Zetatalk: Nettikeskustelun aikana syntyneitä päivityksiä (29.12.2007) - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 29.12.2007, http://www.zetatalk.com/index/zeta424.htm , suomentanut Olli)

...

Samanaikaisesti, kun Planeetta X on Zetojen mukaan siirtynyt Maapallolta katsottuna auringon oikealle puolelle (www.zetatalk.com/index/zeta422.htm), olen havainnut lentokoneista levitettävien kemiallisten vanojen dramaattisen lisääntymisen estämään ihmisten näkemästä Planeetta X:ää. Olen jatkuvasti yhä enemmän hämmästyneempi tämän toiminnan takana olevien tahojen epätoivoisesta toiminnasta. Kuinka he aikovat yrittää pimittää tai selittää jotakin niin dramaattista kuin kolme pimeyden päivää?

He yrittävät voittaa aikaa. He eivät pelkää viimeisiä viikkoja, sillä kuten me olemme selittäneet, kaikki tämä Maapallon äärimmäisen voimakkaasta vaappumisesta Maapallon kallistumiseen vasemmalle ja lopulta napasiirtymään johtava tapahtumasarja tapahtuu yhden magneettisen kauden eli neljän kuukauden mittaisen jakson aikana. Tässä vaiheessa he suuntaavat kulkunsa maanalaisiin turvaluoliinsa omien turvajoukkojensa kanssa ja joko jättävät kansalaiset oman onnensa nojaan ja/tai määräävät poliisin ja armeijan pitämään kansalaiset kaukana omista turvapaikoistaan. Heitä huolestuttaa tämän hetken ja viimeisten viikkojen välinen aika, jolloin kansalaisilla ei ole vielä ehdottoman varmoja merkkejä siitä, että napasiirtymä tulee tapahtumaan ja asioiden salassapito vielä onnistuu. Tietenkin he valmistelevat omia selityksiään taivaalla näkyville oudoille ilmiöille ja jopa Maapallon kyljelleen keikahtamiselle. Mutta nämä selitykset otetaan käyttöön vasta mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa. He haluavat pitää kansalaiset täydellisessä pimennossa niin pitkään kuin se vain on mahdollista. Juuri näin paljon he välittävät teistä.

...

Bosnian pyramidit - tarua vai totta?

Maapallolla ollessaan Anunnakit rakensivat pyramideja ja muita monumentteja eri puolille Maapalloa. He etsivät kultaa lähes jokaisesta Maapallon kolkasta. Australiassa, Kiinassa, Egyptissä, Keski-Amerikassa ja Pääsiäissaarilla on jo aiemmin löydettyjä monumentteja. Eipä siis ole ihme, että vastaavia rakennelmia löydetään myös maakerrosten alle hautautuneina paikoista, joista niitä ei vielä tähän mennessä ole löydetty!

Komeetta Holmesin kerrottiin jälleen laajenneen 6- tai 8-kertaiseksi joulukuun 25. päivä. Miten Zetat kommentoivat tätä ilmiötä? Olisiko syytä kiinnittää huomiota tulossa olevaan komeetta Tuttleen?

Me olemme selittäneet, että komeetta 17P/Holmes näyttää laajenevan vain siksi, että eri suuntaan hajaantuneet valonsäteet heijastuvat takaisin Maapalloa kohti. Niinpä nämä säteet näyttävät tulevan laajalta alueelta, vaikka itse asiassa ne ovat vain taipuneet. Näiden valonsäteiden heijastumisen ja taipumisen aiheuttaa Planeetta X:n pyrstön sisältämä aines, jota alkaa olla yhä enemmän Maapallon lähistöllä. Oudolta näyttävät komeetat tulevat pian olemaan teidän huolistanne pienimpiä, kun Planeetta X:n pyrstön aines alkaa vaikuttaa Maapallon ilmakehässä dramaattisella tavalla.

...

