Zetatalk: Voimakas Maapallon vaappumisliike - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 30.9.2009, http://www.zetatalk.com/index/zeta536.htm , suomentanut Olli)

... Tarkastelin Maapallon magnetosfäärin käyttäytymistä esittävää sivustoa (http://www2.nict.go.jp/y/y223/simulation/realtime/index.html) ja huomasin, että Maapallon magneettinen etelänapa näytti kokonaan kadonneen! Sen aktiivisuus näytti vähenevän, kun 8,3 richterin maanjäristys tapahtui Samoan lähistöllä noin kello 17:00 UTC 29.9.2009 ja 12 tuntia myöhemmin magneettinen etelänapa oli kokonaan kadonnut! Mikä on tämän oudon magneettisen poikkeavuuden ja voimakkaiden maanjäristysten välinen yhteys?...

Kaikki magnetosfäärin toimintaa esittävät kuvat osoittavat magneettisesta pohjoisnavasta lähtevien magnetismihiukkasten virtausta riippumatta siitä, mitä magneettisella etelänavalla tapahtuu. Magnetismihiukkaset virtaavat ulos magneettiselta pohjoisnavalta, kulkevat jonkin matkan ja palaavat magneettiselle etelänavalle. Mikä syy voi aiheuttaa sen, että Maapallon magnetosfäärissä näkyy hetkellisesti ainoastaan lähtevien magnetismihiukkasten virtaus (siniset viivat kuvissa), joka kääntyy lähes kokonaan nopeasti Maapallon magneettista etelänapaa kohti eikä kulje tavanomaista eli huomattavasti pidempää reittiä pitkin, mutta sitten ohittaakin Maapallon magneettisen etelänavan? Tilanne vaikuttaa siltä, että magnetismihiukkaset ohjautuvat jonnekin muualle eivätkä palaa takaisin Maapallon magneettiselle etelänavalle ja juuri tästä onkin kysymys. Me olemme todenneet, että Planeetta X:n magneettinen pohjoisnapa suuntautuu yhä lisääntyvässä määrin Maapalloa kohti pakottaen Maapallon magneettisen pohjoisnavan kääntymään poispäin tästä seurauksena olevan päivittäisen Maapallon vaappumisliikkeen aikana. Jos tämä Planeetta X:n magneettiselta pohjoisnavalta tuleva magnetismihiukkasten virtaus on riittävän voimakas, niin Maapallon magneettiselta pohjoisnavalta lähtevät magnetismihiukkaset eivät pysty kulkemaan vastavirtaan ja palaamaan Maapallon magneettiselle etelänavalle. Tällaisessa tilanteessa ne kulkevat tilapäisesti Maapallon ja Planeetta X:n yhdessä muodostaman suuremman virtauksen mukana ja koska Maapallo ja Planeetta X pyrkivät asettumaan siten, että ne muodostaisivat yhden suuren magneetin, niin Maapallon magneettiselta pohjoisnavalta lähtevät magnetismihiukkaset kulkevatkin Planeetta X:n magneettiselle etelänavalle!

Onko tällä ilmiöllä mitään yhteyttä Samoan lähistöllä tapahtuneen maanjäristysten sarjan kanssa? Me olemme kertoneet Himalajan alle painautuvan Indo-Australian mannerlaatan olevan "lukkolaatta", joka estää muiden mannerlaattojen suuremman liikkumisen. Niinpä juuri tämän mannerlaatan liikahdus käynnistää maailmanlaajuisen mannerlaattojen uudelleenasemoitumisen. Kun tämä mannerlaatta liikahtaa, niin muut jännityksessä olevat mannerlaatat voivat alkaa liikkua. Maapallon magneettisen etelänavan tilapäisen katoamisen osoittavien magnetosfäärisimulaatioiden (http://www2.nict.go.jp/y/y223/simulation/realtime/index.html) ja maanjäristysten välinen yhteys on se, että tänä hetkenä esiintyi erittäin voimakas Maapallon vaappumisliike Planeetta X:n magneettisen pohjoisnavan suuntautuessa niin paljon Maapalloa kohti, että se pakotti Maapallon ja Planeetta X:n magnetosfäärit sulautumaan samansuuntaisiksi muodostaen yhden suuren magnetosfäärin. Tämä on esimakua siitä voimakkaasta vaappumisliikkeestä, jonka me olemme kertoneet edeltävän Maapallon voimakasta vasemmalle nojaamista. Juuri tämä on ennustamamme voimakkaan vaappumisliikkeen syy. Lisää tällaista on tulossa!

Suomentajan lisäämä täydennys: Animaatioita aiempien vuorokausien aikaisista Maapallon magneettikentän muutoksista löytyy osoitteesta http://www2.nict.go.jp/y/y223/simulation/realtime/movie.html. Tästä osoitteesta löytyvät videotiedostot ovat aika kookkaita, joten ne eivät välttämättä avaudu kovin nopeasti. Tässä kirjoitelmassa mainittu Maapallon magneettikentän poikkeavuus käy hyvin ilmi 30.9.2009-videosta, joka löytyy osoitteesta http://www3.nict.go.jp/y/y223/simulation/realtime/movie/2009/test_6.20090930.avi.