Zetatalk: Ihmemaa Ozin taikuri - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 27.2.2005, http://www.zetatalk.com/index/zeta207.htm , suomentanut Olli)

Nähdessään itsevarman presidentti Bushin antavan presidentti Putinille oppitunnin demokratiasta ja ottavan Euroopan valtionpäämiehet avosylin vastaan kansan ajateltiin olettavan Bushin joukkoineen olevan edelleen sellaisia koko maailman valtiaita kuin he väittävät olevansa ja tulevaisuuden olevan ruusuinen. Tämä olettamus ei voisi olla enää kauempana totuudesta. Kuten jokainen Bushin ja hänen joukkojensa esiintymistä ja sanankäyttöä tarkkaan tutkiva voi päätellä, tilanne on todellisuudessa täsmälleen päinvastainen. He julistavat vapautta samalla kun he itse hyökkäävät toisten valtioiden alueelle ja miehittävät niitä. He julkistavat suunnitelman sosiaaliturvajärjestelmän turvaamiseksi samalla kun he suunnittelevat keinoja siirtää nämä rahavarat tukemaan romahtamassa olevaa Dow Jones -pörssi-indeksiä. Vaikka omien Bushin joukkion hallitsemien ja heidän ajatuksiaan levittävien tiedotusvälineidensä armoilla olevat USA:n kansalaiset voivat vain sietää näitä valheita, muun maailman vallanpitäjillä on muitakin vaihtoehtoja.

Me olemme sanoneet, että napasiirtymän tapahtumiin liittyvässä vallan uudelleenjaossa voittajina selviävät aivan valtahierarkian huipulla olevat ja ne, jotka muodostavat kestävään kehitykseen perustuvia selviytymisyhteisöjä. Kukaan ei tule tarvitsemaan valtahierarkian väliporrasta. Kun Maapallon muutokset tulevat rajummiksi ja selvemmin havaittaviksi eivätkä ihmiset tyydy enää puutteellisiin selityksiin, nämä väliportaan henkilöt alkavat etsiä omaa paikkaansa tulevaisuudessa. Hallinnollisissa tehtävissä tulee olemaan mahdollisuuksia vain niillä, joiden toimintaan heitä ohjailevat ylimmän vallan käyttäjät ovat tyytyväisiä. Bush joukkioineen ei kuulu tähän ryhmään, koska ylimmän vallan käyttäjien näkemyksen mukaan he ovat epäonnistuneet monissa tehtävissään ja tuottaneet suurta pettymystä. Lähi-idän öljykenttien hallinta tulevaisuudessa piti varmistaa, mutta meidän Zetojen julkaiseman napasiirtymän todennäköiseen tapahtumisajankohtaan liittyvän valkoisen valheen takia Irakin sota aloitettiin liian aikaisin ja se oli huonosti suunniteltu. Nyt Irakin öljykentät ovat suurelta osin tuhoutuneet ja koko maassa vallitsee kaaos. Vuoden 2004 USA:n presidentinvaaleissa Kerryn piti voittaa, mutta Bushin joukkio ei suostunut tähän vaan he sabotoivat vaalien tuloksen massiivisella vilpillä. Yukosin öljykentät Venäjällä piti ottaa käsittelyyn, koska Cheney ja Bushin suku oli aiemmin yrittänyt omia ne itselleen. Niinpä ylimmän vallan käyttäjien mielestä Bushin joukkio on epäonnistunut tehtävissään, aiheuttaa ongelmia eikä noudata käskyjä. Nämä ovat tuskin hyviä meriittejä uutta työpaikkaa haettaessa.

Bush joukkoineen on yrittänyt asettaa itsensä samanarvoisiksi ylimmän vallan käyttäjien kanssa hallitsemalla Amerikkaa, liittotumalla Japanin ja Israelin kanssa ja hankkimalla siten jalansijaa Lähi-idässä ja Aasiassa. Bush joukkoineen olettaa USA:n hallinnoimien maailman öljykenttien olevan heidän. Näihin kuuluvat öljykentät Alaskasta Venezuelaan, jonka oloja USA yrittää tehdä epävakaiksi, öljykentät Nigeriassa, jossa USA:lla on sotilasjoukkoja virallisen ilmoituksen mukaan valtion avustamiseksi, Pohjois-Euroopan suojaamattomat öljykentät, miehitetyt Irakin öljykentät ja sen naapurina olevan Saudi-Arabian öljykentät, jotka ovat valmiina poimittaviksi kuin kypsät hedelmät sekä Venäjällä olevat öljykentät, joihin pääsee käsiksi miehitetyn Pakistanin kautta. Bush joukkoineen ei mainitse sanallakaan sitä, että USA:n armeija on uupunut ja kapinoi ja että koko tämän korttitalon koossa pitäminen vaatii valtavia päivittäisiä rahavirtoja Kiinan, Japanin ja Korean kaltaisista valtioista. Sen sijaan he vaativat ylimielisesti, että Iranin tulee myöntyä heidän sanelemiinsa ehtoihin, jotta USA:lla olisi hallinta kaikkiin Venäjän öljykenttien eteläpuolella oleviin öljykenttiin, eli Irakin, Iranin ja Pakistanin öljykenttiin. Onko Bush joukkoineen menettänyt kokonaan todellisuudentajunsa?

Tällainen käyttäytyminen on samanlaista kuin ihmemaa Ozin taikurin verhon takana olevan miehen käyttäytyminen. Mitä heikommaksi hän tuli sitä enemmän hän korosti auktoriteettiaan yrittäessään saada muut taistelemaan hänen taistelujaan hänen puolestaan. Taikuri halusi Dorothyn tappavan Lännen Taikurin hänen puolestaan, minkä tyttö tekikin ja taikuri väitti, että tyttö ei ollut hänen apunsa arvoinen ennen kuin hän oli osoittanut oman arvonsa. Kuinka tämä tarina sopii yhteen Bushin Euroopan matkan kanssa? Bush vaati, että Euroopan johtajien täytyi myöntää olleensa väärässä, kun he eivät yhtyneet Irakiin hyökkäämiseen ja että heidän täytyy liittoutua USA:n kanssa painostamaan Irania. Bush piti nähdä isähahmona, joka antoi oppitunnin lapsi-Putinille siten, että maailma ja ennen kaikkea amerikkalaiset näkevät Bushin, pelkurimaisen taikurin, edelleen voimakkaana hallitsijana. Ylimmän vallan käyttäjät voivat vetää 'rahamaton' Bushin jalkojen alta, ajaa hänet maan sisäiseen kaaokseen ja ongelmiin menossa olevien sotilasoperaatioiden kanssa. Tätä korttia saatetaan vielä käyttää. Tämän hetkinen Bushin mahtailu saattaa johtaa siihen, sillä hänen maailmanhallintasuunnitelmansa edellyttävät sitä, että muu maailma yhtyy hänen näkemykseensä. Verhon takaa katsottuna Bush näyttää juuri siltä, mikä hän todellisuudessa on - heikko, pelkurimainen, menettämässä asemansa ja on nyt kerjäämässä tukea.