Zetatalk: Otteita ZetaTalk-päivityksistä (28.7.2012) - kanavana Nancy Lieder

(Julkaistu 28.7.2012, kanavoitu viikon 30/2012 aikana, http://www.zetatalk.com/ning/28jy2012.htm, suomentanut Olli)

...

Voisivatko Zetat antaa hieman lisää tietoa siitä, että tullaanko kansalaisille antamaan virallinen ilmoitus avaruusmuukalaisten läsnäolosta presidentti Obaman toimesta, kuten on arveltu tapahtuvan? Vai tullaanko ainoastaan tiedottamaan siitä, että Planeetta X on läsnä Aurinkokunnan sisäosissa eikä mainita mitään ZetaTalkista ja Nancy Liederistä? On mielenkiintoista nähdä, mitä tullaan kertomaan Planeetta X:n asukkaista ja siitä, että aikovatko he hyökätä Maapallolle. Tietenkin voitaisiin tukeutua ZetaTalkin sanomaan siitä, että Planeetta X:n asukkaat ja ihmiskunta pidetään toistaiseksi erossa toisistaan Maailmojen Neuvoston asettaman karanteenin voimalla. Mutta koska ZetaTalkin sisältöä ei tulla julkistamaan, niin tullaanko kehittämään vaihtoehtoisia selityksiä? Kuitenkin oletan, että kun Planeetta X:n läsnäolo julkistetaan, niin sen jälkeen ei enää ole mitään syytä pitää salassa avaruusmuukalaisten läsnäoloa?

Jos ja kun lähiaikoina on odotettavissa vallanpitäjien taholta tuleva ilmoitus koskien sitä, että Planeetta X eli Nibiru on läsnä aurinkokunnassa ja että se tulee kulkemaan Maapallon ohi, niin ilmoitus tulee pohjautumaan siihen, millaisia havaintoja luotainten ja teleskooppien avulla on tehty Planeetta X:n tähän saakka kulkemasta radasta ja millaista rataa sen odotetaan jatkossa etenevän. Lisäksi tullaan esittämään arvioita siitä, millaisia vaikutuksia Planeetta X:n ohikulku tulee Maapallolla aiheuttamaan todeten sen aiheuttavan lisääntyviä ja voimistuvia maanjäristyksiä, lisääntynyttä tulivuorien aktiivisuutta, Maapallon vaappumisliikettä ja äärimmäisiä sääolosuhteita. Siitä ei tulla mainitsemaan mitään, että ZetaTalkissa näistä asioista on kerrottu jo pitkään. Lisäkysymyksiä ei tuoda julkisesti esille ja kysymyksiin vastaavat tahot tulevat olemaan puhtaasti tehtyihin havaintoihin ja niiden perusteella laadittuihin ennusteisiin perehtyneitä henkilöitä, jotka eivät suostu ottamaan kantaa avaruusmuukalaisten läsnäoloon eivätkä myönnä perehtyneensä ZetaTalkin sanomaan. Mutta todennäköistä on se, että samalla kun Planeetta X:n läsnäolo julkistetaan, niin avaruusmuukalaisten olemassa oloa ja läsnäoloa Maapallolla ei enää voida salata.

Tiedotusvälineet voivat kyllä halutessaan julkaista aineistoa ZetaTalkin ennustusten paikkansapitävyydestä ja haastatella kanavahenkilöämme Nancyä, mutta nämä asiat eivät tule liittymään virallisiin tiedotuksiin. Avaruusmuukalaisten läsnäolon julkistaminen ei siis tule suoranaisesti liittymään Planeetta X:n läsnäolon julkistamiseen. Virallisessa tiedotteessa tullaan toteamaan, että Planeetta X:n Maapallolle aiheuttamat vaikutukset eivät tule voimakkuudeltaan juurikaan poikkeamaan niistä mullistuksista, joita on tähän mennessä koettu. Jos keskusteluissa nousee esiin se, että ZetaTalkin mukaan Planeetta X tulee aiheuttamaan Maapallolla todella suuria mullistuksia sisältävän napasiirtymän, niin monet tulevat korostamaan sitä, että ZetaTalkissa ennustettiin virheellisesti Planeetta X:n ohittavan Maapallon jo vuonna 2003 , vaikka tuolloin Planeetta X ainoastaan saapui Aurinkokunnan sisäosiin sekä että 7/10-muutoksiin liittyvät mannerlaattojen liikehdinnät tapahtuisivat muutaman viikon aikana, vaikka todellisuudessa niiden tapahtuminen on kestänyt jo yli vuoden ajan. Näiden näkökohtien avulla pyritään siis osoittamaan se, että ZetaTalkin sisällössä on virheitä.

