Zetatalk: Falcon-varikon räjähdys - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 21.10.2006, http://www.zetatalk.com/index/zeta330.htm , suomentanut Olli)


Voisitteko kommentoida Bagdadissa sijaitsevalla USA:n armeijan varikolla tapahtunutta suurta räjähdystä? Armeija ja tiedotusvälineet vaikuttavat salailevan vahinkojen laajuutta.

(http://www.tbrnews.org/Archives/a2547.htm: "... Lokakuun 10. päivän iltana Irakin vastarintaliikkeen joukot ampuivat USA:n armeijan suurinta Irakissa sijaitsevaa tukikohtaa, 13 km Bagdadin vihreältä vyöhykkeeltä etelään sijaitsevaa "Falconia", kranaatinammuksin ja raketein ... Hyökkäyksen aikaan varikolla oli majoittuneena noin 3000 sotilasta ja varikko oli täynnä ammuksia, polttoainetta, panssarivaunuja ja ajoneuvoja ... Kun tulipalo saatiin sammutettua lokakuun 11. päivän aamuna, pääasiassa sen takia että koko varikko oli tuhoutunut, alueelta havaittiin nousevan ilmaan yhdeksän suurta amerikkalaista kuljetuskonetta, joissa oli selkeät punaisen ristin merkit ... Iskussa kuolleita raportoitiin olleen yli 300, vakavasti loukkaantuneita 165 ja lievemmin loukkaantuneita 39 ...")

Irakin sodan tapahtumat ovat alusta alkaen olleet ihmisten omissa käsissä ja niinpä meidän on ollut mahdotonta antaa tarkkoja ennusteita sodan kulusta. Kuitenkin me olemme jo alusta alkaen ennustaneet, että USA:n maaperällä tehtäväksi aiotut terrori-iskut eivät tule onnistumaan, tuki Irakin sodalle tulee häviämään kokonaan ja että sota tulee pitkittymään ja epäonnistumaan. Me ennustimme jo kuukausia sitten, että todennäköisin kehityssuunta Irakin sodassa tulee olemaan USA:n joukkojen julkisuudelta piilossa tapahtuva vetäytyminen ja Irakin jakautuminen - tosiasia, jota kokeneet republikaanisen puolueen neuvonantajatkaan eivät enää kiistä. Vaikkakin asia on ihmisten omissa käsissä, me ennustamme, että kehitys Irakissa tulee olemaan sellainen kuin se olisi ollut jo aiemmin, elleivät Britit olisi aikanaan jakaneet maata keskenään taisteleviin osiin. On julkisesti tiedossa oleva asia, että Britit ryhmittelivät Irakissa sunnit, shiiat ja kurdit yhteen siten, ettei maasta tulisi riittävän vahvaa taistelemaan länsivaltojen hallintaa vastaan. Afganistan tulee palaamaan Talibanin hallintaan, kuten on jo nyt selvästi nähtävissä, ja Bin Laden on voitokas.

USA:n armeija ei enää noudata Bushin tai Rumsfeldin käskyjä, mutta ei halua julkisesti uhmata Bushia, koska näin tehden sen täytyisi selittää toimintaansa kansalaisille. Koska Bush jatkaa järkähtämättömästi totutulla linjallaan, mihin tämä tilanne tulee johtamaan? Joukkojen julkisuudelta piilossa tapahtuva vetäytyminen Irakista noudattaa samaa toimintalinjaa kuin mitä on tähän mennessä noudatettu kiistämällä jatkuvasti kasvavat miestappiot. Ei uutisointia joukkojen kotiuttamisesta, vääristeltyä tietoa joukkojen sijoittelusta ja tyhjiksi jätetyistä vihollisen miehitykselle vapaista asemista. Asian todellista tilaa peitellään väittämällä Irakin poliisin tai koulutettujen joukkojen ottaneen alueen menestyksekkäästi hallintaansa, vaikka todellisuudessa USA:n joukot ovat vain poistuneet alueelta ja jättäneet sen vapaaksi riistaksi. Sekä Irakissa että Afganistanissa USA:n joukot ovat vihamielisten joukkojen ympäröiminä, sillä alueen asukkaat eivät halua heidän olevan siellä, kuten kyselytutkimukset ja kansalaisten USA:n joukkoja vastaan suunnatulle väkivallalle antama tuki osoittaa. Kun Maapallon muutokset vaativat USA:n joukkojen vetämistä kotiin, missä heitä kipeästi tarvitaan, joukkojen vetäytyminen Irakista tulee nopeutumaan ja asiasta raportoidaan vain paikallisissa tiedotusvälineissä, jolloin asia ei saa liian suurta painoarvoa kansainvälisissä tiedotusvälineissä, vaikkakin Internetissä totuus kerrotaan.

