Zetatalk: Otteita nettikeskustelun aikana syntyneistä päivityksistä (23.5.2009) - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 23.5.2009, http://www.zetatalk.com/index/zeta511.htm , suomentanut Olli)

... On liikkeellä sähköpostiviesti, jossa väitetään Mars-planeetan näkyvän pian todella suurena taivaalla (lähes Kuun kokoisena). Ymmärtääkseni kyseessä on selkeä yritys sekoittaa punaiset planeetat Mars ja Planeetta X toisiinsa. (http://news.yahoo.com/s/space/20090520/sc_space/marshoaxcirculatesbigasthemoon)

Tämä sama ilmiö esiintyi vuonna 2003, koska silloinkin ihmiset tekivät havaintoja Toisesta Auringosta. Nyt vuonna 2009 tämä sama viesti on laitettu liikkeelle uudelleen samasta syystä. Kuitenkaan Auringon noustessa tai laskiessa Toisen Auringon näkevät ihmiset eivät hämmenny tällaisesta viestistä. Tällainen totuutta väistelevä toiminta saa ihmiset kyllästyneiksi ja niinpä viestien lähettäjiä kohtaan tulee todennäköisesti kohdistumaan vastareaktio, kun totuus alkaa tulla kansalaisten tietoon. Kansalaiset muistavat tällaiset yritykset eivätkä suhtaudu viestien levittäjiä kohtaan lempeästi.

Haluan tietää Nibiru-planeetan sijaintikoordinaatit. Haluan aloittaa oman tutkimukseni. Ehkä olette jo aiemmin vastanneet tähän kysymykseen.

Tätä asiaa me emme ole ainoastaan selittäneet jo useaan kertaan, mutta asian pitäisi myös olla itsestään selvä. Nibiru näkyy videolla, jossa esiintyy Toinen Aurinko (http://www.youtube.com/watch?v=7tnn04NOkLg) Auringon oikealla puolella. Eli Nibirua kannattaa siis etsiskellä näkyvän Auringon oikealla puolella. Kanavamme Nancy on myös sisällyttänyt SOHO- ja LASCO -satelliittien ottamia kuvia viikoittaisiin uutiskoosteisiinsa (http://www.zetatalk.com/newsletr/issue130.htm). Oletko jo tutkinut näitä?

...

Oletan, että tällä viikolla liikkeellä ollut uutinen GPS-paikannusjärjestelmän mahdollisista toimintahäiriöistä on yksi yritys selittää Planeetta X:n pyrstön aiheuttamia häiriöitä? (http://www.uusisuomi.fi/raha/60559-%E2%80%9Dromahdus-lahella%E2%80%9D-navigaattorisi-lakkaa-pian-toimimasta)

Me olemme todenneet, että ihmiset voivat odottaa satelliittien toiminnan häiriintyvän Planeetta X:n pyrstön vaikutuksesta. Lisäksi olemme todenneet, että Maapallon vaappumisliikkeen voidaan odottaa aiheuttavan häiriöitä GPS-järjestelmän toimintaan. Koska tehtyjen mittausten perusteella Maapallon vaappumisliikkeen on todettu voimistuneen ja Maapallon ja Planeetta X:n välisen etäisyyden olevan pienenemässä, vallanpitäjät ovat päättäneet alkaa julkaista omia keksittyjä selityksiään järjestelmien toiminnan häiriintymiselle. On esitetty, että auringonpurkaukset voivat aiheuttaa häiriöitä sähkönjakeluverkostolle, vaikka Auringon aktiivisuuden on tällä hetkellä todettu olevan erittäin alhainen. Tämä varoitus GPS-järjestelmän toiminnan häiriintymisestä on naurettava, varsinkin kun sen syyksi on mainittu se, että USA:n ilmavoimat ovat käyttäneet määrärahojaan väärin ja järjestelmä on päässyt rapistumaan. USA:n puolustusministeri on varannut todella valtavia rahasummia GPS-järjestelmän ylläpitoon ja GPS-järjestelmä on niin tärkeä väline armeijalle, että sen toiminnan häiriintymiseen ei suhtauduttaisi välinpitämättömästi. Tällaisen uutisen laatijat olettavat ilmeisesti kansalaisten olevan tyhmiä.

...

Zetat ovat useaan otteeseen maininneet, että Planeetta X:n läsnäolon virallinen julkistaminen ei olisi kansalaisten etujen mukaista, koska vallanpitäjät reagoisivat asiaan omalla tavallaan. Kuitenkin Venäjällä esitettiin tällä viikolla Planeetta X:ää käsittelevä televisio-ohjelma. Voisivatko Zetat kommentoida tätä asiaa?

Venäjä on ollut jo pitkään Planeetta X:n olemassa olon julkistamisen eturintamassa. Me olemme todenneet, että USA:n ja muiden Planeetta X:n olemassa olon salailuun ja peittelyyn osallistuvien valtioiden saattaa olla pakko myöntää Planeetta X:n läsnäolo, mikäli asia vuotaa julkisuuteen jollakin tavalla. Sellaisessa tapauksessa valtiot tulevat yksi toisensa jälkeen paljastamaan asian.

...

Kumpi tapahtuu aiemmin, talousjärjestelmän luhistuminen vai muutama pimeä päivä ja niitä seuraava poikkeuksellisen kirkkaana näkyvä Aurinko?

