Zetatalk: Ei paluuta menneeseen - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 21.08.2003 , http://www.zetatalk.com/index/zeta22.htm , suomentanut Olli)

Missä vaiheessa kansa lakkaa uskomasta mihinkään vallanpitäjien selitykseen niille ilmiöille, joita he ovat nähneet tapahtuvan viimeksi kuluneiden kuukausien aikana? Kun vallanpitäjät kerran ovat alkaneet salailla asioita ja valehdella ja jatkaneet tätä edelleen, heidän on entistä vaikeampi myöntää valehdelleensa ja alkaa selitellä asioita. Niinpä heidän kannaltaan parempi vaihtoehto on jatkaa salailua ja valehtelemista ja toivoa parasta. Salailun ja valehtelemisen jatkamista puoltavat seuraavat seikat:

 1. Planeetta X saattaa vain kulkea ohi aiheuttamatta napasiirtymää, jolloin ei ole mitään tarvetta selitellä asioita, koskaan. Itse asiassa Planeetta X:n rata on sellainen, että se näyttäisi vievän Planeetta X:n sen Auringon ja maapallon välissä olevan kohdan ohi, jossa Planeetta X luultavasti aiheuttaisi tuhoa. Tämä näkökanta on ollut lisääntyvässä määrin salailun jatkamisen kannattajien peruste nykyisen toimintatavan jatkamiselle.
 2. Jos napasiirtymä tapahtuu, niin selviytyjillä on niin paljon muuta puuhaa, etteivät he muista, että heille on valehdeltu, vaan he olisivat tyytyväisiä huomatessaan vallanpitäjien selviytyneen hengissä ja he palaisivat tuttuun toimintamalliin työskentelemään vallanpitäjien hyväksi. Tämä näkökanta edellyttää, että vallanpitäjät selviytyvät napasiirtymästä hyvin siten, että tavaroiden omistaminen tulee korvaamaan hyödyttömän rahan omistamisen ja tutut kuviot voisivat käynnistyä uudelleen. Ne, jotka muistaisivat tapahtumia edeltäneet olosuhteet ja vallanpitäjien aiemmat valheet, eliminoitaisiin, historia kirjoitettaisiin uudelleen ja siten nykyisten valehtelijoiden elämä uudessa maailmassa olisi helppoa.
 3. Minkä tahansa yksittäisen valheen myöntäminen johtaisi niin monen muunkin valheen myöntämiseen, että sen jälkeen kansa ei luottaisi vallanpitäjiin eikä heidän puheisiin enää lainkaan. Niinpä vallanpitäjillä ei juurikaan ole halua edes aloittaa puhua totta.

Salailun ja valehtelun myöntämistä ja totuuden kertomista kansalaisille puoltavat seuraavat seikat:

 1. Saattaa olla tulossa pitkähkö aikajakso, jolloin kansalle on selvää, että kaikki ei ole kohdallaan. Ei ole paljoakaan merkitystä sillä, että selitettiinpä tätä sitten Planeetta X:nä, asteroidiparvena tai radaltaan poikenneena Mars-planeettana. Kansalle täytyy antaa jonkinlainen selitys tai muuten he tuntevat, aivan oikeutetusti, että kukaan ei johda toimintaa ja lakkaavat luottamasta vallanpitäjien hallintoon. Tässä vaiheessa vallanpitäjät ovat juuri siinä ongelmallisessa tilanteessa, jota he alun perin pelkäsivät ja halusivat välttää.
 2. Mitä kauemmin totuuden kertomista viivytellään sitä vaikeampaa on selittää tätä viivyttelyä ja sitä enemmän kansan keskuudessa herää epäilyksiä. Millä seikoilla viivyttelyä perusteltaisiin? Vallanpitäjät eivät tienneet asiasta? He eivät olleet varmoja, mistä on kysymys? He halusivat varmistaa kaikkien turvallisuuden ennen kuin kertoisivat asiasta? Mikään näistä selityksistä ei kelpaa kansalle, joten mitä nopeammin asia heille kerrotaan sitä parempi.
 3. Minkä tahansa hallintokoneiston osan, sotavoimien ja tiedotusvälineiden toiminta ja hallintokoneistoa ylläpitävien verojen keruu edellyttävät yhteistyöhaluista kansaa. Kansa, joka ei luota hallintokoneistoon, ei ole yhteistyöhaluinen kansa, ei ennen napojen siirtymää eikä sen jälkeenkään.

