Zetatalk: Vuoden 2005 viljapeltokuvioita - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 28.6.2005, http://www.zetatalk.com/index/zeta229.htm , suomentanut Olli)

Me totesimme vuoden 2005 viljapeltokuviokauden käynnistyessä, että kuviot tulevat olemaan yksinkertaisia ja näin on ollutkin aina kesäkuuhun saakka. Suurten ja monimutkkaisten kuvioiden puute rohkaisi väärennösten tekijöitä lisäämään toimintaansa ja puolet tämän kauden aikana Britanniassa tehdyistä vilpeltokuvioista on ollutkin väärennöksiä, mikä merkitsee väärennösten määrän selkeää lisääntymistä vuoden 2004 kauteen verrattuna. Tämän väärennösten lisääntymisen johdosta Beckhamptonin viljapeltokuviosta tehtiin suuri ja monimutkainen, jotta se erottuisi runsaslukuisten väärennösten joukosta. Vuoden 2004 viljapeltokuviokaudelta tutut teemat jatkuvat myös tänä vuonna.

Vuoden 2005 viljapeltokuvioissa on korostuneesti esillä neljä vuodenaikaa, joita ihmiset käyttävät kuvaamaan vuoden eri vaiheita. Tällä hetkellä, kun Planeetta X on suorittamassa hidasta 270 asteen kierähdystään, nämä vuodenajat on keinotekoisesti järjestetty esiintyviksi Maapallolla totuttuun tapaan, jotta varmistettaisiin elämän jatkuminen Maapallolla. Näin on toimittu myös aiempien napasiirtymien aikana. Mutta joka tapauksessa neljä vuodenaikaa ja 12 kuukautta ovat ihmisille tuttu asia ja niihin liittyvä symboliikka on helppo ymmärtää. Burwellin ja Lurkley Hillin kuviot peilaavat toisiaan siten, että Lurkley Hillin kuvio esittää normaalia tasapainotilannetta ja Burwell esittää, että Maapalloon kohdistuva rasitus on voimakkaimmillaan kaksi kertaa vuodessa, joulukuussa ja kesäkuussa kuten joulukuun 26. päivän tsunamin aiheuttanut maanjäristys on jo osoittanut. Monkton Downin kuvio toistaa vuoden 2003 Southfieldin ja Eastfieldin viljapeltokuvioiden ja muinaisen Nebran Kiekon esittämää teemaa, jossa vuoden esitetään jakautuvan 20 kuukauteen tai niiden monikertaan eli kyseessä on siis erilainen kalenterijärjestelmä kuin mitä ihmiskunta nykyään käyttää. Vuoden 2005 viljapeltokuviokaudella on paljon annettavaa ja Monkton Downin ja Burwellin kuviot välittävät ilotonta viestiä siitä, että Maapallo on ollut mukana Planeetta X:n suorittamassa 270 asteen kierähdyksessä nyt jo vuoden ajan, kallistuen ja huojuen, mikä aiheuttaa valtavaa rasitusta Maapallon kuorelle ja hämmennystä sen asukkaille.