Zetatalk: Otteita ZetaTalk-päivityksistä (28.4.2012) - kanavana Nancy Lieder

(Julkaistu 28.4.2012, kanavoitu viikon 17/2012 aikana, http://www.zetatalk.com/ning/28ap2012.htm)

Suomentanut Olli:

Ensi viikolla Montrealissa Kanadassa on tarkoitus järjestää "valtava" konferenssi, jossa käsitellään Maapallon pohjoisen napa-alueen muutoksia. Saatavilla olevien tietojen mukaan kokoukseen osallistuu noin 2000 tiedemiestä. ... (http://www.cbc.ca/news/canada/north/story/2012/04/19/montreal-polar-year-conference-cp.html) ... Barber on muuttanut arviotaan jäätikön sulamisesta aiemmin ennakoimastaan vuodesta 2100 jopa jo ensi vuoteen. ...

Pohjoisen napa-alueen jäätikkö on haavoittuva, koska se ei sijaitse mantereen päällä ja siten sen alla oleva poikkeuksellisen lämmin vesimassa voi sulattaa tätä jäätikköä alta päin. Maapallon vaappumisliikkeen vaikutuksesta pohjoisnavalle virtaa vettä sekä Tyyneltä valtamereltä että Atlantilta, mikä nopeuttaa pohjoisen napa-alueen jäätikön sulamista. Maapallon vaappumisliike sekoittaa myös Maapallon ilmakehää siten, että vuodenajat alkavat sekoittua keskenään eri puolilla maailmaa, kuten me olemme jo kauan sitten ennustaneet tapahtuvan. Kylmä ilmamassa saattaa ulottua aiempaa kauemmas etelään ja lämmin ilmamassa aiempaa kauemmas pohjoiseen. Ilmastonmuutokseen liittyvät laskelmat ja arviot eivät juurikaan ole ennustaneet Pohjoisen napa-alueen jäätikön sulavan niin nopeassa tahdissa kuin sen on nyt todettu sulavan.

Mitä tämä sitten merkitsee niille tiedemiehille ja hallinnossa työskenteleville henkilöille, joiden on neuvottu pitämään Planeetta X:n läsnäolo salassa? Nyt kun tiedemiehillä on käsissään vahvistettua mittaustietoa siitä, että pohjoisen napa-alueen jäätikkö sulaa ennakoitua nopeammin, niin tiedemiehet voivat vihdoinkin laatia aiempaa todenmukaisempia ennusteita. Samoin hallinnolliset tahot voivat laatia parempia suunnitelmia siitä, millä tavalla väestöä voidaan tarvittaessa uudelleensijoittaa. Virallisesti ei kuitenkaan ole julkistettu mitään syytä siihen, miksi napajäätikkö sulaa ennakoitua nopeammin, mutta tietenkin julkisuudelta piilossa kokouksen osallistujat keskustelevat myös siitä, että mikä on syynä kaikkeen tähän. Montrealin kokouksen osallistujat käyttävät tilaisuuden hyödykseen ja keskustelevat myös ZetaTalkin jo toteutuneista ennustuksista sekä myös siitä, mitä seuraavaksi on odotettavissa. Suurin osa kokouksen osallistujista näet seuraa ZetaTalkin sanomaa hyvinkin tarkasti.

...

Euroopan avaruusjärjestön ESAn Envisat-satelliittia on yritetty saada takaisin toimintakuntoon kaikin mahdollisin keinoin 8.4.2012 lähtien. Onko Envisat mennyt epäkuntoon Planeetta X:n sähköisesti varautuneen pyrstön vaikutuksesta? ... Yhteys Envisat-satelliittiin menetettiin 8.4.2012 eikä yhteyttä ole sen jälkeen saatu muodostettua uudelleen lukuisista yrityksistä huolimatta. Envisat on suurin Maapallon tutkimiseen tarkoitetuista satelliiteista, jossa on lukuisia maanpinnan, meren ja ilmakehän tutkimiseen tarkoitettuja laitteita ja se on ollut eurooppalaisen ympäristötutkimuksen keskeinen tekijä viimeksi kuluneiden 10 vuoden ajan. Yhteyden menettämisen jälkeen satelliitin asentoa on tutkittu maan pinnalta lähetettyjen lasersäteiden avulla ja satelliitin on havaittu olevan edelleen vakaalla radalla eikä se pyöri hallitsemattomasti, joten mistään törmäyksestä ja sen aiheuttamista vaurioista ei liene kyse. Tutkan avulla otetuista kuvista on voitu todeta Envisatin oman tutka-antennin ja aurinkopaneeleiden olevan ehjiä. Ranskalaisen 100 kilometrin päässä Envisatista sijaitsevan tutkimussatelliitin avulla Envisatista otetuissa valokuvissa ei ole nähty mitään merkkejä fyysisistä vaurioista, joten näidenkään kuvien perusteella ei ole saatu mitään lisätietoa siitä, että mikä Envisatissa oikein on vikana. ESA aikoo lähettää uuden sukupolven Sentinel-tutkimussatelliitteja avaruuteen vuodesta 2013 alkaen ja Envisatin oli tarkoitus toimia tärkeimpänä tutkimussatelliittina vielä muutaman vuoden ennen kuin Sentinel-satelliitit korvaavat sen. (http://news.sciencemag.org/scienceinsider/2012/04/researchers-unable-to-revive-eur.html , https://earth.esa.int/web/guest/missions/esa-operational-eo-missions/envisat)

