Zetatalk: Sähkökatkokset - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 29.9.2003 , http://www.zetatalk.com/index/zeta32.htm , suomentanut Olli)

Me Zetat emme voi ottaa itsellemme kunniaa viimeaikaisista sähkökatkoksista, joita on esiintynyt joka puolella Maapalloa, koska näiden katkosten syynä on kaikissa tapauksissa laitteistovika. Se, että viranomaiset eivät ilmoita mitään syytä näihin katkoksiin, johtuu siitä, että tiedotusvälineitä on kielletty kertomasta mistään ilmiöstä, joka viittaa maaperän liikkumiseen, tulivuorien aktiivisuuteen, maanjäristysten voimakkuuden ja esiintymistiheyden kasvuun tai valtamerien pinnan kohoamiseen. Uutisointia valvotaan tarkkaan ja uutiset täytyy hyväksyttää ennen niiden julkaisemista. Koska vallanpitäjät, joihin kuuluvat maailman mahtivaltiot ja niiden omistajat eli rikas eliittiryhmä kuten olemme aiemmin selittäneet, eivät ole keksineet mitään sopivaa selitystä näihin sähkökatkoksiin, niin niihin ei ilmoiteta mitään syytä. Rehellinen kommentti saattaa satunnaisesti päästä lipsahtamaan julkisuuteen, mutta jos se on liian lähellä totuutta, niin se kumotaan viipymättä. Mitä siis todellisuudessa on tapahtunut?

Kuten junien suistumiset kiskoilta, joita ei voida selittää millään muulla asialla kuin maaperän liikkumisella, samoin kuin räjähtäviä kaasuputkia ja rikkoutuneita päävesijohtoja, sähkönjakeluverkot ovat haavoittuvia ja yksi rikkoutunut kohta aiheuttaa kerrannaisvaikutuksena lisää vikoja ja suuria häiriöitä. Mutta ongelmana eivät ole vain pienet yksittäiset rikkoutumiset vaan todella suuret vahingot kuten Euroopan valtioiden välillä merenpohjassa kulkevien kaapeleiden vaurioitumiset. Tällöin koko pääyhteys katkeaa, mikä puolestaan katkaisee yhteyden pienempien jakeluasemien väliltä ja näin ollen kaikki sisään ja ulos menevät yhteydet käytännössä katkeavat. Näissä sähkökatkoksissa saattaa siis olla kyseessä suuret mekaaniset viat, mutta ne eivät kuitenkaan ole sinänsä kovin vaarallisia. Sähkön jakelun katkeamisesta seuraa se, että ihmiset jäävät pimeyteen ja viestintäyhteydet katkeavat, mutta paljon huolestuttavampia ovat ne vauriot, joita tulee tapahtumaan kaasuputkissa ja kaasunjakeluverkostoissa. Kun niihin tulee katkoksia, kuten tulee tapahtumaan, seurauksena on räjähdyksiä ja tulipaloja, joita ei saadakaan niin helposti pidettyä kurissa ja joiden aiheuttamia vahinkoja ei yhtä helposti korjatakaan. Syntyy suurta tuhoa, tulihelvetti, joka leviää kaasulinjoja pitkin niin kuumana, ettei kukaan voi sitä lähestyä.