallon. Tämä meidän ennusteemme mukainen sivuutuspäivä oli suunnilleen 15. toukokuuta vuonna 2003 ja juuri silloin USA:ssa toteutettiin laaja terrori-iskuharjoitus nimeltä TOPOFF, USA toteutti Irakissa operaation nimeltä 'Planeetta X' ja USA:n valmiustasoa nostettiin. Tämän hämäykseksi osoittautuneen päivämäärän jälkeisinä kuukausina useat ihmiset havaitsivat taivaalla dramaattisen Toisen Auringon ja punaista pölyä ilmakehässä ja maahan laskeutuneena.

Sitten alkoi odotus.

Kun vuosi 2003 vaihtui vuodeksi 2004, Planeetta X:n läsnäolosta oli todisteena ainoastaan Maapallon liikeradassa esiintyneet poikkeamat ja edelleen jatkuvat koko maailman laajuiset heikot maanjäristykset. Uutisissa ei juurikaan mainittu lisääntyneistä maanpinnan liikkumisen tai kompassien häiriöiden aiheuttamista onnettomuuksista eikä myöskään lisääntyneistä maanjäristysten ja tulivuorenpurkausten uhkista kuten esimerkiksi Yellowstonen alueella. Taivasta tarkastelevalle ja uutisia seuraavalle kansalle Planeetta X alkoi olla jo 'menneen talven lumia'. Oliko se kadonnut? Se ja Maapallo olivat asettuneet lukkiutuneisiin asemiin toisiinsa nähden. Planeetta X ajelehti painovoimakentässä, jossa siihen kohdistuvat Auringon veto- ja hylkimisvoimat olivat tasapainossa keskenään. Se ryömi eteenpäin Auringon keskustaa kohti kulkevia hiukkasvirtauksia vastaan ja toisaalta Auringosta lähtevät hiukkasvirtaukset työnsivät sitä eteenpäin samalla, kun se kieriskeli Auringon magneettikentässä. Maapallo oli joutunut Planeetta X:n edellä kulkevien pyörrevirtausten keskelle ja siinä näkyi merkkejä tämän lähestyvän jättiläisen aiheuttamasta jännitteestä, joka ilmeni napajäätiköiden lisääntyneenä sulamisena, muutoksina mannerlaattojen siirroslinjoissa ja kihisevinä tulivuorina. Mutta, kun tiedotusvälineiden suhtautuminen asiaan ei muuttunut, Planeetta X oli kansan mielissä jo ohi mennyt juttu. Planeetta X:stä hohtava valo ei suuntautunut nyt Maapalloa kohti kuten vuonna 2003, vaan se suuntautui nyt suoraan Aurinkoon. Ja Planeetta X:n valtava pyrstö oli nyt suuntautunut Aurinkoa kohti eikä ollut nyt näkyvissä kuten vuonna 2003.

Sitten tapahtui jotakin.

Vuoden 2004 lopun hurrikaanit ja pyörremyrskyt eivät olleet pelkästään ennätyksellisiä, vaan niiden raivokkuus ja lukumäärä olivat kaksinkertaisia edelliseen vuoteen nähden. Jos ne sai aikaan kasvihuoneilmiö, niin mikä oli se sysäys vuosien 2003 ja 2004 välillä, joka aiheutti tämän hyppäyksen? Pian tämän jälkeen ja ilman geologien selitettävissä olevaa syytä Intiaa ja Australiaa yhdistävä mannerlaatta kohosi reveten pitkin Sumatran rannikkoa ja aiheutti lomailualueilla tsunamin, jonka vaikutuksia tiedotusvälineet eivät voineet jättää huomioimatta. Tulivuorien aktiivisuus oli saavuttanut tason, jota ei voinut enää kuvailla sanalla 'normaali' ja tätä lisääntynyttä magman liikettä ei todellakaan voinut selittää aiheutuvaksi kasvihuoneilmiön lämmittämästä ilmasta. Lisäksi sääolosuhteet olivat usein muuttuneet niin oudoiksi ja mahdottomiksi ennustaa, että meteorologitkin olivat ymmällään. Vuoden 2004 keväästä vuoden lopulle saakka kaikkien näkemä maamerkki, Kuu, kiersi Maapalloa usein sellaisessa kohdassa taivasta, jossa sitä ei ollut koskaan aiemmin havaittu. Iltaisin Kuuta katselemaan tottuneet ihmiset panivat merkille sen oudon sijainnin, mutta tiedotusvälineissä ei mainittu sanallakaan tästä hämmästyttävästä ilmiöstä. Oli saavutettu kynnys, jolloin kadunmies havaitsi, että kaikki ei ollut normaalia ja että hänelle ei kerrottu totuutta asiasta. Asioihin epäilevästi suhtautuvat saattoivat havaita asioiden salailu- ja peittelytoiminnan alkaneen rakoilla ja 'Lopun aikojen' koittaneen. Mutta monille ihmisille kysymysten määrä vain kasvoi.

Mitä tämä lisääntyvä tietoisten ihmisten määrä vaikuttaa tulevaisuuteen ja asioiden salailu- ja peittelytoiminnalle? Illallispöytäkeskustelut perheenjäsenten ja ystävien kesken, työmatkoilla tapahtuvat keskustelut ja internetin keskustelukanavilla käytävät keskustelut tulevat johtamaan ainoaan kaikki nämä muutokset selittävään vastaukseen. Se ei ole ilmakehää lämmittävä kasvihuoneilmiö. Se ei ole Auringon aktiivisuus, vaikkakin se on ollut runsasta, mutta silti normaalien vaihteluvälien rajoissa. Vastaus voi olla ainoastaan aurinkokunnassa läsnä oleva gravitatiivinen ja magneettinen voima, joka nähtiin vuonna 2003 Toisena Aurinkona ja jonka voimavaikutus nykii Maapalloa. Koska tähän lisääntyneeseen tietoisuuteen reagoimisen tapa riippuu pelkästään ihmisten toiminnasta, me emme ryhdy tässä vaiheessa arvailemaan lopputulosta. Mutta kansalaiset eivät enää nuku ja tuskin enää nukahtavat uudelleen, vaikka asioiden salailu ja peittely jatkuisikin. Se kynnys on nyt ylitetty.