Miksi valtava Envisat-satelliitti lakkasi toimimasta? Toiset satelliitit ovat ottaneet Envisatista valokuvia, joissa ei näy mitään esimerkiksi törmäyksen aiheuttamia ulkoisia vaurioita. Envisat ei myöskään vaikuta olevan minkään törmäyksen aiheuttamassa hallitsemattomassa pyörimisliikkeessä. Envisat ei vain vastaa mihinkään yrityksiin ottaa siihen tietoliikenneyhteys ja kaikki yritykset käynnistää satelliitin järjestelmät uudelleen etäohjauksella ovat epäonnistuneet. Me ennustimme jo ZetaTalkin tarinan alkuaikoina, että sateliittien toiminta tulee häiriintymään yhä enemmän napasiirtymän lähestyessä. Tämä johtuu pitkälti Planeetta X:n pyrstön sisältämistä kivenlohkareista, mutta myös siitä, että Planeetta X:n sähköisesti varautunut pyrstö aiheuttaa häiriöitä satelliiteille, jotka käyttävät magneetteja sisäisten mekanismiensa asemointiin.

Ihmiskunta on tottunut luottamaan sähköön ja magnetismiin ja on rakentanut teknologiansa näiden hiukkasvirtausten varaan, jotka ovat enimmäkseen olleet vakaita, koska olosuhteet Maapallolla ovat olleet vakaat. Mutta sitten tuli Nibiru eli Planeetta X valtavine, moninkertaisesti Maapallon magneettikenttää voimakkaampine, magneettikenttineen ja valtavine sähköisesti varautuneine pyrstöineen. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Planeetta X ole vaikuttanut Maapallon magneettikenttään, kuten jokainen Maapallon magnetosfäärin tilaa esittävää internet-sivustoa seurannut henkilö on voinut itse todeta. Miten tällainen magneettikentän muutos vaikuttaa satelliitin herkkien mekanismien toimintaan? Se saattaa vaurioittaa mekanismeja niin, ettei niitä enää voida saattaa toimintakuntoon. Jatkossa voidaan odottaa tulevan lisää Envisatin kaltaisia ennenaikaisia "satellittikuolemia".

...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Suomentanut Arto (suomennos löytyy myös osoitteesta http://nibirunpaluu.ning.com/forum/topics/tarkeimmat-zetojen-kysymykset-ja-vastaukset-huhtikuun-28-2012?xg_source=activity):

Aikaisin tänä(22.4) aamuna Sierra Nevadan vuoristoalueella kuultiin iso pamaus. Se kilisteli ikkunoita ja tärisytti seiniä. Syyksi kerrottiin edellisen yön meteoriparvi. Onko näissä selityksissä perä? (http://www.nbcbayarea.com/weather/stories/NorCal-Sonic-Boom-Possible-Meteor-Impact-148439535.html , http://www.examiner.com/article/hundreds-of-reports-of-sonic-boom-and-shaking-attributed-to-meteor-strike)

Vaikka onkin houkuttelevaa selittää suuret ikkunoita kilistävät pamaukset meteoriparvilla, on tämä sattumanvaraista. Sattuiko vastaavien meteoriparvien yhteydessä muualla vastaavia pamauksia? Epätoivoiset yritykset peitellä laattojen ja maamassojen liikkeitä on saanut eliitin syyttämään niistä vesisärötystä(öljynporaustermi, suom. huom.), (joka ei koskaan ole aiheuttanut maanjäristyksiä), jyrähdyksiä, kaivostoiminnan räjäytyksiä, tai meteoriparvia. Mikä kulloinkin tuntuu sopivalle. Pamaukset ja niistä seuraavat ikkunoiden kilinä on yleistä, sillä siihen osallistuvat sekä maaperä, että ilmanliike.

