Zetatalk: Nettikeskustelun aikana syntyneitä päivityksiä (26.4.2008) - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 26.4.2008, http://www.zetatalk.com/index/zeta451.htm , suomentanut Olli)

...

Monet hyväsydämiset ihmiset näyttävät olevan pelon ja omaksumiensa erilaisten opinkappaleiden vuoksi harhaanjohdettuja ja tukevat siksi rakenteita, jotka oikeasti estävät todellisen kanssaihmisiä palvelevan yhteisön rakentumista. Tämä pitää paikkansa erityisesti poliittisella ja uskonnollisella pelikentällä. Onko tien raivaaminen näiden vääristelmien ja valheiden läpi yksi osa meidän oppimisprosessiamme? On todella turhauttavaa keskustella sellaisten ihmisten kanssa, joiden ajatusmaailmaa pelot ja ahtaat opinkappaleet rajoittavat.

On kaksi ihmisryhmää, joilla on taipumus alkaa seurata jotakin tiettyä oppia. Ensinnä ovat itsekeskeisyyteen taipuvaiset ihmiset, jotka haluavat pitää yllä selkeän nokkimisjärjestyksen, koska he haluavat noudattaa selkeitä ohjeita tarvitsematta ajatella oikeudenmukaisuutta, mikä pakottaisi heidät ottamaan huomioon tunteet ja sitä myöten myös empatian. Toinen ihmisryhmä ovat ne kypsymättömät sielut, jotka omaksuvat mieluummin ylhäältä annetut ohjeet ja päätelmät tarvitsematta itse ottaa selvää asioiden todellisesta tilasta. Jännitteisenä aikana nämä taipumukset vain korostuvat entisestään. Itsekeskeiset ihmiset voivat yrittää hyötyä tilanteesta pakottamalla muut seuraamaan jotakin tiettyä oppia ja kypsymättömät sielut tulevat yhä hätääntyneimmiksi, kun tilanne heidän ympärillään muuttuu kaoottiseksi. Niinpä kaikki tämä tulee todennäköisesti muuttumaan yhä vain kaoottisemmaksi napasiirtymän lähestyessä.

...

Voisivatko Zetat kommentoida New Scientist -verkkolehdessä 9.7.2007 ollutta artikkelia (http://environment.newscientist.com/channel/earth/dn12218-thousand-of-new-volcanoes-revealed-beneath-the-waves.html). Artikkelissa mainitaan, että aiemmin merenpohjissa arvioitiin olevan noin 300000 tulivuorta, mutta uusimpien tietojen mukaan niitä arvioidaan nyt olevan lähemmäs 3000000, joista 39000 kohoaa yli kilometrin korkeuteen merenpohjasta. Oliko aiempi arvio noin pieni, koska merenpohjan tutkimukset oli tehty ennen maapallon ytimen "kuohumisen" alkamista, vai onko kyse valtaapitävien taholta annetusta vaivihkaisesta viestistä "ilmastonmuutoksen" todellisen aiheuttajan suhteen, vai onko kyse molemmista?

Ihmiskunta on vasta nyt tietoinen merenpohjassa olevien tulivuorten määrästä, koska ne lämpenevät ja syöksevät laavaa ja siten ne voidaan havaita. Suurempi lukumäärä on tietenkin arvio, joka perustuu pieneltä alueelta tarkasti laskettuun lukumäärään kerrottuna alueen koolla. Tutkijat eivät ole yksitellen laskeneet kaikkia 3000000 tulivuorta. Tiedemiehet ovat tällä hetkellä ymmällään ympäristön muutoksista. Meteorologit eivät voi enää ennustaa säätä käyttämällä vuosikymmenien ajan hyväksi havaittuja menetelmiä. Kasvihuoneilmiön ja maailmanlaajuisen lämpenemisen puolestapuhujat ovat tyrmistyneitä äkillisestä maailmanlaajuisesta viilenemisestä. Ilmastotieteilijät eivät osaa selittää kuivuuden ja tulvien vaihteluja. Ellei heille kerrota tai he eivät itse saa selville muutosten todellista syytä - eli Planeetta X:n läsnäoloa - heille ei jää juurikaan muuta vaihtoehtoa kuin vain raportoida havainnoistaan.

...

Englannissa on uusi viljapeltokuvio. Onko se aito? Jos on, niin voisivatko Zetat selittää, mitä se esittää? (http://www.cropcircleconnector.com/2008/wadenhill/wadenhill2008a.html)

Tämä on aito kuvio ja se kertoo ihmisen alitajunnalle planeettojen pyörimisliikkeen vaikutuksista niiden ilmakehiin ja kuihin ja kaikkeen muuhun niiden ympärillä liikkuvaan. Maapallolla esiintyy tällä hetkellä vaappumisliikettä, joka saa monet Planeetta X:n läsnäolosta tietämättömät ymmälleen. He näkevät auringon ja kuun olevan toisinaan oudossa paikassa taivaalla, mutta vallanpitäjiltä ei tule minkäänlaista selitystä tälle asialle. Vaappumisliike työntää ilmaa Euroopan ylle aiheuttaen ankaria myrskyjä. Se saa aikaan äärimmäisiä sääolosuhteita Pohjois-Amerikassa - paukkupakkasia ja paahtavaa hellettä. Kun normaalin pyörimisliikkeen vaikutuksesta pilvet ja vallitseva länsituuli seuraisivat maapalloa hieman sen jäljessä, niin mikä aiheuttaa nämä ääriolosuhteet? Tämän viljapeltokuvion tarkoitus on saada katsoja miettimään asiaa ja huomioimaan poikkevat ilmiöt.

...