Zetatalk: Ansaittu johtajuus - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 23.9.2005, http://www.zetatalk.com/index/zeta241.htm , suomentanut Olli)

Me olemme korostaneet, että napasiirtymän aikana ja sen jälkeen johtajuus täytyy ansaita, koska todelliset kriisit asettavat valtavan haasteen mahtailevien johtajien kyvyille. Tämän vallanvaihdon aikana asiat eivät suju kitkattomasti, kuten voi kuvitellakin asian olevan, sillä itse itsensä valtaan asettaneet vallanpitäjät eivät halua mielellään luopua vallasta. Niille, joiden mielestä termi 'itse itsensä valtaan asettaneet' ei ole sopiva kuvaamaan vaaleilla valittuja tai muiden ylentämiä johtajia, me suosittelemme seuraavien tosiasioiden tutkiskelua.

Kuinka ihmisestä tulee vaaleilla valittu virkamies? Vedetäänkö heidät väkisin esiin heidän omasta vastustelustaan huolimatta? Tuskinpa vaan. Sen sijaan he kiertelevät ja julistavat omaa erinomaisuuttaan äänekkäästi! Kauan ennen vaaleja, ennen kuin kansalaiset edes tietävät heidän nimeään, he vihjaavat kollegoilleen, että he voisivat ryhtyä ehdokkaaksi, voisivat olla loistava ehdokas ja mitä kaikkea he voisivatkaan tehdä yhteisen hyvän eteen, jos heidät valittaisiin. He mielistelevät kuulijakuntaa puheissaan. Kansalaisille kerrotaan, että tavallinen kadunmies hyötyy, oikeudenmukaisuus toteutuu, vääryydet oikaistaan ja ongelmat ratkaistaan, koska ehdokkaalla on suuri sydän ja johtamiseen tarvittavat taidot eikä hän voi enää vain seurata sivusta tätä nykyistä ahdinkoa. Tietenkin on olemassa myös joitakin poliitikkoja, jotka tämän todella tekevätkin ja heidän aikaansaannoksensa sekä ennen ehdokkuuden julkistamista että sen jälkeen ovat selvä osoitus tästä. Mutta suurin osa poliitikoista on itsekeskeisiä ja tekevät selväksi niille, jotka voivat auttaa heitä nousemaan valtaan, että he tulevat hyvittämään tämän saamansa avun. Tutkikaamme George W. Bushin menneisyyttä yhtenä esimerkkinä. Hän poseeraa ja yrittää muotoilla sanansa oikein edistääkseen öljyteollisuuden parissa työskentelevien ystäviensä etuja. Pelastiko hän nuoruudessaan kissanpentuja tai auttoi mummoja ylittämään katuja? Tuskinpa, ennemmin hän räjäytteli sammakoita ilotulitteilla.

Näin ollen, kun koittaa aika, että johtajuuden täytyy olla ansaittu, vain hyvin harva poliitikko täyttää tämän vaatimuksen.

Kuinka voi varmistaa ylennyksen tai nimityksen virkaan? Edellä esitetty toimintatapa pätee jossain määrin, mutta vallanhaluinen ja itsestään tunnetun tekevä henkilö toimii toisenlaisella taktiikalla. Ehkäpä hänellä ei ole puhujan lahjoja tai hän ei pysty valehtelemaan päin naamaa ja siten hän ei ole poliitikkoainesta. Mutta hännystelijänä hän voi menestyä ja niinpä hän tekee heti alusta alkaen selväksi sen, että mikään ei tule estämään häntä toimimasta hänet ylentämään tai nimittämään pystyvien etujen mukaisesti. Työtoverit ovat hämmästyneitä nähdessään kaikkein kyvyttömimpien yksilöiden ylenettävän samalla, kun kyvykkäät asetetaan avustaviin tehtäviin, jotka 'sattumalta' tukevat juuri ylennettyjä kyvyttömiä yksilöitä. Kyvyttömät ovat käyttäneet aikansa liikkumalla tilaisuuksissa, joissa he voivat tavata asioista päättäviä ihmisiä, ja he ovat myötäilleet heidän sanomisiaan ilman yhtään poikkipuolista sanaa ja muovanneet omat käsityksensä vastaamaan täysin asioista päättävien ajatusmaailmaa. Tämän liehittelyjakson aikana kyvyttömät luopuvat avoimesti kaikista mahdollisista tämän ajatusmaailman kannalta ongelmallisista moraalisista käsityksistään tehdäkseen selväksi sen, että pohjimmiltaan he ovat moraalittomia ja halukkaita myymään sielunsa liittoutuakseen asioista päättävien kanssa. Pitäisikö siirtää varoja eläkerahastosta huippujohtajien palkkojen korotuksiin? Kyvyttömät eivät pysty kommentoimaan asiaa kyllin nopeasti. Heidät ylennetään.

Niinpä, kun koittaa aika, jolloin johtajuuden täytyy olla ansaittu, lähes kaikki nykyiset yritysjohtajat ja korkea-arvoiset virkamiehet eivät täytä tätä vaatimusta.

