Zetatalk: Pienempi paha - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 30.10.2003 , http://www.zetatalk.com/index/zeta43.htm , suomentanut Olli)

Vallanpitäjät laativat jo yli kymmenen vuotta sitten toimintasuunnitelman lähestymässä olevaa Planeetta X:n aiheuttamaa mullistusta varten.

Ensimmäinen vaihe
Kansa pidettäisiin tietämättömänä mistään poikkeavuuksista, tavallisuudesta poikkeavien sääolosuhteiden ja maanjäristysten esiintyminen kiellettäisiin ja talouselämä jatkaisi kulkuaan totuttuun tapaan. Tämä oli toivottu tilanne, mutta sitä ei koskaan saavutettu, vaikkakin sen jälkivaikutuksia voidaan nähdä vieläkin harmittomissa uutisissa, lausunnoissa joiden mukaan talous on nousussa vaikka kaikki indikaattorit kertovat päinvastaista, keinotekoisesti ylläpidetyssä Dow Jones -pörssi-indeksissä, valheellisissa Bushin ja Blairin kannatusluvuissa, yrityksissä ohjata kansalaisten huomio muualle "saippuaooppera"-uutisten, kuten aikanaan esimerkiksi presidentti Clintonin seksiskandaaliuutisten, avulla. Jos Planeetta X ei olisi koskaan saapunut aurinkokunnan sisäosiin, tällainen toiminta olisi jatkunut edelleen.
 
Toinen vaihe
Tämän vaiheen mukainen toiminta oli tarkoitus ottaa käyttöön, kun kansalaisten levottomuus olisi osoittanut, että he eivät enää uskoneet ensimmäisen vaiheen mukaisia selityksiä, vaan olisivat alkaneet tuntea, että heille valehdellaan ja olisivat alkaneet etsiä vastauksia muualta kuin julkisten tiedotusvälineiden tarjonnasta. Tässä vaiheessa tuotiin esille useita erilaisia syitä havaituille poikkeamille. Kasvihuoneilmiöstä poikkeavien sääolosuhteiden aiheuttajana alettiin puhua jo hyvissä ajoin, mutta se menetti merkitystään, kun yritysmaailma ei halunnut sitoutua Kioton sopimukseen ja öljyn piti olla tulevaisuuden tärkein hyödyke. Näin ollen syntyi monia ristiriitoja. Aurinkoa ja asteroideja alettiin pitää parempina "syyllisinä". Jo paljon ennen vuotta 2000, kun Auringon normaalin 11 vuoden pituisen syklin mukainen aktiivisuus alkoi heiketä, ilmoitettiin, että Auringolla olisikin nyt poikkeuksellisesti 14 vuoden aktiivisuussykli. Myös Maapallon hyvin läheltä sivuuttavat asteroidit saivat paljon julkisuutta. Tämän toisen vaiheen suurin vaikeus oli sen ajoitus, kuten viimeaikaiset varoitukset Auringon lisääntyneestä aktiivisuudesta ja sen vaikutuksista osoittavat. Jotta Planeetta X:n aiheuttamia ilmiöitä voitaisiin selittää johtuviksi Maapallon läheltä sivuuttavista asteroideista tai poikkeuksellisen voimakkaista Auringonpurkauksisita, näiden ilmoitusten ajoituksen täytyy osua kohdalleen. Tätä varten Planeetta X:n täytyisi olla yhteistyöhaluinen tai täytyisi ymmärtää Planeetta X:n aiheuttamien ilmiöiden todellinen luonne. Kumpikin näistä vaihtoehdoista on vallanpitäjien saavuttamattomissa.
 
Kolmas vaihe
Koska Maapallolla tapahtuvien muutosten selittäminen suunnitelman mukaisilla syillä, Auringon aktiivisuuden ja Maapallon läheltä sivuuttavien asteroidien vaikutuksilla, ei riitä, tarvitaan muita keinoja vähentämään paniikkia. Tähän paniikkiin kuuluu myös niiden valtionpäämiesten paniikki, jotka pakotettiin pysymään vaiti vakuuttamalla heille, että Planeetta X vain kulkisi ohi ja että todellinen vaara olisi sen aiheuttamien levottomuuksien myötä syntyvät mellakat ja varastelu. Kolmas vaihe oli tarkoitus ottaa käyttöön, jos kansalaisille annetut selitykset Maapallon muutosten aiheuttajiksi eivät osoittautuisi riittäviksi tai jos Maapallon muutokset olisivat niin rajuja, että paniikkia syntyisi joka tapauksessa tulvien, tulivuorenpurkausten, maanjäristysten vaurioittamien kaupunkien ja nälänhädän aiheuttamien mellakoiden vaikutuksesta ja siksi, että hallitukset eivät kykenisi rauhoittamaan kansalaisia. Kolmanteen vaiheeseen kuuluu vetoaminen uskontoon siellä missä se on mahdollista, mutta tämän ei uskota toimivan länsimaissa riittävän laajasti. Siellä missä vallitsee julma diktatuuri, paniikkia tullaan rauhoittamaan ottamalla käyttöön vieläkin julmempia toimintamalleja.

