Zetatalk: Ilmeinen tarkkuus - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 22.12.2004, http://www.zetatalk.com/index/zeta189.htm , suomentanut Olli)

ZetaTalkin alkuaikoina me esittelimme käsitteen 'epäilyksen elementti', jonka käyttämisen avulla on mahdollista se, että ne ihmiset, jotka eivät pysty käsittämään avaruusolioiden läsnäoloa, voivat tuntea olonsa siedettäväksi, vaikka kiistävätkin kaiken. Jos heillä ei olisi muuta tietä löytää ratkaisua epämukavaan olotilaansa, se johtaisi siihen, että he hyökkäisivät voimakkaasti niitä ihmisiä kohtaan, jotka puhuvat lämpimään äänensävyyn avaruusolioiden vierailuista, omista UFO-havainnoistaan tai siitä mitä tämä kaikki merkitsee ihmiskunnalle. Tällainen hyökkäävä käytös on pakotie sille, että paniikki kääntyisi sisäänpäin ja johtaisi vakavaan masennukseen, itsemurhaan tai hulluuteen. Tämä pakotie mahdollistaa sen, että sellainen ihminen, joka ei pysty käsittämään sitä, että Maapallolla käy ulkoavaruudesta tulevia erinäköisiä ja -kokoisia paljon ihmistä älykkäämpiä vierailijoita, voi kieltää kaiken tämän olemassaolon. Heillä voi olla omia totuuksiaan, joihin he voivat turvautua ja väittää, että kaikki on kuten ennenkin. Roswellin tapahtumien jälkeisinä vuosikymmeninä suurien joukkojen yhtäaikaisesti tekemiä UFO-havaintoja on ollut vähän ja valokuvina esitetyt todisteet UFOista ovat kiistanalaisia. Tämä on edelleen vallitseva tilanne. Vallanpitäjät levittävät edelleen selityksiä, jotka ovat vastakkaisia ilmeisten todisteiden kanssa ja näin tällaisia selityksiä kaipaavat ihmiset saavat haluamansa. Nämä ihmiset voivat edelleen elää sopusoinnussa sen käsityksensä kanssa, että ihminen on maailmankaikkeuden keskipiste ja ainoa älyllinen olento. Niille, jotka ovat riittävän voimakkaita ihmisiä tunnustamaan tosiasiat, todisteiden paljous on musertava ja niiden kumoamista yrittävien pelokkaiden ihmisten ponnistelut vaikuttavat heistä säälittäviltä.

Kuinka 'epäilyksen elementti' auttaa ihmiskuntaa valmistautumaan tulossa oleviin luonnonmullistuksiin ja kuinka Maailmojen Neuvosto pitäisi sitä yllä? Miksi Maailmojen Neuvosto ei tekisi niin, kun sen vaihtoehtona olisi kiistämättömien Maapallon muutosten aiheuttama suunnaton paniikki, joka johtaisi poikkeustilan julistamiseen tämän paniikin taltuttamiseksi ja sitä kautta satojen miljoonien ihmisten surmaamiseen omien itsekin paniikkia ja valtansa menettämistä pelkäävien vallanpitäjiensä toimesta. Kuinka tämä poikkeaa siitä paniikista, jota vallanpitäjät tulevat kokemaan viimeisinä päivinä ennen suurimpia mullistuksia? Mikä on näiden välinen ero? Kuolema tilanteessa, jossa ihminen on tehnyt rauhan itsensä kanssa, hyvästellyt läheiset ja tehnyt kaiken voitavansa muiden auttamiseksi, on täysin erilainen kuin kuolema, joka tapahtuu äkillisessä kauhun tilanteessa, hylkäämisen tunteiden vallassa ja huolestuneena siitä, että ei voi auttaa muita apua tarvitsevia.