Viimeisinä napasiirtymää edeltävinä viikkona tapahtuvilla asioilla ja talousjärjestelmän muutosten ajoituksella ei ole mitään tekemistä keskenään. Nämä asiat kulkevat kumpikin omaa polkuaan. Talousjärjestelmän muutokset määräytyvät ihmisten toiminnasta ja ne voivat edetä monella vaihtoehtoisella tavalla. Kuten olemme selittäneet, niin napasiirtymää edeltävien viimeisten viikkojen tapahtumat tapahtuvat saman magneettisen vuosikolmanneksen aikana ja magneettiset vuosikolmannekset päättyvät joulu-, huhti- ja elokuussa. Aluksi esiintyy aiempaa voimakkaampaa Maapallon vaappumisliikettä, jota seuraa Maapallon voimakas kallistuminen vasemmalle, kolme pimeää päivää, kuusi päivää jolloin Aurinko näyttää nousevan lännestä, sitten Maapallo kulkeutuu lähemmäs Planeetta X:ää, jolloin Planeetta X näkyy Maapallolle yhtä suurena kuin Kuu tai Aurinko. Sen jälkeen Maapallon pyörimisliike hidastuu ja lopulta pysähtyy 5,9 vuorokauden ajaksi, jonka jälkeen tapahtuu yhden tunnin kestävä napasiirtymä. Kun viimeisten napasiirtymää edeltävien viikkojen tapahtumat alkavat, niin talousasioilla ei ole enää mitään merkitystä.

...

Internetissä on useita videoita, joissa näkyy Nibiru (tai Planeetta X). Onko Planeetta X jo aloittanut kierähdyksensä aurinkokunnan sisäosissa?

Kuten me olemme selittäneet, Planeetta X kulkee lähes viivasuoraa rataa eikä kierrä Aurinkoa kuten muut planeetat tekevät. Planeetta X saapui aurinkokunnan sisäosaan vuonna 2003 ja on siitä lähtien ryöminyt Auringon ohi. Maapallolta katsottuna Planeetta X näkyy aina Auringon oikealla puolella ja useimmiten se peittyy Auringon valokehän alle. Syy siihen, että äskettäin Planeetta X on tullut paremmin havaittavaksi Toisena Aurinkona, on se, että Planeetta X on nyt hieman kauempana Auringosta ja auringonvalo voi heijastua Planeetta X:ää ympäröivästä valtavasta pölypilvestä Maapalloa kohti. Maapallon eteneminen kiertoradallaan pysähtyi joulukuussa 2003, jonka jälkeen Maapallo on siirtynyt radallaan taaksepäin syyskuuta vastaavaan paikkaan. Planeetta X on sijainnut vuodesta 2003 lähtien käytännöllisesti katsoen Maapallon ja Auringon välissä, mutta se on noussut planeettojen kiertoratojen tasolle ja alkanut kallistaa magneettista pohjoisnapaansa poispäin Auringosta. Tästä syystä Maapallolla on alkanut esiintyä aiempaa enemmän tulipalloja eli Planeetta X:n pyrstöstä peräisin olevia kivenlohkareita ja siksi myös Maapallon magneettikenttään kohdistuu häiriövaikutusta, vaikka Auringon aktiivisuus on minimissään.

...

Olen yrittänyt havaita Toista Aurinkoa, mutta en ole onnistunut. Olen käyttänyt hitsarin suojalaseja, joiden kanssa Aurinko näkyy hyvin, mutta sen lähistöllä oikealla puolella ei näy mitään. Haluaisin tallentaa Toisen Auringon videolle, jotta voisin näyttää sen muillekin. Mitä teen väärin? Onko ongelma maantieteellisessä sijainnissani, Teksasin osavaltion eteläosassa?

Toinen Aurinko näkyy lähes poikkeuksetta Auringon noustessa ja laskiessa, kun punainen valo taipuu siten, että molemmat Auringot näyttävät todellista suuremmilta. Auringon nousun ja laskun hetkellä Aurinko näyttää isommalta oranssilta pallolta, koska painovoima saa muutoin Maapallon ohi kulkeviakin valonsäteitä Auringon ympäriltä taipumaan katsojan silmiin. Muina vuorokaudenaikoina punaiset valon aallonpituudet eivät ole hallitsevina. Liian voimakas suodatin suodattaa pois Planeetta X:n kautta heijastuvan valon, vaikka päästääkin suoraan Auringosta tulevan valon lävitseen. Tätä toteamustamme ei pidä kuitenkaan tulkita kehotuksena katsoa Aurinkoa ilman asianmukaista suojausta. Suosittelemme tarkastelemaan tilannetta juuri Auringon noustessa tai laskiessa, koska silloin valo taipuu siten, että Toinen Aurinko on parhaiten havaittavissa.

...

Tutkijat ovat löytäneet 47 miljoonaa vuotta vanhan fossiloituneen apinan luurangon, jonka kerrotaan olevan yksi puuttuva osanen ihmisen kehityshistoriassa. Onko kyseessä todellinen ihmisen esi-isä? (http://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/60606-evoluution-puuttuva-linkki-loytyi)

Kyllä. Yksi monien joukosta.

...