Zetatalk: NASA:n elokuvat - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 28.4.2010, http://www.zetatalk.com/index/zeta576.htm , suomentanut Olli)

Mikä on Stereo Ahead -satelliitin COR2-kameran kuvissa 21.4.2010 alkaen näkyvä oikealta vasemmalle liikkuva kirkas kohde?

Kohde on samanlainen kuin saman kameran kuvissa elokuun 15. päivän tienoilla vuonna 2008 vasemmalta oikealle liikkunut kohde. Näinä molempina ajankohtina Venuksen oletettiin olevan COR2-kameran suunnasta katsottuna juuri vastakkaisella puolella Aurinkoa.

NASAn mukaan kohde on Venus, mutta monien mielestä se on liian kirkas ollakseen Venus. Stereo-satelliitit sijaitsevat molemmilla puolilla Maapalloa samalla kiertoradalla, toinen Maapallon edellä ja toinen jäljessä. Stereo-satelliitit lähetettiin avaruuteen vuonna 2006 ja ne ovat siitä lähtien kulkeneet kauemmas Maapallosta ilmeisesti jonkinlaisen työntövoimajärjestelmän avulla kauko-ohjattuina. Kulkevatko Stereo-satelliitit Maapallon kiertorataa pitkin, vaikka Maapallo onkin pysähtynyt kiertoradallaan?

Jos Maapallon eteneminen kiertoradallaan pysähtyi joulukuussa 2003 ja Venus joutui samalla tavoin hitaasti Auringon ohitse kulkeneen Planeetta X:n otteeseen, niin mistä oikein on kysymys? Me olemme kertoneet, että me teemme tarvittavia toimenpiteitä jäljitelläksemme tilanteen olevan normaali, kun Planeetta X:n läsnäolon salailu- ja peittelytoiminta on voimissaan, jotta vallanpitäjät eivät joutuisi paniikkiin ennakoidessaan kansalaisten alkavan mellakoida. Maailmojen Neuvosto sallii ihmisille olevan mahdollista havaita sen verran poikkeavuuksia, että tulevaisuuden kohtaamiseen riittävän rohkeat ihmiset voivat laatia ja toteuttaa suunnitelmansa oman ja läheistensä turvallisuuden takaamiseksi. Ne, jotka vaatisivat hallitusta tekemään jotakin, tai alkaisivat panikoida, voivat näin ollen hyvillä mielin tuudittautua uskomaan, että kaikki on kuten on aina ennenkin ollut. Niinpä siinä, millaisia havaintoja ihmiset voivat tehdä, vallitsee kaksinaisuus. Yhtäältä Maapallon vaappumisliikkeestä on selkeitä merkkejä Auringon noustessa ja laskiessa eri kohdasta kuin sen pitäisi ja Kuun ollessa usein selvästi eri paikassa kuin sen pitäisi olla. Poikkeavia sääolosuhteita on esiintynyt paljon ja vuorovesien vaihtelu on voimakasta. Maanjäristysten lukumäärä ja voimakkuus on lisääntynyt samoin kuin tulivuorien aktiivisuus. Monet ihmiset ovat kuvanneet videoita, joissa näkyy "toinen aurinko" tai Planeetta X:n kuiden muodostamat vanat. Toisaalta NASA:n SOHO:n ja Stereon kaltaiset viralliset sivustot esittävät kaiken olevan normaalia, kuten käy ilmi näiden satelliittien lähettämistä kuvista. Mutta Maailmojen Neuvosto sallii totuuden Planeetta X:n läsnäolosta aurinkokunnan sisäosissa tulla pikku hiljaa julki.

Totuus tulee julki samaan tahtiin kuin vallanpitäjien ote lipsuu ja yhä useampi heistä alkaa vetäytyä omiin turvapaikkoihinsa ja pois julkisuudesta. Tämä toimenpide on ajoitettu siten, että ne vallanpitäjät, jotka kirjaimellisesti teurastaisivat miljoonia ihmisiä ajauduttuaan itse paniikkiin, eivät enää ole vallassa silloin, kun nämä paljastukset tapahtuvat. Niinpä vuosina 2009 ja 2010 Planeetta X ja sen kuiden muodostamat vanat esiintyivät lisääntyvässä määrin SOHO- ja Stereo-satelliittien lähettämissä kuvissa ja Stereo Behind -satelliitin lähettämissä kuvissa näkyi jopa yksittäisiä Planeetta X:n kuita. Samaan aikaan esiintyi myös outoja ilmakehän ilmiöitä kuten Norjan spiraali ja Australian "tutkaympyrät". Todellisuudessa NASA ei ole lähettänyt Stereo-satelliitteja avaruuteen kuvaamaan Auringon kääntöpuolta, vaikkakin sen on kerrottu olevan näiden satelliittien virallinen tehtävä. Stereo satelliittien todellinen tehtävä on mahdollistaa kolmiomittauksen suorittaminen Planeetta X:n sijainnin määrittämiseksi sen lähestyessä Maapalloa. Stereo-satelliitit laukaistiin avaruuteen vuonna 2006 eli useampi vuosi sen jälkeen, kun Maapallon eteneminen kiertoradallaan pysähtyi vuonna 2003. Jos Maapallo liikkuisi kiertoradallaan, niin miksi tarvittaisiin kaksi satelliittia, joista toinen kulkee Maapallon edellä ja toinen sen jäljessä kumpikin loitontuen tasaiseen tahtiin Maapallosta? Jos tavoitteena on nähdä Auringon kääntöpuolelle, niin eihän siihen tarvitsisi tehdä muuta kuin asettaa satelliitti avaruuteen Maapallon kiertoradan tuntumaan ja odottaa kuusi kuukautta.