Jotta yhteiskunnan pyörät pyörisivät niillä alueilla, missä vallanpitäjät asuvat ja näin ollen he voisivat nauttia yhteiskunnan tarjoamista mukavuuksista viimeiseen hetkeen saakka, tarvitaan kuitenkin jotakin muuta kuin mitä tämä kolmivaiheinen toimintamalli tarjoaa. Tarvitaan enemmän rehellisyyttä ja toimintasuunnitelma, jotta kansalaiset eivät menisi paniikkiin. Vallanpitäjillä ei ole kumpaakaan näistä. Rehellisyys edellyttäisi, että he myöntäisivät valehdelleensa, mikä on mahdoton vaihtoehto. Lisäksi valehtelijoita ei pidetä luotettavina. Vallanpitäjillä ei ole myöskään muuta toimintasuunnitelmaa kuin oman turvallisuutensa takaaminen ja elintasonsa ylläpitäminen maksoi mitä maksoi. Heillä ei ole tarjottavanaan toimintasuunnitelmaa kansalaisille eivätkä he pysty sellaista luomaan, koska heidän ajatusmaailmansa ei pysty käsittämään tällaista vaihtoehtoa. Niinpä he antavat yhä lisääntyvässä määrin periksi sille, mitä he pitävät pienempänä pahana, eli sallivat totuuden pääsyn julkisuuteen ja yleisen keskustelun selviytymissuunnitelmista tiedotusvälineissä. Tämän vaikutuksia tullaan tarkkailemaan tarkasti. Sellaiset keskustelut tullaan sallimaan, jotka saavat kansalaiset rauhoittumaan ja pitäytymään totutuissa elintavoissaan. Jos vallanpitäjien elintasoa ja heidän omaisuuttaan ylläpitävien työntekijöiden määrä alkaa laskea liiaksi, vallanpitäjät pitävät toimenpidettä epäonnistuneena.

Siinä määrin kun rehellisemmän ja vilpittömän keskustelun selviytymissuunnitelmista ei nähdä olevan nykyistä täydellistä kieltämistä huonomman vaihtoehdon, sitä tullaan rohkaisemaan. Vallanpitäjät ovat tehneet kokeita ja todenneet, että kun kansalaisille tiedotetaan asioista ja jonkinlainen selviytymissuunnitelma on olemassa, he keskittyvät lähes totuttuun tapaan työhönsä verrattuna siihen, että he alkaisivat lakkaamatta kantamaan huolta lähestymässä olevasta ennen kokemattomasta ja tuntemattomasta tapahtumasta. Vallanpitäjät tulevat tuomaan julkisuuteen monia syntipukkeja valvonnassaan olevien poliittisten puolueiden ja teollisuusyritysten johtajistosta. Päitä tulee putoilemaan ja syytöksiä esitetään, tuskin kuitenkaan todellisia syyllisiä kohtaan, vaan ennemminkin vallanpitäjien kannalta sopivia henkilöitä kohtaan. Niinpä kun viestintäyhtiöiden päälliköt valvovat tietojen salailua tiedotusvälineissä, niin näissä yhtiöissä syntipukeiksi osoitetaan väliaikaisia johtajia. Pankkijärjestelmää hallitaan ylhäältä alaspäin toimivalla organisaatiolla ja sieltä syntipukeiksi osoitetaan sopivan haaraorganisaation päälliköitä, joiden ilmoitetaan kavaltaneen varoja. NASA on ollut täydellisessä valvonnassa jo vuosikymmenien ajan osana tietojen salailutoimintaa ja sieltä tullaan osoittamaan syntipukeiksi hermostuneita johtajia, joiden väitetään pimittäneen tietoja.