Zetatalk: Otteita ZetaTalk-päivityksistä (25.2.2012) - kanavana Nancy Lieder

(Julkaistu 25.2.2012, kanavoitu viikon 8/2012 aikana, http://www.zetatalk.com/ning/25fe2012.htm , suomentanut Olli)

NASA:n Terra-satelliitti (EOS AM-1) kuvasi 26.12.2011 valtavan pyörteen meressä Etelä-Afrikan rannikon lähistöllä. Pyörteen halkaisija on noin 170 kilometriä ja se sijaitsee muutaman sadan metrin syvyydessä merenpinnasta. Tiedemiesten mukaan pyörre on syntynyt, koska Intian valtamerestä on alkanut virrata vettä Atlantin valtamereen. Tiedemiehet eivät kuitenkaan osaa kertoa syytä siihen, miksi tällainen virtaus on syntynyt. Tällä virtauksella saattaa olla vaikutusta myös Etelä-Amerikan ja Etelä-Afrikan ilmastoon sekä alueella havaittaviin laajamittaisiin delfiinien kuolemiin. (http://hainanwel.com/en/unusual-world/1546-whirlpool-south-africa.html , http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2104279/Nasa-satellite-pictures-enormous-90-mile-wide-underwater-storm-.html , http://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Agulhas , http://en.wikipedia.org/wiki/Agulhas_Current) ...

Maapallon kahdeksikon muotoinen vaappumisliike aiheuttaa suurimman liikevaikutuksen Maapallon napa-alueilla ulottuen myös Etelä-Afrikkaan. Ensin Maapallo siirtyy asentoon, jossa Etelä-Afrikka heilahtaa kohti itää ja sitten kun kahdeksikon muotoinen liikerata on valmis, niin Etelä-Afrikka heilahtaa kohti länttä. Tämä liikehdintä saa aikaan pumppausliikkeen nostamalla ensin painetta itärannikolla ja sitten länsirannikolla. Kun tämä liikehdintä on riittävän voimakasta, niin syntyvä pumppausvaikutus voi jopa muuttaa Agulhasin virtauksen suunnan, mutta näin voimakkaaksi liikehdintä ei vielä ole muuttunut.

Normaalisti Agulhasin virtaus kuljettaa vettä suhteellisesti lämpimämmästä Intian valtamerestä eteläiselle Atlantille. Kun Maapallon vaappumisliike kasvattaa veden painetta Intian valtamerellä, niin virtaus voimistuu eli yhä enemmän vettä virtaa yhä suuremmalla nopeudella. Kuitenkaan pelkästään tämä virtauksen voimistuminen ei synnytä havaitun kaltaista pyörrettä, vaan pyörre syntyy, kun Maapallo vaappuu toiseen suuntaan ja Etelä-Afrikka siirtyy kohti eteläistä Atlanttia. Tässä vaiheessa virtaukset törmäävät toisiinsa ja coriolis-ilmiön vaikutuksesta syntyy pyörre kuten yleensäkin tapahtuu ilma- tai vesivirtausten kohdatessa.

Me olemme jo ZetaTalkin alusta saakka (vuodesta 1995) varoittaneet siitä, että napasiirtymän aikana syntyy pyörteitä. Vuonna 2000 me varoitimme siitä, että valtamerissä voi alkaa syntyä suuria pyörteitä, sillä me tiesimme Maapallon alkavan vaappua. Kun Maapallo sitten alkoi vaappua ja pyörteitä kerrottiin havaitun Japanin ja Pohjois-Amerikan rannikoilla, me toistimme varoituksemme siitä, että Maapallon vaappumisliike ei vaikuta pelkästään ilmakehään ja säähän vaan myös valtameriin ja että tämä vaikutus tulee vieläkin voimistumaan. Maapallon vaappuminen on AINOA tekijä, jonka avulla Agulhasin pyörteen syntyminen voidaan selittää.

...

Oheisten linkkien mukaisten tietolähteiden perusteella Kiinan arvellaan julkistavan pian Kuuta kiertävän Chang'e-2 -satelliittinsa ottamia tarkkoja valokuvia, joissa näkyy Kuun pinnalla sijaitsevia kohteita, jotka näyttävät selvästikin rakennuksilta. Samat lähteet väittävät myös, että NASA on tarkoituksellisesti pommittanut sellaisia Kuun alueita, joilla sijaitsee muinaisia rakennelmia. Millaiset mahdollisuudet Kiinalla on paljastaa totuus avaruusmuukalaisten läsnäolosta ja siten lopettaa tähän asiaan jo pitkään liittynyt salailu- ja peittelytoiminta? (http://www.agoracosmopolitan.com/news/ufo_extraterrestrials/2012/02/20/3060.html , http://www.youtube.com/watch?v=hKadoX3rfcE)

