Zetatalk: Tanssipartnerit - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 24.1.2004 , http://www.zetatalk.com/index/zeta62.htm , suomentanut Olli)

Maa-planeetta sopeutui Planeetta X:n lähestymiseen syyspäivän tasauksen jälkeen kohottautumalla noin 7 astetta ylöspäin kiertoradallaan. Tämä liike siirsi Maapallon magneettisen etelänavan lähestyvän Planeetta X:n magneettisen pohjoisnavan yläpuolelle siten kuin magneetit haluavat tällaisessa kohtaamistilanteessa asettua. Tämän liikkeen havaitsivat ne monet henkilöt, jotka viitsivät tarkkailla niitä paikkoja horisontissa, joista Aurinko nousi ja laski ja jotka uskoivat omiin havaintoihinsa eivätkä vallanpitäjien vakuutteluihin, että kaikki olisi normaalia. Koska Planeetta X lähestyi 32 asteen kulmassa sitä pistettä Maapallon kiertoratatasolla, jossa sivuutus tapahtuisi, tämä Maapallon siirtyminen ylöspäin asetti Maapallon ja Planeetta X:n muodostamat magneetit 25 asteen kulmaan toisiinsa nähden. Tämä tilanne jatkui koko syksyn aina talvipäivän seisaukseen saakka. Talvipäivän seisauksen aikaan Planeetta X alkoi nousta lähemmäs Maapallon kiertoratatasoa kohti pistettä, joka sijaitsee Maapallon ja Auringon välissä siten, että Maapallo alkoi asemoitua magneettisesti lisääntyvässä määrin Planeetta X:n mukaisesti aikaisemman Auringon mukaisesti asemoitumisen sijaan.

Magneetit haluvat ensisijaisesti asemoitua vastakkaiset navat toisiaan vastaan. Jos ne eivät voi asemoitua näin, ne asemoituvat samansuuntaisiksi. Jos ne eivät voi asemoitua näinkään, niin pienemmän magneetin navat kallistuvat suuremman magneetin vastakkaisia napoja kohti. Niinpä, kun Planeetta X lähestyi kauempaa Auringon magneettisen etelänavan alapuolelta, Planeetta X:n magneettinen pohjoisnapa osoitti kohti Auringon magneettista etelänapaa, mutta ei kallistunut sitä kohti ennen kuin Planeetta X:n magneettinen pohjoisnapa ohitti Auringon magneettisen etelänavan. Kun Planeetta X kulki edelleen ylemmäs, sen magneettiset navat palasivat jälleen samansuuntaisiksi Auringon magneettisten napojen kanssa. Maapallo, pienempänä magneettina, reagoi tähän 'tanssipartnereiden' muutokseen seuraavasti:

  1. Loppusyksystä 2003 alkaen Maapallolla on rekisteröity säännöllisesti toistuvia koko planeetan laajuisia järistyksiä aina, kun Atlantin valtameren pohjassa oleva halkeama, joka itsekin on erillinen magneetti Maapallon kuoressa, osoitti Planeetta X:ää kohti tai täysin siitä poispäin. Niinpä kun Planeetta X lähestyi Auringon toiselta puolelta Orionin/Härän tähtikuvion suunnasta loppukeväällä ja kesällä 2003, näitä planeetan laajuisia järistyksiä rekisteröitiin, kun Atlantin valtameren pohjassa oleva halkeama osoitti Aurinkoa kohti tai täysin siitä poispäin. Tämä Planeetta X:n magneettinen ote kohdistui ensisijaisesti Atlantin valtameren pohjassa olevan halkeaman eteläosaan, koska Planeetta X lähestyi Aurinkoa 32 asteen kulmassa Maapallon kiertoratatasoon nähden.
  2. Niinpä kun Planeetta X ei tarttunut ainoastaan Maapallon magneettiseen etelänapaan vaan myös Atlantin valtameren pohjassa olevaan halkeamaan, Planeetta X oli tullut osalliseksi Maapallon ja Auringon väliseen magneettiseen tanssiin. Kun Planeetta X nousee lähemmäs Maapallon kiertoratatasoa ja asettuu magneettisesti Auringon viereen samansuuntaisesti, se kallistuu tilapäisesti kohti Aurinkoa siten, että Planeetta X:n magneettinen pohjoisnapa kallistuu kohti Auringon magneettista etelänapaa. Maapallon eteläiset alueet, jotka ovat Planeetta X:n magneettisen pohjoisnavan otteessa, siirtyvät ensin samoin tähän suuntaan. Niinpä Maapallon magneettinen pohjoisnapa siirtyi tammikuun alussa tilapäisesti Islantia kohti.
  3. Mutta jatkaen siirtymistä kohti Maapallon kiertoratatasoa, vaikkakin hitaasti, pisteeseen, joka on enemmän Auringon sivulla kuin sen alapuolella, kallistunut Planeetta X asettaa nyt magneettisen etelänapansa lisääntyvässä määrin kohti Maapallon magneettista etelänapaa. Pienempi magneetti, Maapallo, siirtyy taas niin paljon kuin pystyy ja siirtää magneettista etelänapaansa poispäin. Niinpä Maapallon magneettinen pohjoisnapa siirtyy ohi aikaisemman asemansa Pohjoisnavalla ja edelleen kohti Siperiaa.
  4. Mutta mitä tulee tapahtumaan, kun Planeetta X asettuu Maapallon kiertoratatasolle Auringon viereen? Tässä vaiheessa se on korvannut Auringon Maapallon magneettisena 'tanssipartnerina'. Se on asemoitunut Auringon magneettikentän mukaisesti ja haluaa Maapallon asemoituvan magneettisesti itsensä mukaisesti. Tämä koskee myös Atlantin valtameren pohjassa olevaa halkeamaa, joka itsekin on magneetti ja joka haluaa olla suuntautuneena joko kohti Planeetta X:ää tai täysin vastakkaiseen suuntaan. Kummassakin näistä asennoista nämä magneetit, Atlantin valtameren pohjassa oleva halkeama ja Planeetta X, ovat asemoituneet keskenään vastakkaiset navat kohdakkain. Tämä on se piste, jossa Maapallon pyörimisliikkeen voimakas ja vakaa hidastuminen alkaa.