Jos siis Kalifornian ja Nevadan alueella olleet jyrähdykset eivät aiheutuneet meteoriparvista, mitä sitten tapahtui? Pohjois-Amerikan mantereen jännittyessä kaarelle, olemme useasti huomauttaneet, että maanliikkeet siellä tapahtuvat poikittaisella alueella länsirannikolta itärannikolle. Tämä siitä syystä, että kaarelle jännitetty jousi katkeaa keskiosastaan. Analysoi karttaa Kalifornian-Nevadan pamauksista pitäen silmällä tätä poikittaislinjaa ja alueita, missä kalliot pamahtelivat.

Tiheästi asuttua Sacramentoa lukuun ottamatta, joka oli keskellä kallioiden pamahtelua, pamaukset kuultiin ja tunnettiin alueilla, jotka eivät olleet suolajärvien pohjia. Me olemme maininneet, että suolajärvien pohjat tulevat ja ovat vastustaneet kallioperän murtumista. Nevadassa pamahtelut ja kilinä tapahtui Lake Lahontan pohjois- ja länsipuolella, sekä muilla alueilla, jotka tiedetään olevan suolajärvien pohjia. Kaliforniassa sisämaan laakso on periaatteessa suolajärven pohja joka muodostui edellisten napasiirtymien aikana Tyynen valtameren vyöryessä sinen ja hitaasti imeytyessä. Viranomaiset eivät tietenkään kerro totta tästä.

...

Onko merenalainen tulivuorentoiminta syynä pohjoisnapamantereen alueella tapahtuvaan nopeaan jäätikön sulamiseen? Sulaminen on ollut nopeampaa, kuin mitä tiedemiehet ovat sen olettaneet olevan. Kysymykseni kuuluu: Onko syy todella tämä? (http://www.antarctica.ac.uk/press/press_releases/press_release.php?id=1541 , http://www.livescience.com/9588-boiling-hot-water-frigid-arctic-sea.html , http://www.antarctica.ac.uk/press/press_releases/press_release.php?id=1799)

Pääsyy jäätikköjen nopeaan sulamiseen Etelänapamantereella ja pohjoisilla jäätikköalueilla on Maan vaappuminen. Kun maapallo kääntyy osoittamaan magneettisen pohjoisnapansa planeetta X:n päin, sen osoittaessa omaansa Maata kohden, joutuu Maa kääntämään oman pohjoisnapansa pois sen suunnasta. Tämä työntää Maata siten, että Etelänapamanner siirtyy kohti pohjoista Etelämeren lämpimiin vesiin. Tämä selittää, miksi yllättävän totuudenmukainen tutkimus British Antarctic Survey toimesta osoittaa Etelänapamantereen sulavan länsipuolelta kaikkein eniten. Myöhemmin vaappuminen aiheuttaa Maan ponnahtamisen takaisin, koska Maa yrittää pysyä Auringon kanssa samassa magneettisessa linjassa. Kun tämä tapahtuu Tyynenmeren alueella yön vallitessa, Pohjoiset napa-alueet vedetään kohti Tyyntä valtamerta, joka puskee läpi Beringin salmen Pohjoiselle napa-alueelle. Levää on löydetty ajelehtimasta Pohjoisella napa-alueella tämän seurauksena.

Mikä rooli merenalaisilla tulivuorilla on napa-alueiden jäätiköiden sulamisessa? Olemme usein kertoneet, että Maan ytimen pyöriminen aiheuttaa merien ja maan lämpenemistä maapallon sisältä ulospäin, sulattaen jäätiköitä ja ikiroutaa napa-alueilla. Nibirun tulemisen peittely sai eliitin syyttämään tästä lämpenevää ilmastoa ja vielä vastikään esti muiden selitysten esittämisen. Jolleivät he enää voi syyttää lämpenevää ilmaa, mitäs sitten? Peittelijät ovat nyt tarttuneet tähän vedenalaiseen vulkaaniseen toimintaan selittävänä tekijänä, mutta se teoria kompastelee useissa kohdissa. Siellä missä Pohjoisnavalla alueen läpi menee laattojen saumakohta Japanista Islantiin, Etelänapamanner on keskellä laattaa, eikä siellä ole vulkaanista toimintaa jään alla. Vulkanismi voi lämmittää vettä siellä, missä vaappuminen menee edes takaisin, mutta mitään muuta merkittävää vaikutusta tällä ei ole napa-alueiden sulamiseen. Siihen kuitenkin tartutaan epätoivoisten peittelijöiden toimesta ja isoon ääneen toitotetaan sen olevan syynä napa-alueiden sulamiseen.