Zetatalk: Nettikeskustelun aikana syntyneitä päivityksiä (21.6.2008) - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 21.6.2008, http://www.zetatalk.com/index/zeta459.htm , suomentanut Olli)

...

Israel jatkaa sotarummun takomista Iranin suuntaan. Onko kyse vain mahtailusta vai toivovatko he edelleen voivansa saada aikaan kriisin?

Israel on pannut merkille sen asian, että Bushin hallinto on vallassa enää vain muutaman kuukauden ajan. Israel ja Bush/Cheney ovat lukemattomia kertoja yrittäneet keplotella USA:n armeijan kahnaukseen Iranin kanssa. Mikään näistä yrityksistä ei kuitenkaan ole onnistunut. Nyt israelilaiset otaksuvat tämän epäonnistumisen lisäksi epäonnistumista myös Irakin operaatiossa. He eivät tiedä, millainen tulevaisuus tulee olemaan Obaman ollessa USA:n presidenttinä. Niinpä he mahtailevat ja uhkailevat Irania näyttäen "kuinka mahtavia he ovat". Iran ei kuitenkaan tästä hämmenny, vaan he suhtautuvat asiaan tyynesti.

...

Tietääkö useampi Euroopan valtio Planeetta X:stä nyt kuin muutama vuosi sitten? Jos ei, niin ovatko EU:n jäsenmaiden hallitukset tietoisia siitä, että kaikki ei ole ennallaan?

Kuten olemme maininneet, useimmille valtionpäämiehille on kerrottu, että viimeaikaiset Maapallon muutokset kuten lisääntyneet maanjäristykset ja poikkeavat sääolosuhteet aiheutuvat aurinkokunnan sisäosissa olevasta ylimääräisestä planeetasta. Heille on kerrottu, että suurin huolen aihe on väestön mahdollinen panikointi ja että tämä planeetta tulee poistumaan paikalta aiheuttamatta sen suurempaa mullistusta Maapallolla. Siihen saakka, kunnes he tajuavat, että heille on valehdeltu, he pysyvät vaiti ja laativat toimintasuunnitelmia tulvien, sadonmenetysten tai sähkömagneettisten häiriöiden aiheuttamien sähkökatkosten kaltaisten tilanteiden varalle. Kun tämä tieto välitetään, se tehdään sellaisella tavalla, että tilanteen vakavuutta korostetaan. Tähtitieteilijöiden joukossa Planeetta X:n läsnäoloa pidetään kansalliseen turvallisuuteen liittyvänä asiana ja huhut siitä, että jotkut "onnettomuuksien" uhrina menehtyneet tähtitieteilijät oikeasti murhattiin, koska he eivät suostuneet vaikenemaan asiasta, motivoivat muita yhteisön jäseniä vaikenemaan asiasta. Tilanne on aika lailla samanlainen myös valtionpäämiesten ja heidän avustajiensakin kohdalla. On huhuja siitä, että jotkut ovat ostaneet maa-alueita turvallisilta seuduilta, rakentaneet suurilla tarvikevarastoilla varustettuja bunkkereita ja hankkineet kakkosasuntoja syrjäisiltä seuduilta. He tekevät omakohtaisia valmistelujaan. He tietävät, mitä on tulossa!

Missä vaiheessa muutos on nyt Zetojen arvion mukaan edistymässä asteikolla 1-10 (, kun heidän ennusteensa vuoden lopun tilanteeksi on 6) ottaen huomioon muun muassa Kiinan ja Japanin maanjäristykset ja USA:n poikkeavat sääolosuhteet ja tulvat?

Vuosihan on vasta alkanut! Muutosaste on nyt ehkä noin 4 tai 4+. Muistakaa, että arviomme sisälsi myös sosiologiset muutokset kuten talouden alamäen, sadonmenetykset ja kodittomuuden. Myös nämä ilmiöt ovat vasta alkaneet lisääntyä.

...