Näin ollen tietoisuus ZetaTalkista ja sen sanomasta tulee laajenemaan "ruohonjuuritasolta", kun ihmiset huomaavat, että me olemme kertoneet Planeetta X:stä ja sen Maapallolle aiheuttamista muutoksista jo kauan sitten. Kun ihmiset perehtyvät näihin ennustuksiimme ja havaitsevat niiden toteutuneen ja edelleen toteutuvan, niin he alkavat vaatia julkisuuteen Nancyn haastatteluja ja ZetaTalkin kommentteja eri asioihin sekä tietenkin tulevien tapahtumien aikataulua ja päivämääriä. Jos ZetaTalkilla ei olisi jo entuudestaan laaja suosio ja sen sisältöä olisi kommentoitu monilla internetin keskustelufoorumeilla ja tallennettu monien yksityisten henkilöiden tietokoneille, niin julkisuudenhaluiset voimakkaat persoonat sysäisivät ZetaTalkin syrjään ja valtaisivat näyttämön itselleen. Heillä ei kuitenkaan ole samanlaista 17 vuoden mittaista moniin eri asioihin liittyvää oikeaan osuneiden ennusteiden arkistoa kuin meillä on, koska Nancy ja hänen yhteistyökumppaninsa ovat ansiokkaasti keränneet sitä ja pitäneet sitä yllä.

Maapallon muutosten selittäminen ilmastonmuutoksen avulla alkaa käydä yhä haastavammaksi. Todella lämmin ilma on joskus aiheuttanut tiestön vaurioitumista, mutta jo monen vuoden ajan on esiintynyt myös vajoamisaukkoja, rakennusten vaurioita ja vääntyneitä rautatiekiskoja. Koskaan ei ole annettu perusteellista selitystä siihen, kuinka ilman lämpötilan alle yhden asteen kohoaminen voisi aiheuttaa ikiroudan sulamista tai merivesien lämpenemistä kuten ilmastonmuutoksessa väitetään tapahtuneen. Ovatko nämäkin yrityksiä selittää muutokset jollakin muulla kuin Planeetta X:n läsnäololla ja kun Planeetta X:n läsnäolo lopulta julkistetaan, niin vallanpitäjät voivat todeta, että ilmastonmuutoksesta aiheutuviksi oletetut muutokset ovatkin todellisuudessa aiheutuneet Planeetta X:n läsnäolosta? ...

Tuleeko presidentti Obaman tekemä julkistus Planeetta X:n läsnäolosta Aurinkokunnan sisäosissa lopettamaan ilmastonmuutosvouhotuksen? Ilmastonmuutoshan on nostettu esiin, jotta ihmiset saisivat jonkinlaisen virallisen selityksen havaitsemilleen säätilojen muutoksille siitäkin huolimatta, että sen avulla ei voida selittää lisääntyneitä maanjäristyksiä ja tulivuorien aktiivisuutta eikä poikkeuksellisia vuorovesiä. Ilmastonmuutosteorian pätemättömyyshän tuli laajemmin tietoon vuoden 2009 skandaalin paljastamien tietojen vääristelyjen myötä.

Mitä tulee tapahtumaan? Tulevatko ilmastonmuutoksen puolestapuhujat myöntämään levittäneensä virheellistä tietoa, kun Obama julkistaa Planeetta X:n läsnäolon? Vai tulevatko he väittämään, että kysymyksessä on kaksi aivan eri asiaa? Jälkimmäinen vaihtoehto on todennäköisempi, sillä harhauttavan tiedon levittämisen myöntämisestä voisi seurata kiukkuisia reaktioita ja oikeusjuttuja varsinkin niiden taholta, jotka ovat olleet pakotettuja investoimaan suuria summia hiilidioksidipäästöjä alentaviin teknisiin ratkaisuihin ilmastonmuutosteorian mukaisesti. Ellei julkisuuteen vuoda mitään raskauttavia sähköpostiviestejä tai muita todisteita siitä, että ilmastonmuutosteoriaa toitottaneet tahot ovat tietoisesti levittäneet väärää tietoa, niin he tulevat jatkamaan toimintaansa totutulla tavalla.