Stanley Meyers oli keksijä, joka kehitti ja patentoi laitteen, joka valmisti palavaa kaasua vedestä (www.waterfuelcell.org/). Sen toiminta perustui vesimassan käsittelyyn nopeilla toistuvilla pulsseilla välillä taukoa pitäen. Tällä tavoin vesimolekyylit "hajaantuivat" asteittain jonkinlaiseksi palavaksi kaasuksi. Tämän kaasun tuottaminen vaatii vain vähän energiaa sen polttamisesta saatavaan energiaan verrattuna. On huhuttu siitä, että arabialaiset tarjosivat Meyersille valtavan summan rahaa (satoja miljoonia dollareita), mikäli hän sitoutuisi lopettamaan keksintönsä kehitystyön. Meyers ilmeisesti kuoli syötyään jotakin sopimatonta. Internetistä löytyy videoita, joissa Meyers esittelee tällä tekniikalla toimivaa rantakirppuautoaan sekä tähän teknologiaan liittyviä piirustuksia ja kaavioita. Voisivatko Zetat kommentoida Meyersin teknologiaa ja hänen kuolemaansa? Oliko tämä teknologia oikeasti innovatiivista? Olisiko siitä hyötyä energiantuotannossa napasiirtymän jälkeisessä maailmassa?

Aikojen kuluessa on esiintynyt useita vaihtoehtoja bensiinin ja muiden öljyjalosteiden käyttämiselle ajoneuvojen käyttövoimana ja sähköntuotantoon. Suuri osa näistä on kuitenkin pidetty salassa tai niiden kehttäminen on tukahdutettu heti alkuunsa. Meyersin keksintö on yksi näistä. Kuten tekniikassa yleensäkin niin myös tässä tapauksessa tekemällä kokeita, ahkeralla kehitystyöllä ja asiaan paneutumisella prosessista saataisiin paljon tehokkaampi, joten internetissä saatavilla olevat piirustukset ja ohjeet ovat hyvin pelkistettyjä. Puukaasu on tunnettu vaihtoehto ajoneuvojen voimanlähteeksi ja sitä on käytetty jossakin päin maailmaa toisesta maailmansodasta lähtien. Polttokennoissa hyödynnetään meriveden ja eri metallien välistä reaktiota tuottamaan vetyä, jota sitten voidaan käyttää energian tuottamiseen. Nämä ovat kaksi esimerkkiä tällä hetkellä käytössä olevista vaihtoehtoisista teknologioista, mutta ne ovat öljynjalosteiden käyttöä kalliimpia ja ongelmallisempia ja siten ne eivät muodosta liian suurta uhkaa öljynteollisuudelle. Napasiirtymän jälkeen monet yhteisöt tulevat olemaan hyvin innovatiivisia ja se tulee olemaan kekseliäiden ihmisten kulta-aikaa. Kannattaa siis nyt taltioida ja tulostaa kaikki mahdolliset ohjeet ja piirustukset tulevaa käyttöä varten!

...

Liittyen aiempiin kommentteihinne siitä, että "jotakin" tulee tapahtumaan pian, mitä tarkoitatte "joulun ajalla"? Tarkoittaako se kaikkia talvikuukausia?

Kun meiltä kyseltiin joulun aikaan tapahtuvasta maailmanlaajuisesta tapahtumasta, me emme tarkoittaneet usean kuukauden mittaista ajanjaksoa. Joulun ajan voidaan katsoa päättyvän viimeistään muutama päivä Uudenvuodenpäivän jälkeen. Jouluviikolla seismografikäyristä oli selvästi havaittavissa "jouluvasara" ja se tulee palaamaan takaisin ihan tosissaan (19.-22-12.2007 klo 8 UTC havaittu koko Maapalloon kohdistunut lievä tärähdys - www.zetatalk.com/index/zeta420.htm). Maapallo pakeni tämän vasaran iskuja, jolloin Planeetta X siirtyi Maapallolta katsottuna auringon oikealle puolelle aiheuttaen jälleen mahdollisuuden havaita toinen aurinko kuten tapahtui vuonna 2003 (www.zetatalk.com/index/zeta422.htm). Nämä kaksi ilmiötä tapahtuivat joulun aikaan, itse asiassa jouluviikolla. Mutta lisää on tulossa...

...