Eikö NASA edelleenkään tiedä Planeetta X:n tarkkaa sijaintia, vain ovatko he saaneet siitä tietoa satelliittiensa ja luotaintensa avulla?

NASA tiirailee Planeetta X:ää monesta suunnasta luotainten, avaruusaseman ja myös Hubble-teleskoopin avulla, ellei sitä tarvitse suunnata liian lähelle Aurinkoa. He tietävät Planeetta X:n sijainnin ja arvioivat sen seuraavia liikkeitä. He eivät kuitenkaan osaa laskea Planeetta X:n tulevia liikkeitä eli sekä 270 asteen kierähdyksen etenemistä vaiheeseen, jossa Planeetta X:n magneettinen pohjoisnapa osoittaa suoraan Maapalloa kohti, tai kuinka nopeasti Planeetta X lähestyy Maapalloa. Kaikki heidän matemaattiset mallinsa ovat osoittautuneet virheellisiksi. Kaikki heidän teoriansa ovat osoittautuneet hyödyttömiksi. Niinpä he ovat muiden ihmisten tavoin odottavalla kannalla.

Viime viikolla oli puhetta siitä, että Maapallo on siirtymässä pois kahdeksikon muotoisesta vaappumisliikkeestä. Onko uusi liikehdintä enemmän edestakaista ja tulee johtamaan lopulliseen kallistumiseen?

Kahdeksikon muotoinen vaappumisliike jatkuu mutta sen lisäksi tulee toinen kahdeksikon muotoinen liike. Itse asiassa tulee kehittymään enemminkin sysäys ja vastakimmoke kuin sysäys ja sitä jonkin ajan päästä seuraava vastaliike. Nancy on jo huomannut, etteivät kaikki hänelle lähetetyt havainnot enää sovi yksinkertaiseen kahdeksikkoliikkeeseen, mutta hänen täytyy vielä hahmottaa tämä uusi liikehdintä kokonaisuudessaan. Se on monimutkainen ja aikaavievä tehtävä, mutta lopulta uusi kuvio kyllä hahmottuu. Te voitte auttaa Nancya lähettämällä hänelle Auringon sijaintiin liittyviä havaintojanne varustettuna tarkoilla päivämäärä-, kellonaika- ja sijaintitiedoilla.

Voisivatko Zetat kommentoida tätä viljapeltokuviota? (Furze Knoll, raportoitu 20.6.2008, http://www.cropcircleconnector.com/2008/furze/furze2008.html )

Kaikki tämän yhteenkytkeytyneeltä jin-jan-symbolilta tai kenties äärettömyyttä kuvaavalta symbolilta näyttävän viljapeltokuvion nähneet ovat ymmärtäneet sen olevan hyvin merkityksellinen. Mitä ulkoreunalla olevat "simpukankuoret" tarkoittavat ja miksi siellä on juuri 25 pistettä? Jälleen kerran tämäkin viljapeltokuvio kuvaa Maapallon kahdeksikon muotoista vaappumisliikettä, jonka Nancy on niin hyvin dokumentoinut vuosina 2004-2005 ja joka on havaittu taas vuosina 2007 ja 2008. Laskemalla 25 kuukautta eteenpäin ajankohdasta 20.6.2008 päädytään heinäkuun lopulle vuonna 2010. Käyttäkää tätä tietoa sitten millä tavalla tahansa!

...

Kun asuntoluottokriisiin liittyen nyt on tehty monia petossyytöksiä ja pidätyksiä, niin voimmeko toivoa, että myös pankkialan rikolliset saadaan kiikkiin? Kun tämä näyttää nyt olevan kehityssuunta, niin voisivatko Zetat kertoa, kuinka kauan tällaisten pidätysten jälkeen talousjärjestelmä pysyisi toiminnassa?