Luonnollinen hyväsydämisten ihmisten johtajuus kehittyy toisella tavalla. He eivät nouse esiin kilvoittelemalla johtopaikoista, koska he ovat liian kiireisiä ratkoessaan ympäristönsä todellisia ongelmia. Samalla kun viralliset johtajat käyttävät aikansa johtopaikkojen, seremonioiden ja päivällisten kalasteluun ja pitävät huolellisesti järjestettyjä haastatteluja, jotta kansa saisi heistä juuri halutunlaisen käsityksen, todelliset johtajat ovat töissä. Otetaanpa esimerkiksi kaksi rakennusfirmassa työskentelevää miestä. Hyväsydäminen luonnollinen johtaja ymmärtää mitä ryhmän täytyy tehdä ja jos jollakulla ryhmän jäsenellä on ongelmia, hän auttaa niiden ratkaisemisessa. Niinpä hän on liian kiireinen notkuakseen toimistossa tehdäkseen kasvonsa tunnetuksi niille johtajille, jotka voisivat ylentää hänet. Ehkäpä firman omistaja kuulee juttuja siitä, että tämä hyväsydäminen kaveri saa hommat sujumaan ja ylentää hänet samoin kuin toisen kunnianhimoisen tyypin, joka käyttää aikansa vain tuodakseen itseään esiin. Mutta todennäköisemmin tämä kunnianhimoinen tyyppi järjestää asiat niin, että kyvykkäästä luonollisesta johtajasta tulee hänen alaisensa. Oletetaanpa, että tulee jonkinlainen alueellinen katastrofi. Luonnollinen johtaja auttaa muita enemmän kuin hänen työtoverinsa. Kunnianhimoinen tyyppi, joka ei ole tehnyt edes omia hommiaan puhumattakaan siitä, että olisi tarjoutunut auttamaan muita vapaaehtoisesti, notkuu edelleen toimistossa ja mainostaa itseään hyvänä projektinvetäjänä seuraavaan firman saamaan suureen tilaukseen. Näin ollen luonnollista johtajaa eivät tunne muut kuin hänen työtoverinsa ja ystävänsä. Hän on liian kiireinen tehdäkseen nimeään tunnetuksi tai jahtamaan johtopaikkoja.

Mitä tapahtuu, kun olosuhteet alkavat napasiirtymän alla muuttua yhä enemmän kaaosmaisiksi, kuten Maapallolla parhaillaan tapahtuu? Mahtipontisten yksilöiden oman kyvykkyytensä väitteet tyhjiksi osoittavien jatkuvien katastrofien aiheuttaman luonnollista johtajuutta kohti siirtymisen lisäksi on käynnissä myös 'mestausprosessi', jollaisen me olemme maininneet olevan käynnissä Bushin hallinnon syrjäyttämiseksi. Tämä 'mestausprosessi' tekee selväksi sen, että Bush ja hänen joukkionsa ovat kyvyttömiä, valehtelijoita ja sekaantuneet skandaaleihin siinä määrin, että he ovat kelvottomia johtajia jopa rauhallisina aikoina, jolloin tällaiset johtajat yleensä pystyvät peittämään oman kyvyttömyytensä. Normaalisti pyrkyreiden korvautuminen todellisilla luontaisilla johtajilla tapahtuu seuraavasti:

  1. Virallinen kunnianhimoinen johtaja tuo itseään esille jaellen käskyjä, pitäen puheita tai esiintyen muulla tavoin julkisuudessa.
  2. Katastrofaalisia ongelmia alkaa kasaantua yhä enemmän eivätkä pyrkyrijohtajat pysty korjaamaan niiden vaikutuksia.
  3. Kansa kääntyy luontaisten johtajien puoleen ensin paikallistasolla ja laajemmalti sitä myötä, kun tieto näiden luontaisten johtajien olemassaolosta kiirii laajemmalle.
  4. Kyvyttömät pyrkyrijohtajat hyökkäävät äänekkäästi luontaisten johtajien kimppuun uhkaillen heitä ja saattavat yrittää alistaa heidät itsensä alaisiksi.
  5. Siinä määrin kuin luontaiset johtajat jättävät tässä vaiheessa jo epäsuosioon joutuneet pyrkyrijohtajat huomiotta, he jatkavat johtajina. Jos luontaiset johtajat antavat alistaa itsensä, alkaa uusi kierros, jossa tilanne jatkuu tällaisena niin pitkään, kunnes luontainen johtaja kyllästyy saamiinsa käskyihin ja kieltäytyy toimimasta alaisena.
  6. Pyrkyrijohtajat tiivistävät piiriään ja haalivat ympärilleen ne, jotka uskovat heidän sanansa. Tämä piiri pienenee sitä mukaa kuin pyrkyrijohtajien vaikutusvalta kutistuu. Lopulta piiriin kuuluu enää vain raivostuneita pyrkyrijohtajia, jotka karjuvat käskyjä toisilleen ja uhkaillen toisiaan samalla kun heidän määränsä vähenee jatkuvasti itsemurhien, sairauskohtausten ja sydänkohtausten tuloksena.