Zetatalk: Peilikuva - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 27.7.2004 , http://www.zetatalk.com/index/zeta135.htm , suomentanut Olli)

Me olemme kertoneet, että erilaisiin kulmiin piirretyt pitkät viivamaiset viljapeltokuviot esittävät aikajanalla tapahtuvia tapahtumia. Planeetta X on ohittanut Auringon magneettisen etelänavan 45 asteen kulmassa, tulee asettumaan vaaka-asentoon, tekee sitten 270 asteen pyörähdyksen saavuttaakseen 'asian sydämen' kuten Pewseyn kuvio esittää ja sen jälkeen Planeetta X poistuu planeettojen kiertoradalta, joka tapahtuu sellaisten vaiheiden saattelemana, jotka ovat peilikuvia niille vaiheille, joita tapahtui, kun Planeetta X saapui kiertoratatasolle. Tämä peilikuvallisuus voidaan nähdä Pegsdonin kuviossa, josta voidaan nähdä myös se pieni kulmaero, joka on Planeetta X:n 32 asteen saapumiskulmalla ja 23 asteen poistumiskulmalla. Koska Planeetta X poistuu paikalta nopeasti lävistettyään planeettojen kiertoratatason, se ei asemoidu Auringon magneettikentän voimaviivojen suuntaisesti kuten se tekee saapuessaan kiertoratatasolle, eikä se pakota muita planeettoja asemoitumaan itsensä suuntaisesti.

Kuviot, jotka muistuttavat suuren jalokiven molemmille puolille levittyvää helminauhaa, kertovat Planeetta X:n edestakaisesta radasta. Tällaisia kuvioita ovat esimerkiksi Margeryn ja Waden Hillin kuviot. Kun Planeetta X palaa takaisin 7 vuoden kuluttua, mitään kamppailua ei esiinny sen saapuessa planeettojen kiertoratatasolle, sillä silloin se kulkee hiukkasvirtausten mukana. Viljapeltokuvioissa näiden planeettojen kiertoratatasolla kulkevien hiukkasvirtausten voimakkuuden on esitetty kasvavan Auringon lähettyvillä - tämä on todellinen merkitys Pewseyn kuviossa esiintyvälle sydämen muodolle ja Southfieldin kuviossa esiintyvälle pisaramuodolle samoin kuin Milkhillin kuvion 'hyönteisen' 'nenän' limittäin oleville ympyröille. Tämä Auringon navoilta lähtevien hiukkasten virtaus kulkee takaisin keskeltä eli napojen välistä toisin kuin magneettisten hiukkasten virtaus, joka lähtee yhdeltä navalta ja palaa toiselle navalle.

Pewsey : 22.7.2004

Pegsdon : 10.7.2004
Margery : 18.7.2004

Milkhill : 26.6.2004

Waden Hill : 21.6.2003

Southfield : 15.7.2004

 

 

Zetatalk: Muistuttavia viljapeltokuvioita - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 27.7.2004 , http://www.zetatalk.com/index/zeta136.htm , suomentanut Olli)
Olemme maininneet, että viljapeltokuvioissa esiintyvä ying-yang-symboli, serpentiinimäinen liike tai suljettu serpentiinimäinen liike kuvaa Maapallon ja Planeetta X:n pyörimisliikkeiden toisilleen vastakkaisten suuntien synnyttämää ristiriitaa, josta aiheutuu Maapallon pyörimisliikkeen hidastuminen ja lopulta pysähtyminen. Pewseyn kuvio muistuttaa siitä, että Maapallo kulkee Auringon vastapäivään kiertävien hiukkaspyyhkäisyvirtojen edellä mutta on nyt estynyt liikkumasta tähän suuntaan, koska Planeetta X on sen tiellä. Tästä tilanteesta aiheutuu ilmiö, jota kanavamme Nancy kutsuu nimellä hiukkaspyyhkäisyt, joiden vaikutus Maapalloon on ollut selvästi nähtävissä viimeksi kuluneen vuoden, eli siis 12 kuukauden, aikana.
Olemme maininneet, että suljetut ympyrät viljapeltokuvioissa kuvaavat lukkiutunutta kiertorataa. Planeetat eivät voi poistua kiertoradoiltaan, koska ne ovat asettuneet sille Auringon gravitatiivisen vetovoiman ja planeettaan kohdistuvien hiukkasvirtausten synnyttämien voimavaikutusten luoman tasapainotilanteen vuoksi. Sen sijaan Auringon hiukkaspyyhkäisyvirtaukset vaikuttavat kaikkiin aurinkokunnan planeettoihin. Lukkiutunutta kiertorataa kuvaa selkeästi Etchilhamptonin kuvio, jossa esiintyvät alkuluvut 13, 11, 7 ja 5.
Olenne maininneet, että Planeetta X synnyttää epäsymmetriaa hiukkasten paluuvirtauksiin raivatessaan itselleen tietä kulkiessaan planeettojen kiertoratatason läpi. Planeetta X:llä on myös päinvastaiseen suuntaan kulkeva rata, jota pitkin kulkiessan se hyppii Auringon hiukkaspyyhkäisyvirtojen yli. Sivuutuspisteessä se siirtää tämän hiukkaskasaantuman planeettojen kiertoratatason alapuolelta sen yläpuolelle, ennustettavasti yhden hiukkaspyyhkäisyn aikana.
Pewsey : 20.7.2004

