Zetatalk: Vinoutunut magneettikenttä - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 29.10.2009, http://www.zetatalk.com/index/zeta542.htm , suomentanut Olli)

Maapallon magneettikenttä on näyttänyt äskettäin olleen vinoutunut siten, että magneettiselta pohjoisnavalta lähtevä virtaus on suuntautunut välittömästi etelään ja magneettiselle etelänavalle tuleva virtaus on tullut suoraan pohjoisesta eikä etelästä kuten normaalisti. Mistä tämä ilmiö aiheutuu? 28-29.10.2009 välisenä aikana Maapallon magneettikenttä muuttui 24 tunnin aikana normaalista vinoutuneeksi.

Tavanomainen magneettikenttä 28.10.2009 klo 14:30 :

Magneettinen puuska 29.10.2009 klo 02:32 :

Vinoutunut magneettikenttä 29.10.2009 klo 11:15 :

Äskettäin Maapallon magneettikenttää esittävän sivuston (http://www2.nict.go.jp/y/y223/simulation/realtime/index.html) kuvista kävi ilmi, että Maapallon magneettinen etelänapa oli tilapäisesti lähes kokonaan kadonnut (http://www.tiedontalo.net/viestit/zetatalk_30092009.htm). Me selitimme tämän johtuneen siitä, että Maapallon ja Planeetta X:n magneettikentät asettuivat päittäin siten, että Maapallon magneettiselta pohjoisnavalta lähtevät magnetismihiukkaset kulkivat Planeetta X:n magneettiselle etelänavalle kulkematta lainkaan Maapallon magneettiselle etelänavalle. Mutta mistä aiheutuu sellainen magneettikentän vinoutuma, jossa Maapallon magneettikenttä näyttää suuntautuvan täysin normaalista päinvastaiseen suuntaan eli magneettiselta pohjoisnavalta lähtevä virtaus suuntautuu välittömästi etelään ja magneettiselle etelänavalle tuleva virtaus tulee suoraan pohjoisesta? Planeetta X sijaitsee hieman Maapallon ja Auringon kautta kulkevan linjan oikealla puolella ja siksi sen magneettinen pohjoisnapa on suuntautunut suoraan Maapalloa kohti vasta sitten, kun Planeetta X on kallistunut noin 195 asteen kulmaan, kuten se on jo viime aikoina hetkittäin tehnytkin. Näin ollen Planeetta X:n lähestyessä Maapalloa, se vaikuttaa suurimman osan ajasta Maapallon magneettikenttään lievästi sivusuunnassa.

Tässä tilanteessa Maapallon magneettiselta pohjoisnavalta lähtevät magnetismihiukkaset yrittävät liittyä Planeetta X:n magneettiselta pohjoisnavalta tulevien magnetismihiukkasten virtaukseen kulkeutuen Planeetta X:n magneettiselle etelänavalle. Mutta koska jatkuvassa virtauksessa hiukkasilla täytyy olla sekä lähtöpiste että paluupiste, niin Maapallon magneettisesta etelänavasta tulee eräänlainen magneettinen tyhjiö eli paikka, jonne magnetismihiukkaset pyrkivät hakeutumaan. Niinpä jotkut Planeetta X:n magneettiselta pohjoisnavalta lähtevän laajan virtauksen magnetismihiukkaset kulkeutuvatkin Maapallon magneettiselle etelänavalle sen sijaan, että ne kulkeutuisivat Planeetta X:n magneettiselle etelänavalle. Miksi nämä magnetismihiukkaset eivät sitten kulje Planeetta X:n magneettiselta pohjoisnavalta suoraan Maapallon magneettiselle etelänavalle? Planeetta X:n magneettinen etelänapa vetää voimakkaasti puoleensa lähellä Planeetta X:ää kulkevia magnetismihiukkasia. Lisäksi Planeetta X:n magneettiselta pohjoisnavalta lähtevät magnetismihiukkaset eivät halua kulkea Maapallolta tulevan Maapallon ja Planeetta X:n muodostaman yhden suuren magneettikentän mukaisen magnetismihiukkasten virtauksen läpi. Näin ollen Maapallon magneettiselle etelänavalle voivat kulkeutua Planeetta X:n laajan magneettikentän ulkolaidalla kulkevat magnetismihiukkaset. Tämä ilmiö on jälleen yksi osoitus meidän sanomamme todenmukaisuudesta. Planeetta X sijaitsee Maapallolta katsottuna hieman Auringon oikealla puolella ja se on suuntaamassa magneettista pohjoisnapaansa Maapalloa kohti. Minkä muun syyn takia Maapallon magneettikenttä olisi vinoutunut sillä tavoin kuin edellä mainitut kuvat osoittavat?

  1. Maapallon ja Planeetta X:n itsenäiset magneettikentät
  2. Maapallon ja Planeetta X:n yhdistetty magneettikenttä, Maapallon magneettinen etelänapa kadonnut
  3. Maapallon ja Planeetta X:n yhdistetty magneettikenttä, Maapallon magneettisen etelänavan sivusiirtymä