Stereo-satelliiteilla on siis samankaltainen näkymä Aurinkoon kuin on Maapallon ja Auringon välissä sijaitsevalla SOHO-satelliitillakin. SOHO:n lähete on ainakin puoliksi esiohjelmoitua elokuvaa, jossa Auringon editse tai takaa kulkevaksi oletetut planeetat näkyvät juuri ennakoidulla tavalla aikataulun mukaisesti ja taustalla näkyvä tähtitaivas on juuri sellainen kuin sen on ennakoitu olevankin. Auringonpurkaukset ovat totuudenmukaisia, vaikkakin toisinaan kuvissa näkyy selviä muokkausjälkiä, kun kuvista on yritetty poistaa Planeetta X:n läsnäolosta kertovia merkkejä. Kuten olemme selittäneet, niin näiden kuvien muokkaamiseen käytetyt tietokoneohjelmat eivät havaitse värivivahteita niin hyvin kuin ihmissilmä ja siten syntyy tällaisia virheitä, jotka tarkkasilmäiset voivat havaita. Näin ollen, jotta säilytettäisiin vaikutelma siitä, että kaikki on kuten ennenkin Maapallon ja Venuksen kulkiessa radallaan ja Venuksen osuessa aina ajoittain Stereo-satelliittien näkökenttään, niin Venus on keinotekoisesti lisätty Stereo-satelliittien lähettämiin kuviin. Kuinka pitkään tällainen peli tulee jatkumaan? Siihen saakka, kunnes se, minkä kaikki ihmiset voivat taivaalla omin silmin havaita, on niin paljon ristiriidassa NASA:n julkisuuteen tyrkyttämän näkemyksen kanssa, että NASA:lle ei jää muuta vaihtoehtoa kuin sulkea palvelunsa ja vaieta. Siinä vaiheessa useimpien ihmisten on kuitenkin jo liian myöhäistä laatia ja toteuttaa omat suunnitelmansa oman turvallisuutensa takaamiseksi. Siihen saakka ne ihmiset, jotka haluavat uskoa asioiden olevan kuten ennenkin ja tarvitsevat tätä tosiasioiden kieltämistä, koska ovat epävarmoja ihmisiä, jotka eivät pysty kohtaamaan todellisuutta sellaisena kuin se on, tulevat edelleen väittämään ja vakuuttamaan kovaan ääneen, että kaikki on kuten on aina ennenkin ollut.

------------------------------------

Zetatalk: Suurta draamaa - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 29.4.2010, http://www.zetatalk.com/index/zeta577.htm , suomentanut Olli)

Juuri auringonlaskun jälkeen 26.4.2010 kuvatussa videossa Venus näyttää todella valtavalta. Tässä YouTubesta löytyvässä videossa näkyy myös seulasten tähtikuvio (http://www.youtube.com/watch?v=jUj4sn_J1ys)

Mitä me olemmekaan kertoneet omasta osuudestamme siihen, että Venus on näkynyt taivaalla normaalin näköisenä? Me olemme toimineet tässäkin asiassa Maailmojen Neuvoston ohjeiden mukaisesti samoin kuin olemme siirtäneet Kuuta tai taivuttaneet valonsäteitä siten, että auringonpimennys tapahtuu ihmisten odottamalla tavalla. Alkaako näiden toimenpiteiden teko vähetä samalla kun vallanpitäjien valta hupenee? Maailmojen Neuvosto on nyt sitä mieltä, että kaikkien ihmisten on nyt saatava mahdollisuus nähdä joitakin todisteita siitä, että asiat eivät ole ennallaan. Voidaan siis odottaa tapahtuvan paljon dramaattisia tapahtumia. Venus liikkuu nyt edestakaisin Planeetta X:n synnyttämässä "hiukkaspyörrevirtauskupissa". Mutta kun Planeetta X kulkee eteenpäin kohti Maapalloa, niin tässä kupissa olevat kolme planeettaa painautuvat lähemmäs toisiaan. Maailmojen Neuvoston näkemyksestä riippuen ihmiset saattavat nähdä Venuksen selvästi normaalista radastaan poikkeavassa kohdassa ja melko lähellä Maapalloa. Hiukkasvirtaus painaa nyt Maapallon pimeää kaksoisplaneettaa sivuun normaalilta kiertoradaltaan, jolloin siitä heijastuvan auringonvalon kulma muuttuu ja siten ihmiset saattavat nähdä sen taivaalla samanlaisena sinertävänä ja ajoittain kellertävänä kohteena kuin se näkyi hetken ajan (vuonna 2004) tullessaan esiin Auringon takaa.