Kuten olemme jo useasti aiemminkin maininneet, USA on valtio, jolla on kaikkien eniten hävittävää, kun totuus avaruusmuukalaisten läsnäolosta ja asiaan liittyneestä salailusta paljastuu. USA on ollut tämän salailutoiminnan johtava taho aina Roswellin maahansyöksyn ajoista alkaen. USA:lla on hallussaan avaruusmuukalaisten ruumiita ja maahan syöksyneen avaruusaluksen osia, joiden avulla USA voisi vakuuttavasti lopettaa koko salailutoiminnan järjestämällä yhden ainoan tiedotustilaisuuden. Näin ei kuitenkaan ole toimittu, sillä monet merkittävässä asemassa olevat henkilöt joutuisivat selittämään kansalaisille sen, miksi he ovat valehdelleet jo monen vuosikymmenen ajan. Tämän salailun tärkeimmäksi syyksi on usein kerrottu se, että kansalaisten ei ole uskottu pystyvän suhtautumaan järkevästi avaruusmuukalaisten läsnäolon julkistamiseen ja siten tällainen julkistus johtaisi levottomuuksiin. Nykypäivänä tämä peruste ei kuitenkaan enää vaikuta pätevältä, sillä kyselytutkimusten mukaan suurin osa ihmisistä on varmoja siitä, että maailmankaikkeudessa on älyllistä elämää muuallakin kuin Maapallolla ja että muut älylliset elämänmuodot jopa vierailevat Maapallolla.

CIA on pitänyt todisteet avaruusmuukalaisten läsnäolosta salassa, koska tieto on valtaa. Tätä vallan tunnettaan CIA on kasvattanut salaamalla kansalaisilta myös totuuden Planeetta X:stä ja tulossa olevasta napasiirtymästä. CIA ja USA:n armeija halusivat saada itselleen avaruusmuukalaisten teknologiaa, mutta eivät ole onnistuneet tässä tavoitteessaan. He haluavat välttää sen sekasorron, jonka arvellaan syntyvän silloin, kun kansalaiset saavat tietää tulossa olevasta napasiirtymästä ja sen aiheuttamista mullistuksista ja näin ollen tieto Planeetta X:n läsnäolosta pyritään salaamaan niin pitkään kuin mahdollista. Tämän tiedon julkistaminen uhkaisi myös nykyisten vallanpitäjien asemaa yhteiskunnan huipulla ja siksipä julkistusta lykätään niin pitkälle kuin mahdollista.

Mutta nyt tulevat kiinalaiset, joilla on omia satelliittejaan, joista yksi jopa kiertää Kuuta ottaen valokuvia! Kiina ei ole erityisemmin salaillut sitä, että he ovat rakentaneet "aavekaupunkeja", joihin ihmisiä on tarkoitus siirtää asumaan napasiirtymän jälkeen. Kiina suhtautuu siis tällä vakavuudella ZetaTalkin sanomaan. Vaikka tätä ei olekaan virallisesti julkistettu näiden kaupunkien rakentamisen syyksi, niin asiaa ei kuitenkaan ole salattu, vaan ihmiset voivat tehdä omat päätelmänsä. Kiinalaiset suhtautuvat samalla tavalla myös muinaisiin avaruusmuukalaisten rakentamiin rakennelmiin. Asiaa ei salata tai piilotella. Asiasta ei tehdä mitään virallista tiedotusta, mutta asiaa ei myöskään salata. Kiinalaiset eivät juurikaan välitä siitä, että tällä menettelyllään he heittävät märän rätin suoraan ikääntyvien CIA-johtajien kasvoille.

...

Oheisessa kuvassa ja videolinkissä näkyy vuoden 2011 uusi kanadalainen 20 dollarin kolikko, jossa vaikuttaa olevan esitetty avaruusmuukalaisen kuva. Yritetäänkö tällä tavalla tuoda julki sitä, että avaruusmuukalaiset ovat todellisia ja läsnä Maapallolla? (http://www.youtube.com/watch?v=puL24XhZgV0)

Miksi kanadalaisessa kolikossa on esitetty pienehkö lapsenomainen hahmo, jonka kasvot eivät ole ihmismäiset, silmät ovat suuret ja hiukset puuttuvat? Ensivilkaisulla kyse on kolikon kuvassa esiintyvän melojan heijastuksesta, mutta kolikon tekstitys onkin toisin päin ja melojana esitetty Amerikan intiaani onkin se heijastus kuvastaen sitä, että Kanada "heijastaa" Amerikan intiaaneihin liittyvää menneisyyttään. Ovatko nuo pienen hahmon piirteet vain huonon kaiverrustyön tulosta? Amerikan intiaani on kuvattu tarkasti, joten tämä selitys ei ole vakuuttava.