Onko jo nyt saavutettu tämä ajankohta, josta ei enää ole paluuta menneeseen? Jo kauan sitten, vaikkakin vallanpitäjät puhuvat siitä vieläkin aivan kuin se olisi olemassa oleva vaihtoehto, tulevaisuuden asia. He olettavat, että kansa käyttäytyy kuin lampaat, ovat tietämättömiä ja odottavat toimintaohjeita välinpitämättömiltä vallanpitäjiltä ja toimivat niiden mukaan. Vallanpitäjät aliarvioivat kansan tietoisuuden tason ja olettavat, että kansa hyväksyy mukisematta vallanpitäjien heille antamat valmiit selitykset eikä pohdi asioita sen enempää vaan on tyytyväinen heille järjestettyyn televisioviihteeseen. Vallanpitäjät olettavat, ettei kansalla ole minkäänlaista kykyä aavistaa vaaraa ja huomata sitä, etteivät vallanpitäjät kiinnitä lainkaan huomiota kansalaisten mielestä tärkeisiin asioihin. Näin menetellen vallanpitäjät ovat jo nyt paljastaneet kansalle salailevansa asioita! Aurinko on poikkeuksellisen kirkas, punaista pölyä ajelehtii ilmassa, äärimmäiset sääolosuhteet jatkuvat eikä loppua ole näkyvissä, maankuori vavahtelee ja talouselämä on lamassa koko maailman laajuisesti. Vallanpitäjillä ei näytä olevan minkäänlaista suunnitelmaa näiden asioiden varalle paitsi se, että he jättävät ne huomiotta. Tällainen toiminta kertoo selvästi siitä, että:

 1. vallanpitäjät tietävät asiasta ja ovat tietoisesti valinneet olla kertomatta siitä kansalaisille
 2. vallanpitäjät eivät puhu asiasta kansalle, koska tavallisia veronmaksajia ja kansalaisia varten ei ole laadittu minkäänlaisia pelastussuunnitelmia
 3. koska vallanpitäjät tietävät asiasta, he ovat todennäköisesti laatimassa pelastautumissuunnitelmaa itselleen
 4. välinpitämättömyys taloudellisia ongelmia kohtaan ja samanaikainen panostaminen öljyntuottajavaltioiden miehittämiseen ja hallintaan osoittaa, että tämä vallanpitäjien suunnitelma on kansainvälinen useita valtioita koskeva suunnitelma
 5. kun vallanpitäjät eivät kiinnitä huomiota nyky-yhteiskunnan tilaan vaan antavat sen rapistua, he todennäköisesti odottavat lähitulevaisuudessa tapahtuvan jotakin vieläkin tuhoisampaa
 6. jos lähitulevaisuudessa on tapahtumassa jotakin noin tuhoisaa eikä kansalaisia varoiteta siitä, niin vallanpitäjät eivät ole sen parempia kuin tavalliset murhamiehet ja kansalaisten tulisi kohdella heitä samoin.

Näin ollen, jos vallanpitäjät kerran pelkäävät sitä, että kansalaiset eivät enää pitäisi heitä johtajinaan, heidän ei tarvitse enää huolehtia tästä asiasta. Tämä piste on jo saavutettu. Meidän tarvitsee tuskin sanoa sitä, että napasiirtymän jälkeen, kun nykyiset vallanpitäjät odottavat, että kansalaiset ottavat heidät lämpimästi vastaan, he tulevat saamaan täysin toisenlaisen vastaanoton. Vallanpitäjät saattavat yhtä hyvin nousta avaruussukkulaan ja yrittää suunnata kohti Marsia, koska heidän elämänsä tulevaisuuden maapallolla ei ole sen parempaa. Tuomittuja joka tapauksessa.