Monta muutosta on tapahtunut valtarakenteissa eri puolilla maailmaa niiden viimeksi kuluneiden kuukausien ja vuosien aikana, jolloin Planeetta X:n läsnäolo on päättäväisesti kiistetty huolimatta siitä, että monet ihmiset ovat nähneet häivähdyksiä 'toisesta auringosta' ja Kuu on ajoittain ollut selkeästi väärässä paikassa ja väärässä asennossa taivaalla. Kukaan vallanpitäjä ei enää usko ja odota pääsevänsä pakoon mullistuksia Marsiin tai Kuun pimeällä puolella oleviin luolastoihin. Kukaan ei myöskään enää oleta, että maanalaiset pakoluolastot olisivat turvallisia. Kukaan ei oleta, että kommunikointi satelliittien tai matalataajuisten maa-aaltojen välityksellä olisi jatkossakin mahdollista. Yhä suurempi osa vallanpitäjistä tajuaa, että heidän kohtalonsa ei eroa yhtään muiden ihmisten kohtalosta. Me olemme sanoneet, että poikkeustilaa ei tultane julistamaan, ellei ole tiedossa napasiirtymän tarkkaa päivämäärää, koska poikkeustilan ylläpitäminen pidemmän aikaa on vaikeaa. Niinpä kun ei ole tarkkaa päivämäärää, niin ei tule olemaan poikkeustilaakaan, mutta jos 'epäilyksen elementti' poistetaan kokonaan, niin poikkeustila tultaisiin julistamaan ilman tietoa tarkasta päivämäärästäkin hetkellä, jolloin vallitsee suunnaton paniikki ja siten myös paniikkia taltuttavat toimenpiteet olisivat äärimmäisen räikeitä kuten kadulla liikkuvien ihmisten silmitöntä ampumista ja ihmisjoukkojen taltuttamista lentokoneilla levitettävän kaasun avulla. Voiko paniikkia syntyä vain ihmisjoukkojen keskuudessa? Vallanpitäjät ovat ihmisjoukkoja alttiimpia paniikille, koska he pelkäävät muutakin kuin Maapallolla tapahtuvia mullistuksia. He pelkäävät valtansa menettämistä ja niiden ihmisten raivoa, joille he ovat valehdelleet.

Verratkaapa tätä edellä esitettyä tulevaisuudennäkymää siihen, että pidetään yllä 'epäilyksen elementtiä' samalla kun maailma havahtuu pikku hiljaa siihen, että Planeetta X on totta ja että lopun ajat ovat käsillä ja ihmiset alkavat valmistautua tulevia tapahtumia varten. Poikkeustilan julistamista haluavien joukot hajaantuvat ja heidän käskyläisensä eivät ole valmiita noudattamaan käskyjä orjallisesti. Poikkeustilan julistamisen todennäköisyys pienenee, koska totuus on jo yhä lisääntyvässä määrin levinnyt ihmisten keskuuteen ja he tietävät jo tulossa olevista mullistuksista. Melkein jokaisessa kulttuurissa on kansantaruja ja perimätietoa, joka antaa viitteitä tulevista tapahtumista ja tosiasiat ovat aina vain selvemmin havaittavissa niille, jotka haluavat niitä tarkastella. Niinpä jatkuva 'epäilyksen elementin' läsnäolo sallii ihmisten tehdä juuri niitä asioita, joita Maailmojen Neuvosto toivoo heidän tekevän - päätöksiä siitä, että uhrautuako auttaakseen toisia vai jatkaa edelleen itsekeskeisellä polulla, valmistautua jättämään läheisille hyvästit, minkä tekemättä jättäminen johtaisi myöhemmin kummitteluun ratkaisua avoimiksi jääneisiin asioihin etsivänä henkiolentona sekä toimintasuunnitelmien laatimista niiden kohdalla, jotka ovat päättäneet selviytyä mullistuksista tarkoituksenaan auttaa apua tarvitsevia mullistuksien jälkeisenä aikana. Jos Maailmojen Neuvosto haluaa Maapallon ihmisillä olevan tämän mahdollisuuden, mitä se tekisi välttääkseen kiistattoman varmuuden siitä, että kaikki ei ole kuten on totuttu ja että vallanpitäjät salailevat asioiden todellista tilaa?

Mitä kaiken tämän toteuttaminen vaatii olennoilta, jotka ovat riittävän älykkäitä matkustamaan silmänräpäyksessä maailmankaikkeuden halki, siirtymään ulottuvuudesta toiseen, hallitsemaan gravitaatiota ja matkustamaan ajassa taaksepäin? Me olemme todenneet, että planeettojen radat määräytyvät hiukkasvirtausten ja Auringon hiukkaspyyhkäisyjen vaikutuksesta. Ihmiskunnankin tunteman aurinkotuulen kaltaiset Auringosta lähtevät hiukkaset pitävät planeetat radoillaan, Aurinkoa kohti virtaavat gravitaatiohiukkaset vetävät planeettoja Aurinkoa kohti ja Auringosta poispäin syöksyvät hiukkaset pitävät nämä samat planeetat sopivan etäisyyden päässä Auringosta hiukkasten ruuhkautumisen aiheuttaman hylkimisvoiman vaikutuksesta. Luuletteko, että Neuvosto ei pysty ohjailemaan näitä hiukkasvirtauksia tai Maapallon huojunnan aiheuttavaa magnetismia tai taivuttamaan valoa haluamaansa suuntaan? Ajatelkaapa asiaa vielä uudemmankin kerran!