Me varoitimme jo aiemmin, että Irakissa tulee tapahtumaan jokin todella kauhistuttava onnettomuus ja että Maailmojen Neuvostolla saattaa olla jotakin tekemistä tämän onnettomuuden suhteen. Falcon-varikolla tapahtunut räjähdys oli todellakin asia, jollaiseen USA:n armeija ei ollut varautunut, koska heidän käsityksensä mukaan varikko oli hyvin vartioitu ja kaikki vihollisjoukot poistettu sen ympäristöstä. Jos äärimmäisen turvallisena pidetty tärkein Irakissa sijaitseva ammusvarasto voidaan muuttaa tulihelvetiksi yllättäen USA:n armeija niin täydellisesti, että kenenkään ei virallisesti tiedotettu kuolleen tai loukkaantuneen iskussa, vaikka on itsestään selvää, että satoja sotilaita menehtyi välittömästi, niin saako tällianen isku USA:n armeijan lamaantumaan? Falcon-varikon tuho osoittaa selvästi sen, että mikään alue Irakissa ei ole turvallinen USA:n joukoille - ei edes Bagdadin "vihreä vyöhyke", jossa Bushin hallinnon jäsenet ovat usein vierailleet julkisuutta kalastellen. Jos aivan Bagdadin eteläpuolella sijaitseva suojattu varikko ei ollut turvallinen, niin onko "vihreä vyöhyke" turvallinen? Tullaanko "vihreä vyöhyke" evakuoimaan rakettitulituksen alaisena, jolloin ilmaan nousevat lentokoneet ja helikopterit ovat helppoja maaleja, kun pako maata pitkin ei ole mahdollinen? Paljonko "vihreällä vyöhykkeellä" on tällä hetkellä joukkoja, jotka eivät uskalla sieltä poistua, vaikka varapresidentti Cheney väittääkin Irakin tilanteen olevan paranemaan päin?

Bushin hallinnon yritykset haalia itselleen Lähi-idän öljyvarojen hallinta ovat epäonnistuneet. Irakissa koetut vastoinkäymiset ovat tehneet mahdottomaksi USA:n armeijan hyökkäyksen Iraniin tai Venezuelaan. Itse asiassa USA:n armeija on niin suuttunut Bushille ja hänen päämäärilleen, etteivät he enää edes kuuntele Bushia tai hänen asiamiehiään. Onko Maailmojen Neuvosto ollut osallisena tässä kehityksessä? Epäilemättä, mutta ainostaan estämällä Bushin hallintoa saavuttamasta onnistumisia. He estivät joukkotuhoaseiden viemisen Irakiin. He estivät USA:n maaperällä tehdyt terrori-iskut, koska sellaisten toteutuminen olisi antanut lisäpontta Bushin levittämälle propagandalle ja valheille. He estivät selkeästi Bushin suunnitelmissa olleen Irakin vaalien äänestystuloksen peukaloimisen siten, että vaalien lopputulos antoi Irakin shiiaenemmistölle valta-aseman. Näin menetellen he edesauttoivat Irakin jakautumista, koska uusi hallinto antoi kurdeille autonomian omalla alueellaan ja määräsi äskettäin Etelä-irakin shiiojen hallintaan. Pohjois- ja Etelä-Irakin öljykentät ovat nyt kurdien ja shiiojen hallinnassa raivostuneiden sunnien harmiksi.

Viimeaikaisissa Irakin tilanteen ratkaisemista käsittelevissä keskusteluissa on nostettu esille se vaihtoehto, että Bushin täytyy ehkä palauttaa Irakin vahvat johtajat valtaan ja unohtaa demokratia. On puhuttu jopa siitä, että palautettaisiin takaisin valtaan taatusti elossa oleva oikea Saddam Hussein - ei siis se televisioidussa väärennetyssä oikeusistunnossa oleva kopio. Tämä olisi mahdollista vain siinä pienessä osassa Irakia, joka on Saddamille uskollisten sunnien hallinnassa, eikä näin ollen antaisi Bushille hänen himoitsemiensa öljykenttien hallintaa. Ovatko viime aikaiset tapahtumat lannistaneet Bushin jo niin, että hän on valmis myöntämään tappionsa Irakissa? Ei vielä, mutta vastarintaliikkeen onnistuminen Falcon-varikon iskussa on selkeä osoitus siitä, mitä on tulossa. USA:n joukot evakuoitiin Vietnamista niiden ollessa ystävällismielisellä alueella Etelä-Vietnamissa. Irakissa USA:n joukot ovat vihamielisellä alueella, josta ne saatetaan joutua evakuoimaan hyvin nopeasti, mikäli evakuointi on ollenkaan mahdollista! Milloinka väkivaltaisuudet tulevat laajenemaan tähän mittakaavaan, kun vastarintaliikkeen joukot ovat jo nyt niin hyvissä asemissa, että jopa vartioidut ammusvarikot ovat niille helppoja kohteita? Kysymys pitäisi paremminkin muotoilla siten, että mikä estää väkivallan laajentumisen tähän mittakaavaan? Tätä asiaa pohtivat parhaillaan teltoissaan ne vastarintaliikkeen jäsenet, jotka ovat jo pitkään yrittäneet häätää USA:n miehitysjoukot pois Irakista.