Zetatalk: "Muutosaste 7"-tapahtumat käynnistyvät - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 31.12.2010, http://www.zetatalk.com/ning/31de2010.htm , suomentanut Olli)

Queenslandin alueen tulvat Australiassa saattavat jatkua useita viikkoja (http://www.stuff.co.nz/world/australia/4499963/Queensland-flooding-could-last-weeks). Queenslandin alueen kaupungeista evakuoituja asukkaita on varoitettu siitä, että he eivät ehkä pääse palaamaan asuinseuduilleen vielä useaan viikkoon. Viimeiset Theodoren kaupungin asukkaat evakuoitiin tänään aamupäivällä ja huomio keskittyy nyt Bundabergin kaupunkiin, jossa tulvaveden korkeus on noussut nyt ylemmäs kuin 50 vuoteen. Queenslandin alueella ei ole koskaan aiemmin jouduttu evakuoimaan koko kaupungin kaikkia asukkaita. Tulvavesien on arvioitu pysyvän korkealla hyvin pitkän aikaa, ennemminkin viikkojen kuin päivien ajan. Raideliikenne jouduttiin pysäyttämään, kun veden pinta nousi korkeammalle kuin Burnett-joen silta. Myös 600 km Bundabergin kaupungista luoteeseen sijaitsevassa Emeraldin kaupungissa on aloitettu evakuoinnit ja viranomaiset ovat varoittaneet, että Nogoa-joen pinnan korkeus saattaa kohota 30 cm korkeammalle kuin se kohosi vuoden 2008 tuhoisten tulvien aikana. Pohjoisen Darling Downsin alueella sijaitsevan Dalbyn kaupungin asukkailla on juomavettä vain kahdeksi päiväksi, koska seudun vedenjakelulaitos jäi veden alle... (Katso myös esim. http://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.shtml/2011/01/1250046/australian-jattitulvat-vaativat-toisen-kuolonuhrin)

Kertoessamme napasiirtymän synnyttämistä nousuvesistä, me olemme usein sanoneet, että ne voivat saada aikaan myös jokia pitkin vastavirtaan kulkevia aaltoja, joiden vaikutuksesta joen vedet eivät pysty kulkemaan luontaiseen suuntaansa ja siten joen veden pinta saattaa nousta hämmästyttävän paljon tulvarajaa korkeammalle. Vaikkakaan Queenslandin rannikon alueen tämän hetkinen tulviminen ei johdu napasiirtymän synnyttämistä nousuvesistä, niin kyseessä on samankaltainen ilmiö, joka aiheutuu Indo-Australian mannerlaatan itäreunan kohoamisesta. Kuten alueella sijaitsevien veden syvyyttä mittaavien poijujen lähettämistä tiedoista voidaan nähdä, niin koko alue on kohoamassa. Kahden maa-alueen väliin jäänyt vesimassa ei pysty siirtymään nopeasti uuteen paikkaan, kun alueelle virtaa joka suunnasta vettä, joka yrittää hakeutua mahdollisimman alavaan paikkaan. Australian itäosan rannikon merenpohjan nopea kohoaminen on saanut veden virtaamaan enimmäkseen länteen Queenslandin rannikolle ja siellä sijaitsevia jokia pitkin vastavirtaan. Kuten me ennustimmekin, niin tämän tulvimisen on virallisesti yritetty selittää aiheutuvan poikkeuksellisen runsaista sateista, joita on kerrottu esiintyneen varsinkin rannikkoalueilla. Mutta miksi rannikon sateet aiheuttaisivat näin valtavaa tulvimista jokien ylemmillä alueilla? Tällä alueella sijaitsevien mannerlaattojen liikkeiden salailu ja peittely ei tule onnistumaan eivätkä kansalaiset tule pitkään uskomaan viranomaisten antamia selityksiä.

Uutta-Seelantia ja Queenslandia kannatteleva Indo-Australian mannerlaatan itäreuna vaikuttaa lähes aaltoilevan kohotessaan. Jo usean kuukauden ajan kohonnut Korallimeri, jonka alueella tapahtunut taipuminen on lievittänyt mannerlaatan kohoavaan itäosaan kohdistuvaa rasitusta, on nyt yhtäkkisesti tasoittunut! Veden syvyys kasvaa sillä alueella nopeassa tahdissa aivan kuin alueen merenpohja olisi vajonnut. Zetat ovat kertoneet, että Korallimeren alueen pullistuma on nyt laantunut, kun magmaa on alkanut virrata yhä enemmän Indo-Australian mannerlaatan itäosan alle nostaen sitä ylemmäs.

