Zetatalk: Magneettipyörre - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 24.11.2010, http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/swirling-magnetospherezetas?id=3863141%3ABlogPost%3A238035&page=4#comments , suomentanut Olli)

Me olemme kertoneet Maapallon olevan Auringosta poispäin ja Maapalloa kohti kulkevan Planeetta X:n edessä pyörrevirtausten vankina. Auringosta virtaavat hiukkaset kiertävät Planeetta X:n ja rynnistävät sen eteen syntyneeseen tyhjiöön. Tämän virtauksen vaikutuksesta Maapallo ja muut planeetat pysyvät pyörrevirtausten synnyttämässä loukussa. Nyt on tapahtunut jotakin samanlaista myös Maapallon magneettikentälle, kun Maapallon taakse on syntynyt Planeetta X:n suunnasta tulleen voimakkaan magnetismihiukkasten virtauksen synnyttämä pyörrevirtaus. Maapallo käy magneettista tanssia Planeetta x:n kanssa, mikä aiheuttaa Maapallon vaappumisliikkeen, joka alkoi vuoden 2004 alussa sen jälkeen, kun Planeetta X oli saapunut aurinkokunnan sisäosiin vuonna 2003. Tilannetta voi verrata siihen, että hiiri olisi loukussa kapeassa tunnelissa, josta se ei voi paeta. Tunnelissa puhaltaa tuuli ja hiiri etsii ensin suojaa kääntymällä sivuttain tuulta vastaan tai sitten johonkin muuhun asentoon. Lopulta hiiri kyyristyy alas painaen korvansa päätään vasten ja asettuen kasvotusten tuulta kohti, koska se ei voi paeta tuulta ja ainoa keino on yrittää sietää tuulen vaikutuksia.

Me olemme aiemmin kuvailleet Maapallon ja Planeetta X:n välistä monimutkaista tanssia, jossa voi tapahtua monenlaisia käänteitä. Kun vertauksemme hiiri on päättänyt asettua parhaaseen mahdolliseen asentoon ja pysyä siinä, niin Maapallo vain reagoi Planeetta X:n tekemiin liikkeisiin ja voi ja TULEE liikkumaan moneen eri suuntaan nykyhetken ja napasiirtymää edeltävien viimeisten viikkojen alkamisen välisenä aikana. Kun esimerkkimme hiiri on päättänyt asettua kasvotusten tuulta vastaan, niin Planeetta X:n liikkuessa hieman Maapallo saattaakin yhtäkkiä siirtyä aivan päinvastaiseen suuntaan tai sitten esimerkkimme hiiren tavoin asettua suoraan kasvotusten vihollista kohtaan ja kääntää magneettisen pohjoisnapansa Planeetta X:ää ja Aurinkoa kohti. Tai sitten Maapallo saattaa tilapäisesti kallistua vasemmalle kuten saattaa tapahtua esimerkkimme hiirellekin, jos sen jalka menettää otteensa.

Planeetta X lähestyy Maapalloa koko ajan. Se, että Maapallon taakse on nyt ensimmäistä kertaa muodostunut magnetismihiukkasten pyörre, on merkki siitä, että Planeetta X:n suunnasta tuleva magnetismihiukkasten virtaus on voimistunut ja kohdistuu laajalle Maapalloa ympäröivälle alueelle siten, että näillä pyörteen muodostavilla magnetismihiukkasilla ei ole mitään pakoreittiä! Ne ovat loukussa kuin esimerkkimme hiiri. Mitä tällainen Planeetta X:n magneettiselta pohjoisnavalta tuleva aiempaa voimakkaampi ja laaja-alaisempi magnetismihiukkasten virtaus sitten tarkoittaa? Aivan samalla tavalla kuin esimerkkimme loukussa oleva hiiri säntäilee ensin sinne tänne ja yrittää tuulen voimistuessa hakeutua parempaan asentoon, Maapallo on aiemmin voinut liikkua enemmän tässä Planeetta X:n kanssa käymässä tanssissaan. Maapallo on voinut kallistua tilapäisesti oikealle tai vasemmalle, mutta nämä asennon muutokset ovat olleet LIEVIÄ. Nyt asennon muutokset tulevat olemaan rajumpia ja selvempiä ja juuri TÄMÄ seikka tulee saamaan aikaan sellaista mannerlaattojen liikehdintää, joka tulee aiheuttamaan tapahtumia, jotka nostavat Maapallon muutoksen edistymisen tilan arvoon 7 asteikolla 0-10 mitattuna. Se ei ole sattumaa, että koko Indo-Australian mannerlaatan itäreuna koki lukuisia maanjäristyksiä juuri samaan aikaan, kun Maapallon taakse syntyi magnetismihiukkasten pyörre.