Zetatalk: Pyyhkäisy kohti mullistuksia - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 30.1.2004 , http://www.zetatalk.com/index/zeta65.htm , suomentanut Olli)

Kuten olemme maininneet, yllättävät käänteet Maapallon ja sitä lähestyvän Planeetta X:n välisessä vuorovaikutuksessa ovat osoittautuneet ongelmallisiksi Planeetta X:n läsnäolon ja sen vaikutusten salailua ja peittelemistä ajaville tahoille ja sitä kautta toimineet tavallisen kansalaisen eduksi. Kaikkien meidän ennalta mainitsemiemme Planeetta X:n aiheuttamien vaikutusten lisäksi on ollut ilmiöitä, jotka me jätimme tarkoituksellisesti kertomatta. Kerroimme lisääntyvistä poikkeuksellisista sääoloista, epäonnistuneista viljasadoista, lisääntyvistä sairauksista sekä maanjäristysten ja tulivuorenpurkausten lineaarisesta lisääntymisestä. Lisäksi annoimme tarkat koordinaatit, joiden mukaisessa paikassa Planeetta X voitiin sopivissa olosuhteissa nähdä taivaalla vuodesta 2001 aina vuoden 2003 toukokuulle saakka. Me emme maininneet Maapallon kiertoradan muutoksista - siitä, että yrittäessään paeta Planeetta X:ää Maapallo nousi radallaan ylöspäin ja äskettäin pysähtyi ja alkoi kulkea radallaan vastakkaiseen suuntaan. Me emme maininneet Planeetta X:n magneettisen otteen aiheuttamasta äskettäisestä Maapallon magneettisen akselin kallistumisesta. Emme maininneet Kuun ja Venuksen heijastamasta poikkeuksellisesta valosta - kiistämättömästä todisteesta Planeetta X:n läsnäololle. Näistä ilmiöistä yllättyneet Planeetta X:n läsnäolon ja vaikutusten salailua ja peittelyä yrittävät tahot ovat olleet täysin vaiti samaan aikaan, kun tavalliset kansalaiset ovat kiinnittäneet huomiota näihin ilmiöihin.

Koska me haluamme tuottaa edelleen vaikeuksia Planeetta X:n läsnäolon salailua ja peittelyä yrittäville tahoille, me emme paljasta vielä pelaamattomia kortteja - eli niitä vaiheita Maapallon ja Planeetta X:n välisessä tanssissa, joiden me tiedämme tapahtuvan, mutta joista salailua ja peittelyä yrittävät tahot eivät ole tietoisia ja tulevat siten epäonnistumaan yrityksissään ja paljastamaan itsensä. Mutta se ei ole mikään salaisuus, että Auringon hiukkaspyyhkäisyt toistuvat jo tutuksi tulleen viljapeltokuvion osoittamalla tavalla säännöllisesti noin 8 kertaa vuodessa. Näiden hiukkaspyyhkäisyjen vaikutuksesta kaikki planeetat kiertävät Aurinkoa samaan suuntaan, koska pyyhkäisyt kuljettavat niitä tähän suuntaan. Viimeisin hiukkaspyyhkäisy osui Maapallon kohdalle noin 25. joulukuuta 2003 ja seuraavan odotetaan alkavan noin 9. helmikuuta 2004. Jokainen hiukkaspyyhkäisy kuljettaa Maapalloa Planeetta X:ää kohti ja Aurinkoa vastakkaiseen suuntaan kiertävä Planeetta X hyppää äkisti pyyhkäisyvarren yli lähemmäs Maapalloa. Viimeisin pyyhkäisy sai lopulta aikaan Maapallon liikkeen pysähtymisen ja äskettäin vastakkaiseen suuntaan kulkevan liikkeen Maapallon yrittäessä paeta Planeetta X:n vaikutuksia. Tämä on saanut aikaan suuren jännitystilan Maapallon kuoressa, koska hiukkaspyyhkäisyt vaikuttavat jossain määrin kaiken aikaa ja ne yrittävät työntää Maapalloa kohti Planeetta X:n magneettista kitaa. Maapallo on puristuksissa - heltymättömässä otteessa.

Seuraava hiukkaspyyhkäisy tulee pakottamaan nämä kaksi magneettista planeettaa, Maapallon ja Planeetta X:n, lähemmäs toisiaan ja pienempi niistä, eli Maapallo, tulee mukautumaan tilanteeseen. Jos Maapallon kuoren liikkeen aiheuttamat mullistukset ovat lisääntyneet viime aikoina, se on ollut vain vihje siitä mitä tulee tapahtumaan, kun Atlantin Valtameren pohjassa oleva magneettinen halkeama joutuu Planeetta X:n magneettikentän otteeseen aiheuttaen Maapallon pyörimisliikkeen huomattavan ja vakaan hidastumisen. Maanjäristykset ja maankuoren liikkeen aiheuttamat mullistukset lisääntyvät. Jonkinlaisen käsityksen tulevista tapahtumista saa tarkastelemalla tähän mennessä tapahtuneita kaasuputkien ja -jalostamojen räjähdyksiä, vesijohtojen ja patojen rikkoutumisia, rakennusten luhistumisia, junien kiskoiltasuistumisia ja siltojen romahtamisia ja kuvittelemalla tämän kaltaisten tapahtumien kymmenkertaistuvan. Maapallon pyörimisliikkeen hidastuminen alkaa: varma ja tärkein merkki lähestymässä olevista mullistuksista. Ei enää hämmennystä USA:n Merivoimien muokkaamista Auringon nousu- ja laskuaikataulukoista tai Maapallon akselin kallistumisesta vaan selkeä ja vakaa merkki varmasta lähestymässä olevasta mullistuksesta.