Onko Korallimeren pohjan kohoaminen loppunut samalla kun Indo-Australian mannerlaatan itäreuna jatkaa kohoamistaan? Mitatut veden syvyyden arvot aiheutuvat osittain tästä ja osittain siitä, että kohoava mannerlaatan reuna saa liikkeelle valtavat vesimassat, jotka yrittävät hakeutua mahdollisimman alavaan paikkaan. Queenslandin alue tulvii ennätysmäisesti normaalisti Korallimereen ja Tasmanian mereen virtaavien jokien alueilla, minkä ilmiön syynä ei todellakaan ole alueella viime aikoina esiintyneet melko normaalit sateet. Mutta veden syvyyden kasvu Tasmanian meren alueella on ollut hyvin vähäistä verrattuna Korallimeren alueella mitattuun veden syvyyden dramaattiseen kasvuun. Mikä voisi aiheuttaa mannerlaatan pullistuman tasoittumisen samalla kun laatan itäreuna kohoaa? Mannerlaattaan kohdistuva rasitushan on vain kasvanut sen kohotessa. Mannerlaatan alla virtaavan magman liikkeessä on nyt tapahtunut suurempi muutos, kun Korallimeren pohjan pullistuminen taas puolestaan aiheutui pienemmästä tilapäisestä muutoksesta. Magmavirtaus pyyhkii nyt tämän kallistuneen mannerlaatan pohjaa helpottaen siten laatan itäreunaan kohdistuvaa rasitusta, jolloin myös Korallimeren alueeseen kohdistuva rasitus pienenee.

Juuri Jaavan alapuolella sijaitseva Indo-Australian mannerlaatan osa, jonka täytyy kohota, jotta Jaava voi painua Indo-Australian mannerlaatan alle, on kohoamassa! Tämä on merkki siitä, että Jaava on todellakin vajoamassa ja luisumassa Indo-Australian mannerlaatan alle. Kun alueella sijaitsevat veden syvyyttä mittaavat poijut osoittivat muutama päivä sitten pientä veden syvyyden lisääntymistä, niin nyt ne osoittavat valtavaa veden syvyyden lisääntymistä. Mitä tämä kaikki tulee merkitsemään Jaavalle lähitulevaisuudessa? Onko Indo-Australian mannerlaatta kallistumassa? Sen länsiosa on jo vajonnut arviolta noin kolme metriä, mikä käy selvästi ilmi Pakistanin Indus-joelta ja Intiassa Karachista itään sijaitsevalta alueelta otetuista satelliittivalokuvista.

Me ennustimme Indo-Australian mannerlaatan kallistuvan "muutosaste 7" -tapahtumien ensimmäisenä vaiheena. Tätä on tietenkin tapahtunut jossain määrin jo aiemminkin ja se on aiheuttanut Intian länsiosien vajoamista ja noin kolmen metrin vajoaman Pakistanissa Indus-joen alueella ja läntisessä Intiassa Karachin itäpuolisella alueella. Nyt mannerlaatan kallistuminen on jo huomattavaa. Tilanne on muuttunut nopeasti nyt vuoden 2010 joulukuun viimeisinä päivinä! Tietenkin mannerlaatan reunan kohoaminen on luonut edellytykset Jaavaa kannattelevan kielekkeen eteläreunan nopealle vajoamiselle. Me olemme todenneet, että Indonesian alueen vajoaminen tulee tapahtumaan vaiheittain 2-3 viikon aikana ensin hyvin hitaasti ja sen jälkeen kiihtyvällä tahdilla. Voitte odottaa tapahtuvan suuria muutoksia hyvin pian!

Samalla kun Korallimeren alueella tapahtuu muutoksia ja juuri Jaavan alapuolella sijaitseva mannerlaatan reuna kohoaa, myös Uuden Guinean yläpuolella sijaitsevalla alueella tapahtuu muutoksia. Vain kolme päivää aiemmin poiju 52403 osoitti nopeaa merenpohjan kohoamista, mutta nyt veden syvyys lisääntyy nopeasti! Mitä siellä oikein tapahtuu?

Jos Indo-Australian mannerlaatta ei ainoastaan kohoa itäreunaltaan vaan myös kallistuu sivulle kohottaen juuri Jaavan ja Sumatran alapuolella sijaitsevaa reunaa, niin millainen vaikutus tällä liikehdinnällä olisi juuri Uuden Guinean yläpuolella sijaitsevan alueen jännityksen vähentämiseksi? Tällä alueella sijaitsee kolmen suuren mannerlaatan yhtymäkohta, joten alueella saattaa tapahtua suuriakin muutoksia. Indo-Australian mannerlaatan kallistuminen on mahdollistanut laattojen yhtymäkohdassa sijaitsevan pienen laatan vajoamisen, kun se aiemmin oli Tyyneltä valtamereltä tulevan paineen alainen ja reunoiltaan kiinni Indo-Australian mannerlaatassa ja siten kohonnut Indo-Australian mannerlaatan mukana.