Asuntoluottoihin liittyvien petospaljastusten avulla yritetään vain sälyttää ongelmia jonkun kontolle, jottei Bushin hallinto joutuisi tulilinjalle. Tietenkin he tiesivät tällaista tapahtuvan ja tietenkään he eivät puuttuneet siihen. Jos kriisi olisi puhjennut aiemmin, niin Bushin hallinto ei olisi tehnyt mitään ja syylliset olisivat päässeet pälkähästä. Mutta viime aikoina lukemattomiin Bushin hallinnon aikaisiin rikoksiin osallistuneet alkavat olla hermostuneita ja niinpä syntipukkeja on alettu etsiä. Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan tule mullistamaan talousjärjestelmää.

...

Viime aikoina internet, televisio ja muut tiedotusvälineet ovat tulvineet USA:n armeijan mainoksia. Olen nyt 21-vuotias ja juuri oman ikäisteni suosikkisivustoni ja suosikkikanavat ovat tulvillaan näitä mainoksia ja minusta tuntuu, että nuorempikin ikäluokka on heidän kohteenaan. Onko värvättyjen määrä pudonnut nollaan? Armeija vaikuttaa epätoivoiselta.

Jep! Ja yleisten kutsuntojen järjestäminenkin on mahdotonta.

...

Johtuuko tämä epätavallinen auringonpilkkujen vähyys jollakin lailla Planeetta X:stä? ( http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2008/06/the-sunspot-mys.html )

Edellisen Auringon syklin aikana Auringon aktiivisuus oli epätavanomaisen korkea ja ihmiskunnan tiedemiehet ennustivat tämän nykyisen syklin olevan vieläkin aktiivisempi. Edellisen syklin aikana Planeetta X oli sivuuttamassa Aurinkoa ja sen magneettinen pohjoisnapa osoitti Aurinkoa ja sen magneettista etelänapaa kohti. Me totesimme, että sellainen Planeetta X:stä aiheutunut Auringon aktiivisuus oli vain pinnalla tapahtuvaa kuohuntaa. Nyt Planeetta X:n magneettinen pohjoisnapa osoittaa Auringosta poispäin, kun Planeetta X on noussut planeettojen kiertoratojen tasolle ja on suorittamassa ensimmäistä 270 asteen kierähdystään. Näin ollen Planeetta X:n magneettinen etelänapa osoittaa Aurinkoa kohti ja se imee magnetismihiukkasia ja vähentää näin auringonpurkausten aktiivisuutta. Kaikki ihmiskunnan tiedemiesten tästä Auringon syklistä tekemät ennusteet ovat menneet totaalisesti pieleen ja ne on yritetty unohtaa. Sellainen on ihmisten ego, väärässä jälleen.

Jos Planeetta X:n asukkailla on ollut teknologiaa jo tuhansien vuosien ajan, niin kuinka he eivät ole saastuttaneet planeettaansa asumiskelvottomaksi?

Vaikkakin monet kolmannen ulottuvuuden asukkaat tuhoavatkin kotiplaneettansa asumiskelvottomaksi, niin tätä ei suinkaan tapahdu aina. Planeetta X on enimmäkseen veden peittämä ja siinä on vain vähän mannerta. Siirtolaisasukkaina Anunnakit eivät voi antaa väestömääränsä kasvaa liiaksi, koska silloin he kuolisivat nälkään, kuten aiemmin onkin tapahtunut. Niinpä he ovat oppineet rajoittamaan väestömääräänsä, kuten Kiinakin tekee. Muutaman kerran Anunnakit ovat olleet hyvin lähellä kuolla sukupuuttoon ja siten he ovat oppineet vaalimaan selviytymisensä kannalta tärkeää ympäristöään. Maapallolla on paljon luonnonvaroja eikä saastumisella ole vielä ollut maailmanlaajuisia vaikutuksia, vaikkakin niitä tulisi ilmenemään seuraavien 100 vuoden aikana, ellei napasiirtymää tapahtuisi, kuten me olemme jo aiemmin todenneet.

...