West Tistead : 20.7.2003

Etchilhampton : 25.7.2004

Southfield : 2003
Woodborough : 21.7.2004

Beckhampton : 15.7.2004

Belgia : 21.6.2004

 

Zetatalk: Muistuttavia viljapeltokuvioita, osa 2 - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 29.7.2004 , http://www.zetatalk.com/index/zeta138.htm , suomentanut Olli)
Olemme maininneet, että Planeetta X:n kulkiessa planeettojen kiertoratatason läpi esiintyy sykkivää vaikutusta. Jälleen kerran Tan Hillin kuviossa näemme tämän 'hyönteisen', jonka piikki osoittaa myötäpäivän suuntaan, valmiina osumaan Maapalloon, heilahtamaan sitä kohti vastapäivään kulkien. Planeetta X kulkee Auringon ohi vastakkaiseen suuntaan eli myötäpäivään kulkien.
Olemme maininneet, että reaaliaikaisten maanjäristysmittareiden osoittama jaksottainen värinä aiheutuu niistä sysäyksistä, joita syntyy, kun Planeetta X lähestyy Maapalloa ja muita planeettoja ja että Planeetta X:n ja Maapallon keskenään vastakkaiset pyörimissuunnat ovat vaikuttava tekijä Maapallon pyörimisliikkeen hidastumisessa ja pysähtymisessä napasiirtymää edeltävänä viikkona. Äskettäinen Aveburyn kuvio kertoo siitä, että tämä hetki on pian käsillä.
Olemme maininneet, että Maapallon vuoteen liittyy magneettiset trimesterit ja ne luovat magneettisen resonanssin ja että Planeetta X:n läsnäolo aurinkokunnan sisäosissa on luonut vääristymää tähän resonanssiin. Tämä vääristymä synnyttää magneettihiukkasten kasautumista Planeetta X:n lähistölle, mikä puolestaan häiritsee koko aurinkokunnan sisäosaa siten, että saavuttaakseen tasapainotilan, magneettisten hiukkasten esiintymistiheys planeettojen kiertoratatason toisella puolella on hyvin pieni, kuten Strzyzawan kuvio osoittaa. Tämän takia Planeetta X poistuu planeettojen kiertoratatasolta 23 asteen kulmassa, sillä se on suunta, jossa tämä hiukkaskasaantuma purkautuu helpoimmin.
Tan Hill : 28.7.2004

Milkhill : 26.6.2004

Avebury : 26.7.2004

Honey Street : 16.6.2004

Strzyzawa, Puola : 7.7.2004

Espanja : 26.6.2004

Tegdown : 30.6.2004

 

Zetatalk: Muistuttavia viljapeltokuvioita, osa 3 - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 29.7.2004 , http://www.zetatalk.com/index/zeta139.htm , suomentanut Olli)
Olemme maininneet, että Planeetta X tekee kaksinkertaisen 270 asteen kierähdyksen asemoituessaan Auringon magneettikentän voimaviivojen suuntaisesti sekä planeettojen kiertoratatason ylä- että alapuolella ja että Maapallo reagoi tähän, koska se on pienempi magneetti. Brunoyn kuvio osoittaa tämän kaksinkertaisen 270 asteen kierähdyksen tapahtuvan päinvastaisiin suuntiin ja lähellä Aurinkoa.
Olemme maininneet, että viljapeltokuvioissa esiintyvät ympäröivät kaaret esittävät Planeetta X:ää, joka nousee ylöspäin planeettojen kiertoratatason alapuolelta, kohti Maapalloa, ja korvaten Auringon magneettikentän vaikutuksen omallaan yhä lisääntyvässä määrin. Thalheimin kuvio esittää tämän korvausvaikutuksen tapahtuvan kahteen suuntaan, kun Planeetta X:n kaksinkertainen 270 asteen kierähdys asettaa planeetat rinnakkain.
Olemme maininneet, että tämä rinnakkain asettuminen aiheutuu niistä vaikutuksista, joita syntyy, kun Planeetta X asemoituu Auringon magneettikentän voimaviivojen mukaisesti. Kuten sekä Patneyn että Wylatowon kuviot osoittavat, Planeetta X lähestyy planeettojen kiertoratatasoa kulmassa ja synnyttää siten epätasapainoista hiukkasten kasaantumista, mikä puolestaan heittelee sekä Planeetta X:ää että Maapalloa tyhjiöön 270 asteen kierähdysten aikana.
Brunoy, Ranska : 2004

Woodborough : 27.7.2003

Thalheim, Sveitsi : 7.7.2004

Italia, 2.6.2004

Gopher : 21.6.2004

Ohio : 24.8.2003

Patney : 28.7.2004

Wylatowo, Puola : 6.7.2004

Tsekki : 4.7.2004