Kolikon pienen hahmon on tarkoitus kuvata Zeta-ihmis-hybridiä, hiuksetonta ja suurisilmäistä Kanadan tulevaa asukasta! Tai ainakin tätä kanadalaiset toivovat, koska tällä tavoin kanadalaiset pääsisivät osalliseksi hybridien korkeatasoisesta teknologiasta. On olemassa sanonta "laita rahasi sinne missä suusi on" tarkoittaen sitä, että kolikko on puhetta arvokkaampi ja että puhe voi olla myös valetta. Tämän kolikon avulla Kanadan kolikoiden tuotannosta vastaavat tahot tekevät selkeän kannanoton, jota ei voi tulkita väärin, ellei sitten kiistä kaikkia meneillään olevia muutoksia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Suomentajan lisäys:

Äskettäiset havainnot ovat antaneet merkkejä siitä, että "muutosaste 7" -tapahtumien ensimmäinen vaihe, Indonesian eli Sundan mannerlaatan vajoaminen, alkaa olla saavuttanut sen tason, jonka Zetat arvioivat laatan vajoavan. Tilannetta esittäviä kuvia löytyy osoitteesta http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/sunda-plate-sunk-7-of-10-scenario-finale-except-for-singapore . Tämä "muutosastehan" kuvaa maailman muutoksen tilannetta asteikolla 0-10, jossa 0 vastaa 1990-luvun alussa vallinnutta tilannetta ja 10 tulossa olevaa napasiirtymää. "Muutosaste 7" käynnistyi vuoden 2010 lopussa ja ensimmäisiä laajemmin uutisoituja siihen liittyneitä tapahtumia oli Australian Queenslandin tulvat, jotka aiheutuivat juuri tuosta Indonesian alueen vajoamisesta, koska samalla kun mannerlaatan Indonesian puoleinen reuna vajosi, laatan Australian puoleinen reuna kohosi, minkä johdosta Queenslandin alueen joet eivät päässeet virtaamaan mereen totuttuun tapaan ja joissakin tapauksissa virtasivat jopa päinvastaiseen suuntaan. Sisämaahan päätyneet vesimassat vaeltelivat paikasta toiseen etsien alavinta mahdollista paikkaa aiheuttaen äkillisiä paikallisia tulvia.

"Muutosaste 7" -tapahtumat on kuvattu kirjoitelmassa http://www.tiedontalo.net/viestit/zetatalk_16102010.htm. Ensimmäinen vaihe eli "Indo-Australian mannerlaatan kallistuminen" alkaa nyt siis olla kokonaan toteutunut. Zetojen alkuperäisen ennustuksen mukaan tämän kallistumisen ja vajoamisen piti tapahtua muutamassa viikossa, mutta viimeviikkoisessa päivityksessä (http://www.tiedontalo.net/viestit/zetatalk_18022012.htm) kerrottiin Maailmojen Neuvoston mannerlaattojen saumalinjoille asettamista metallilaatikoista, joiden avulla muutosten toteutumista on hidastettu ja pehmennetty. Näin ollen tämä vaihe kestikin siis yli vuoden. "Muutosaste 7" -tapahtumien toisesta vaiheesta eli "Tyynen valtameren pohjan laskostumisen" etenemisestä on myös jo havaittu selkeitä merkkejä muun muassa Etelä-Amerikan alueella havaittujen tulvien muodossa. Kolmas vaihe "muutosaste 7" -tapahtumissa on siis "Atlantin pohjassa olevan halkeaman aukeaminen eteläreunasta", jonka myötä muun muassa Välimeren alueella tapahtuu vajoamista. Sen jälkeen on odotettavissa suuria maanjäristyksiä Japanin alueella ja New Madridin siirroksen liikkuminen, joka tulee aiheuttamaan suuria geologisia muutoksia USA:ssa. Parin viikon takaisessa päivityksessä (http://www.tiedontalo.net/viestit/zetatalk_11022012.htm) olikin asiaa siitä, että muun muassa Iso-Britannian pääministerin David Cameronin tiedemiehiltä tilaamat selvitykset ovat vahvistaneet sen, että New Madridin siirroksen liikkumisen myötä tapahtuva mannerlaattojen jännitystilan laukeaminen tulee johtamaan "muutosaste 7" -tapahtumien viimeiseen vaiheeseen, joka on "Atlantin pohjassa olevan halkeaman aukeaminen pohjoisreunasta ja sen synnyttämä Eurooppaan kohdistuva tsunami".